Cymraeg
Follow
Find
19 views | +0 today
 
Rescooped by Steffan Webb from TELT
onto Cymraeg
Scoop.it!

Language Teaching and Resources @YaleCLS

Collection of links to resources for teaching different languages.


Via Shona Whyte
Steffan Webb's insight:

Heb edrych ar hyn ond dylai fod o werth

more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Asesu Ar Gyfer Dysgu

Asesu Ar Gyfer Dysgu.
Steffan Webb's insight:

Omg

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

BBC - Blogiau - Blog Radio Cymru - Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 1af o Ebrill 2014

BBC - Blogiau - Blog Radio Cymru - Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 1af o Ebrill 2014 | Cymraeg | Scoop.it
Bore Cothi: Wally a Gwen Henry yn dathlu priodas ddiamwnt.  Dylan Jones: Lowri Fflur yn trafod digwyddiad mae’r Clwb Ffermwyr Ifanc wedi ei drefnu ar faes y Sioe Frenhinol.  Dylan Jones: Alan Hughes yn trafod gwersi gyrru a’r prawf gyrru.  Bore...
Steffan Webb's insight:

Nawr mae Radio Cymru yn help I ddysgu Cymraeg

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Athrawon CA2 Cymraeg yng Nghasnewydd/ KS2 Welsh Language Medium Teachers in Newport : ND Education Recruitment

Athrawon CA2 Cymraeg yng Nghasnewydd/ KS2 Welsh Language Medium Teachers in Newport : ND Education Recruitment | Cymraeg | Scoop.it
Mae New Directions Addysg ar yn edrych i recriwtio athrawon CA2 i weithio mewn ysgolion cynradd Cymraeg yn ardal Casnewydd. Mae'r ysgolion cynradd yng Ngha (Edrych am waith dysgu yng Nghasnewydd?
Steffan Webb's insight:

Athrawon Casnewydd?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Hwb —Gwersi Cariad@iaith 2013 (23/3/14) Rhan 4

Cipolwg ar wersi Cymraeg Cariad@iaith 2013 A glimpse at cariad@iaith 2013's Welsh Lessons Hwb - S4C Sul/Sunday.
Steffan Webb's insight:

Mae popeth yn help

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

René Griffiths - Heno, Mae'n Bwrw Cwrw (yn fyw)

René Griffiths - Heno, Mae'n Bwrw Cwrw yn fyw o Neuadd Ogwen 5 Ebrill 2012.
Steffan Webb's insight:

Bach o hwyl!

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from TELT
Scoop.it!

Language Teaching and Resources @YaleCLS

Collection of links to resources for teaching different languages.


Via Shona Whyte
Steffan Webb's insight:

Heb edrych ar hyn ond dylai fod o werth

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Dilyn trywydd yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd

Fideo'n cydfynd â lansiad teithlyfr 'Dilyn Trywydd yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd' Dyma gipolwg unigryw drwy lygad yr hanesydd Dr. John Davies, un o drigoli...
Steffan Webb's insight:

Mae'r fideo i fod i chwarae mewn 30 munud...byw mewn gobaith! 

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Bliu Bliu | Learn Languages The Smart Way! :)

Bliu Bliu | Learn Languages The Smart Way! :) | Cymraeg | Scoop.it
RT @maredudd: O ydych yn adnabod rhywun sy'n dysgu Cymraeg, gofynwch iddynt drio http://t.co/UIP9m7evyY. Bydd y cynnwys yn gwella os y'i de…
Steffan Webb's insight:

Mae hyn yn dda iawn - dwi wedi trio i ddysgu Sbaeneg a braf yw cael defnyddio'r Gymraeg i wneud hynny

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Safle Swyddi: Swyddi Cymraeg — Swyddi — jobs/view/1849

Safle Swyddi: Swyddi Cymraeg — Swyddi — jobs/view/1849 | Cymraeg | Scoop.it
Recruitment Advertising Website for jobs where the ability to speak Welsh is essential or desirable. Edrych am waith? Defnyddiwch eich Iaith.
Steffan Webb's insight:

Ydych chi eisiau gwaith? Ydych chi eisiau staff sy'n siarad Cymraeg? Dyma'r lle i fynd.

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Y Trwynau Coch- Niggers cymraeg

Steffan Webb's insight:

Diolch yn fawr am honno. Mae'r finyl gyda fi rhywle. Grwp gorau Cymraeg ar y pryd.

 

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from Learn Welsh
Scoop.it!

BBC - Cymru - Dysgu - Dysgu Cymraeg

BBC - Cymru - Dysgu - Dysgu Cymraeg | Cymraeg | Scoop.it
BBC Cymru Dysgu - Dysgu Cymraeg: Adnoddau arlein ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Dod o hyd i gyrsiau Cymraeg yn dy ardal di, defnyddio geiriadur ar-lein, pori gwefannau yn ôl eich lefel dysgu a rhestr o'n gwefannau Dysgu Cymraeg.

