Cynradd
2.2K views | +0 today
Follow
Cynradd
Adnoddau Cynradd - Cymraeg
Curated by Sian Williams
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Oes y Tywysogion

Oes y Tywysogion | Cynradd | Scoop.it
Banc o adnoddau sy’n canolbwyntio ar fywyd Owain Glyndŵr gan ddefnyddio delweddau fel symbyliad ar gyfer nifer o’r gwersi. Gall yr unedau gael eu defnyddio ar gyfer Celf yn ogystal â Hanes.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Ogof Arthur

Ogof Arthur | Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Ynys hwyl a sbri

Ynys hwyl a sbri | Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Teithio

Teithio | Cynradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cychwyn gyda chân ac yna’n cynnig gweithgareddau sy’n cynnwys datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd a gêm wrth hyrwyddo datblygiad iaith y disgyblion.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tywod

Tywod | Cynradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cychwyn gyda chân ac yna’n cynnig gweithgareddau sy’n cynnwys datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd a gêm wrth hyrwyddo datblygiad iaith y disgyblion.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tywydd

Tywydd | Cynradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cychwyn gyda chân fel man cychwyn ac yna’n datblygu i weithgareddau sy’n cynnwys datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd.
Mae’r patrymau ieithyddol yn cynnwys y tywydd a dillad.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Pentre Bach

Pentre Bach | Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau thematig, lliwgar a rhyngweithiol sy’n seiliedig ar gyfresi teledu Pentre Bach a Sali Mali gan S4C.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gofyn Cwestiynau

Gofyn Cwestiynau | Cynradd | Scoop.it
Casgliad o adnoddau lliwgar a deniadol ar gyfer datblygu iaith dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 a 3 sydd yn canolbwyntio ar holi cwestiynau. Ceir adnoddau drilio a gweithgareddau i gadarnhau'r patrymau.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Adnoddau Digidol Moli

Adnoddau Digidol Moli | Cynradd | Scoop.it
Dyma gyfres o lyfrau lliwgar am Moli a’i brawd a’i chwaer fach. Mae’r llyfrau’n addas ar gyfer dysgwyr iaith gyntaf ac ail iaith sy’n dechrau darllen Cymraeg.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Chwedl Llyn y Fan

Chwedl Llyn y Fan | Cynradd | Scoop.it
Dyma adnodd cynhwysfawr a deniadol sydd yn cyflwyno Chwedl Llyn y Fan drwy gyfrwng llyfr llafar, gweithgareddau rhyngweithiol, a gweithgareddau papur ychwanegol sydd yn cyfateb â’r 5 rhan neilltuol o fewn y pecyn hwn.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Lleoliadau Cyferbyniol – Golwg ar…

Lleoliadau Cyferbyniol – Golwg ar… | Cynradd | Scoop.it
Datblygwyd y gyfres yma o adnoddau gan @ebol a GCaD Cymru er mwyn ategu a chefnogi'r gwaith sydd ar gael ym mhecyn @tebol ‘Lleoliadau Cyferbyniol - Golwg ar ...’ (@tebol a GCaD Cymru)...
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid | Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau sy’n cryfhau'r defnydd o Gymraeg tra hefyd yn dysgu am Hanes Cymru ac yn benodol y Celtiaid a’r Rhufeiniaid.Mae’r adnoddau yn cynnwys stori wedi ei hanimeiddio gyda gweithgareddau rhyngweithiol sy’n rhoi sylw i gelf a dylunio,...
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Anifeiliaid yr Arctig

Anifeiliaid yr Arctig | Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Salad ffrwythau

Salad ffrwythau | Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Y Fferm

Y Fferm | Cynradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cychwyn gyda chân ac yna’n cynnig gweithgareddau sy’n cynnwys datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd a gêm wrth hyrwyddo datblygiad iaith y disgyblion.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tedi

Tedi | Cynradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cychwyn gyda chân ac yna’n cynnig gweithgareddau sy’n cynnwys datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd a gêm wrth hyrwyddo datblygiad iaith y disgyblion.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Dŵr

Dŵr | Cynradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cychwyn gyda chân fel man cychwyn ac yna’n datblygu i weithgareddau sy’n cynnwys datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd.
Mae’r patrymau ieithyddol yn cynnwys rhifau a lliwiau.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Pentre Bach 2

Pentre Bach 2 | Cynradd | Scoop.it
Yr ail adnodd yn y gyfres Pentre Bach sy’n cynnwys adnoddau lliwgar ac ysgogol i hyrwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd. Darllenwch am y cymeriadau hen a newydd yn y pentref ac yna defnyddiwch y gweithgareddau rhyngweithiol.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Clician

Clician | Cynradd | Scoop.it
Cylchgrawn addysgol sy'n llawn darnau a gweithgareddau diddorol ac ysgogol ar gyfer disgyblion iaith gyntaf CA2...
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Yr Wyddor

Yr Wyddor | Cynradd | Scoop.it
Adnodd lliwgar a deniadol sydd yn canobwyntio ar holl lythrennau'r wyddor Gymraeg. Mae cymeriad hoffus y pengwin yn eich tywys drwy'r adnodd yma sydd wedi ei wahaniaethu dair gwaith.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Syniad Da Iawn

Syniad Da Iawn | Cynradd | Scoop.it
Stori liwgar a digri ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 a 4 gyda chyfres o weithgareddau atodol. Gellir gwrando ar y stori a gwylio’r lluniau cartwn lliwgar cyn mynd ati i gwblhau'r gweithgareddau iaith yn rhyngweithiol, ar y bwrdd gwyn ac ar bapur.
more...
No comment yet.