Ο Διαδραστικός πίνακας και ο ρόλος του εκπαιδευτιικού. | TEFL & Ed Tech | Scoop.it

Ο ΔΠ  μέσα από το διττό του ρόλο, απαιτεί από τον εκπαιδευτικό του  21ου αιώνα έναν πολυποίκιλλο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δημιουργός, διαμεσολαβητής,μαθητής, προσαρμογέας, ηγέτης οραματιστής, πρωτοποριακός,επικοινωνιακός.

Μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης διαμορφώνει την αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιεχόμενο και μεταξύ τους, ενορχηστρώνοντας κατάλληλα ψηφιακούς πόρους. 

http://rtzalako.wordpress.com


Via Rizos Tzalakostas, kkalafatis