Content Curation ...
Follow
Find
2.7K views | +0 today
 
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
onto Content Curation Myths
Scoop.it!

Social Explosion - WP Plugin (Members Only) (with images) · themezoom

A Social Media Story storified by themezoom
themezoom 's insight:

You Don’t Need To Create Social Accounts! We Have Real Ones Ready To Share As Soon As You Post On Your Blog!


It's Plug and Play!


You will need to log into your private network empire members area in order to grab the members only price point:


WP Social Explosion Plugin (members only access)


More resources:


Video 1: Mass Traffic on Autopilot

Video 2: Social Explosion WP Plugin Price Grid

Video 3: Social Signal Campaigns Explained


Related articles:

NetworkEmpire.com

Theme-Zoom.com

NetworkEmpireNews.com

more...
themezoom 's curator insight, February 28, 2014 10:59 AM

You Don’t Need To Create Social Accounts! We Have Real Ones Ready To Share As Soon As You Post On Your Blog!


It's Plug and Play!


You will need to log into your private network empire members area in order to grab the members only price point:


WP Social Explosion Plugin (members only access)


More resources:


Video 1: Mass Traffic on Autopilot

Video 2: Social Explosion WP Plugin Price Grid

Video 3: Social Signal Campaigns Explained


Related articles:

NetworkEmpire.com

Theme-Zoom.com

NetworkEmpireNews.com

themezoom 's curator insight, February 28, 2014 10:59 AM

You Don’t Need To Create Social Accounts! We Have Real Ones Ready To Share As Soon As You Post On Your Blog!


It's Plug and Play!


You will need to log into your private network empire members area in order to grab the members only price point:


WP Social Explosion Plugin (members only access)


More resources:


Video 1: Mass Traffic on Autopilot

Video 2: Social Explosion WP Plugin Price Grid

Video 3: Social Signal Campaigns Explained


Related articles:

NetworkEmpire.com

Theme-Zoom.com

NetworkEmpireNews.com

themezoom 's curator insight, February 28, 2014 11:00 AM

You Don’t Need To Create Social Accounts! We Have Real Ones Ready To Share As Soon As You Post On Your Blog!


It's Plug and Play!


You will need to log into your private network empire members area in order to grab the members only price point:


WP Social Explosion Plugin (members only access)


More resources:


Video 1: Mass Traffic on Autopilot

Video 2: Social Explosion WP Plugin Price Grid

Video 3: Social Signal Campaigns Explained


Related articles:

NetworkEmpire.com

Theme-Zoom.com

NetworkEmpireNews.com

Content Curation Myths
There is No Such Thing as Information Overload, There Is Only Potential Meaning Overload
Curated by themezoom
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by themezoom from Content Curation Is Not Social Media
Scoop.it!

12 Content Curation Rules of Thumb

This webinar on Keyword DNA was unexpectedly good. We really got into some core-confusions around the area of Keyword DNA construction and Website Silo Architecture.

 

http://storify.com/themezoom/12-curation-rules-of-thumb

more...
No comment yet.
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Xero Shoes Consulation - Network Empire Member's Only Webinar - YouTube

http://www.NetworkEmpire.com
themezoom 's insight:

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

more...
themezoom 's curator insight, April 9, 8:47 PM

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

themezoom 's curator insight, April 9, 8:48 PM

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

themezoom 's curator insight, April 9, 8:48 PM

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Imported/Exported RSS Troubleshooting (with images) · themezoom

– Network Empire Support Desk
themezoom 's insight:

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

more...
themezoom 's curator insight, April 8, 3:56 PM

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, April 8, 3:56 PM

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, April 8, 3:57 PM

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Imported/Exported RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk -

Imported/Exported RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk - | Content Curation Myths | Scoop.it
OFSC issues, OFSC RSS feed troubleshooting, OFSC support, one feed supercharger, RSS feed verification
themezoom 's insight:
My Imported (Or Exported) RSS Feed Does Not Work, What Should I Do?
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Crawling versus Indexing for SEO Power and Trust - YouTube

crawled vs indexed common questions what defines a crawled page - what causes a page to get crawled what defines a page that get is indexed - what causes a p...
themezoom 's insight:

Read about it on Network Empire News and the Network Empire blog.

