Gezocht! Europese projecten van en voor jongeren. | Cultuur en dialoog | Scoop.it
De "Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren" wordt jaarlijks toegekend aan projecten van jonge mensen (16 tot 30 jaar) die onderling begrip en verstandhouding tussen jongeren verbeteren

Via Cortooms