Becoming a Critic Of Your Thinking | D.I.P. Digital in Progress | Scoop.it

Via Gust Mees een samenvatting van een boek doorgenomen met als titel:

Becoming a Critic Of Your Thinking

By Dr. Linda Elder and Dr. Richard Paul

Learning the Art of Critical Thinking

 

Wanneer neem je nu de tijd om eens kritisch naar het eigen denken te kijken. De schrijvers stellen; Critical thinking is the disciplined art of ensuring that you use the best thinking you are capable of in any set of circumstances. 

Hoe kun je dit proces vormgeven, de schrijvers geven key ideas om aan de slag te gaan, zoals; Clarify your thinking, Stick to the Point and Question questions. 

 

Veel mensen weten niet wat het is om leiding te nemen in hun leven en dat de kwaliteit van het leven afhangt van de kwaliteit van hun denken. We verzanden in talloze disfunctionele situaties om dat we echte problemen in ons denken uit de weg gaan. De schrijvers geven een lijst met disfunctionele manieren van denken en vragen zich af wie zich hierin herkent:

1. Surround yourself with people who think like you. Then no one will criticize you.
2. Don’t question your relationships. You then can avoid dealing with problems within them.
3. If critiqued by a friend or lover, look sad and dejected and say, “I thought you were my friend!” or “I thought you loved me!”
4. When you do something unreasonable, always be ready with an excuse. Then you won’t have to take responsibility. If you can’t think of an excuse, look sorry and say, “I can’t help how I am!”

 etc. 

Nieuwsgierig, lees een samenvatting van het boek:

http://www.criticalthinking.org/pages/becoming-a-critic-of-your-thinking/605


Via Gust MEES