Via learnwelsh
Steffan Webb's insight:

Mae'r cyfryngau yn bwysig iawn wrth ddysgu iaith ac mae llawer o adnoddau  gwych gyda'r BBC

 

 

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from Dysgu Cymraeg
Scoop.it!

Cymraeg ail iaith | Welsh second language

Cymraeg ail iaith | Welsh second language | Cymraeg | Scoop.it
RT @JoKnell2: Gwefan newydd http://t.co/iW9bFcpyZc ar gyfer athrawon, dysgwyr a rhieni. Adnoddau dysgu ac addysgu ar gael am ddim ar ôl cof…

Via Jo Knell
Steffan Webb's insight:

Os oes eisiau deunyddiau.......

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Using the Welsh Language / Defnyddio'r Gymraeg

A multi media support tool for tutors to help you use both incidental Welsh language and a national/local context to learning. The resource has been produced...
Steffan Webb's insight:

Mae defnyddio'r iaith darged yn bwysig iawn.

Mae hyfforddiant i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion Gwent ar hyn ar 15/03/14

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Tweet from @CymraegGwent

Tweet from @CymraegGwent | Cymraeg | Scoop.it
RT @CymraegGwent: Dych chi'n sefyll arholiad Cymraeg i Oedolion eleni? #dysgucymraeg #arholiadau #learnwelsh http://t.co/Ghb4KhcjnM
more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Cyfres newydd/New series - Ti, Fi a Cyw

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Bydd Rohan, Morus, Isobelle, Laura, Gabriel, Ffion a Ieuan yn dy...
Steffan Webb's insight:

Plant yw'r bosys bob tro!

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Eteach: Swydd Dysgu - Cyfnod Sylfaen, Newport, Newport

Eteach: Swydd Dysgu - Cyfnod Sylfaen, Newport, Newport | Cymraeg | Scoop.it
Advert: Swydd Dysgu - Cyfnod Sylfaen (Newport): Un o ysgolion cyfrwng Cymraeg diweddara’r Sir y... http://t.co/jdmnLQVvUt #Educationjobs
Steffan Webb's insight:

Ble mae athrawon Cymraeg Casnewydd?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

35 Diwrnod - Hysbyseb Cymraeg

Hysbyseb o gyfres ddrama dirgelwch newydd S4C. Teaser from S4C's new mystery drama series, English subtitles available.
Steffan Webb's insight:

Be dych chi'n gwylio nos sul?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Tweet from @SteffanWebb

Tweet from @SteffanWebb | Cymraeg | Scoop.it
Llongyfarchiadau i Seren Diwtor Cymraeg i Oedolion Gwent Andy Warburton. @LearnwelshGwent @CymraegGwent http://t.co/zeFafEnrqw
more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Wendy Roberts

Wendy Roberts yn sôn am ei phrofiad ar Gwrs Uwch Bloc y Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Rhagfyr ...
Steffan Webb's insight:

Meddwl gwneud cwrs Uwch neu Gwrs Sabothol?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Atebion Sylfaen

Fideo i'ch helpu chi i ymarfer atebion ar gyfer Arholiad Defnyddio'r Gymraeg Sylfaen CBAC. A video to help you practice answers for the WJEC Using Welsh exam...
Steffan Webb's insight:

Chwarae teg i Ganolfan Morgannwg! Help mawr.

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Gweithdy Michael McCarthy

Ieithyddiaeth Gymhwysol a Llafar Cynhadledd Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru 2013.
Steffan Webb's insight:

Nawr,  Mae'r dyn yma yn ddiddorol ac mae gyda fe lot i ddweud am iaith a'r ffyrdd dyn ni'n dysgu.

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Banc Syniadau hefo Pam

Syniadau i'w defnyddio yn y dosbarth CYmraeg i Oedolion...
Steffan Webb's insight:

Da te

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Meic Stephens: dysgu sut i weithredu

http://dwynwenjones.com Cyfweliad gyda Meic Stephens, llenor ac ymgyrchydd iaith.
Steffan Webb's insight:

mae eisiau i bawb wneud mwy

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from Methodoleg
Scoop.it!

ywers

ywers | Cymraeg | Scoop.it
Safle i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Via Jo Knell
Steffan Webb's insight:

Deunydd defnyddiol iawn i diwtoriaid

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Adrian puts learning Welsh to good business use / Adrian yn rhoi dysgu Cymraeg i ddefnydd busnes

With changes taking place in the Welsh language act, Adrian Bates' employers were looking for individuals to help the organisation provide a fully bilingual ...
Steffan Webb's insight:

Mae Ade nawr yn diwtor Cymraeg i Oedolion yng Nghanolfan CYmraeg i Oedolion Gwent

more...
No comment yet.