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing -

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing - | Content Curation Myths | Scoop.it
crawling and indexation, Domain Authority, SEO Power, seo trust
themezoom 's insight:

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing

more...
themezoom 's curator insight, April 6, 3:00 PM

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing

themezoom 's curator insight, April 6, 3:01 PM

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing

Tuan Ha's curator insight, April 9, 11:19 AM
Quy luật thứ 1 :  Uy tín của website là yếu tố quan trọng nhất trong SEO 

Uy tín của website (Liên quan đến nó có các thuật toán : PageRank, TrustRank, Domain Authority) là chỉ số có thật mà từ khi sáng lập ra Google thì Lary Page đã phát minh ra công thức tính chỉ số uy tín của website mà lúc đó gọi là PageRank (Nhiều người nhầm PageRank là Rank của website thật ra nghĩa đen của nó là thuật toán Rank này được sở hữu bởi lão Page – Ceo Google nên mới gọi là PageRank) Uy tín của website thường được chứng minh cho Google trong một thời gian nào đó. Và Google có vẻ có 3 giai đoạn xác nhận uy tín

1. Khoảng 20-30 ngày đầu tiên khi website mới xuất hiện : Google dựa vào lượng Backlink đổ về cho từ khóa dễ/ trung bình và nghiêm ngặt với các từ khóa HOT.

2. Sau mỗi 45-90 ngày khi lọc thuật toán phụ : (Panda, Penguin Scan), Soi xét các yếu tố content, Onpage, Hành vi người dùng.

3. Khoảng 6 tháng – 1 năm : Deep Ranking Categorized : Xác nhân Thư mục cho website trong CSDL của Google. Như vậy để được lên Top thứ hạng ngay 1 tháng không khó với từ khóa dễ và trung bình nhưng để được lên TOP từ khóa HOT hay các từ khóa bất kỳ cứ viết là lên Top tự nhiên mà không cần phải gia tăng Backlink nữa thì cần phải xây dựng Uy tín trong vòng 6 tháng – 1 năm

 Ghi chú :

PageRank :  Ra đời năm 1996 bởi Lary Page và Sergey Brin – Chỉ số uy tín của website thời kỳ đầu cho đến tháng 9/2011 được tính toán bằng cách phân tích chất lượng các liên kết (Backlink) từ các nơi khác liên kết về website của bạn để tính toán mức độ quan trọng của website.

 

Xem thêm tại http://daotaoseo.com

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Automatic Video Traffic Course | Network Empire

Automatic Video Traffic Course | Network Empire | Content Curation Myths | Scoop.it
Automatic Video Traffic Course
themezoom 's insight:
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Network Empire Software News (with images) · themezoom

Covered in this Article:
Weird Money From Thinking Big in Your Online Business
So What?
Almost Famous: I Won How Much?
The Framing Effect
Student Responses to Weird Money from Thinking Big
themezoom 's insight:Network Empire News

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Launched! Automatic Video Traffic Training - YouTube

Also see http://www.AutomaticVideoTraffic.com
more...
No comment yet.
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

SEO: Subdomains Versus Folders (with image) · themezoom

In this short video Russell Wright is interviewing Sue Bell and Jimmy Kelley on the topic of using subdomains versus the use of regular folders for SEO purposes.
themezoom 's insight:

Watch the video on "Subdomains vs. Folders" with Russell Wright, Sue Bell and Jimmy Kelley


Read this article on Network Empire News and on the Network Empire Blog.


Click to get access to Network Empire Basic Membership.

more...
Rescooped by themezoom from Sue Bell Speaks: Insights from an Enterprise-Level Market Research Application Developer
Scoop.it!

Subdomains Vs. Folders For SEO | Network Empire

Subdomains Vs. Folders For SEO | Network Empire | Content Curation Myths | Scoop.it
Subdomains Vs. Folders For SEO
themezoom 's insight:

And the winner is... see on the Network Empire blog.

more...
themezoom 's curator insight, March 26, 3:36 PM

And the winner is... see on the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 26, 3:37 PM

And the winner is... see on the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 26, 3:37 PM

And the winner is... see on the Network Empire blog.

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

HTTP2 - New Possibilities & New Challenges (with image) · themezoom

“HTTP 2 is going to be a two-edged sword – a lot of work will have to happen for it to be ready to be put into place and if not done well, can be slower than 1.1..."
themezoom 's insight:

Read Sue Bell's full comment on HTTP/2 on Network Empire News and the Network Empire blog.

more...
themezoom 's curator insight, March 25, 3:42 PM

Read Sue Bell's full comment on HTTP/2 on Network Empire News and the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 25, 3:42 PM

Read Sue Bell's full comment on HTTP/2 on Network Empire News and the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 25, 3:42 PM

Read Sue Bell's full comment on HTTP/2 on Network Empire News and the Network Empire blog.

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Automatic Content Broadcasting Webinar: SEO Level 4 (with images) · themezoom

This course is all about Planing and Building Automatic Domain Authority with RSS-Curation and More!
themezoom 's insight:

See this update on:


NetworkEmpireNews.com


&


The Network Empire Blog.


Get access to this course on www.AutomaticBroadcasting.com.


See the entire course series on www.SwallowYourMarketWhole.com.

more...
themezoom 's curator insight, March 23, 9:20 AM

See this update on:


NetworkEmpireNews.com


&


The Network Empire Blog.


Get access to this course on www.AutomaticBroadcasting.com.


See the entire course series on www.SwallowYourMarketWhole.com.

themezoom 's curator insight, March 23, 9:20 AM

See this update on:


NetworkEmpireNews.com


&


The Network Empire Blog.


Get access to this course on www.AutomaticBroadcasting.com.


See the entire course series on www.SwallowYourMarketWhole.com.

themezoom 's curator insight, March 23, 9:20 AM

See this update on:


NetworkEmpireNews.com


&


The Network Empire Blog.


Get access to this course on www.AutomaticBroadcasting.com.


See the entire course series on www.SwallowYourMarketWhole.com.

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

[Video] Live Website Review by Network Empire (with image) · themezoom

In this month’s amazing Live Website Review replay we do a live consultation of XeroShoes.com
themezoom 's insight:

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

more...
themezoom 's curator insight, April 9, 9:06 PM

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

themezoom 's curator insight, April 9, 9:06 PM

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

themezoom 's curator insight, April 9, 9:07 PM

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Video: Website Review for Xero Shoes | Network Empire

Video: Website Review for Xero Shoes | Network Empire | Content Curation Myths | Scoop.it
Video: Website Review for Xero Shoes
themezoom 's insight:
April 7, 2015 Live Website Webinar Replay
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

One Feed Supercharger RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk | Network Empire

One Feed Supercharger RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk | Network Empire | Content Curation Myths | Scoop.it
One Feed Supercharger RSS Troubleshooting – Network Empire Support Desk
themezoom 's insight:
One Feed Supercharger RSS Troubleshooting – Network Empire Support Desk
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power

Crawling as Trust and Indexing as Power
themezoom 's insight:


Read this on Network Empire News or the Network Empire blog.

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power | Network Empire

Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power | Network Empire | Content Curation Myths | Scoop.it
Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power
themezoom 's insight:

Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Massive Traffic Automatic Video Websites (with images) · themezoom

Thousands of Daily Visitors!
Thousands of Monthly Pages!
Socially Automated!
Schema-Friendly!
Addicted Visitors!
Google Loves Youtube Videos!
SET & FORGET 100% AUTOMATED!
themezoom 's insight:

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

more...
themezoom 's curator insight, April 6, 11:07 AM

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

themezoom 's curator insight, April 6, 11:07 AM

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

themezoom 's curator insight, April 6, 11:07 AM

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Automatic Massive Video Traffic Course -

Automatic Massive Video Traffic Course - | Content Curation Myths | Scoop.it
automatic backlinking, automatic social traffic, Automatic Video Traffic, automatic video traffic course, massive video traffic, pinvid wordpress theme

Via themezoom
themezoom 's insight:

Learn to index 100,000 pages in one month with one website.


www.AutomaticVideoTraffic.com

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

New Automatic Video Traffic Course (with images) · themezoom

PinVid Automatic Video Traffic - Thousands of Daily Visitors, Thousands of Monthly Pages - Set and Forget 100% Automated
themezoom 's insight:

Join the 1,000,000 Pages Club!


See more info and Get Access to this course at www.AutomaticVideoTraffic.com

more...
themezoom 's curator insight, March 28, 10:21 AM

Join the 1,000,000 Pages Club!


See more info and Get Access to this course at www.AutomaticVideoTraffic.com

themezoom 's curator insight, March 28, 10:21 AM

Join the 1,000,000 Pages Club!


See more info and Get Access to this course at www.AutomaticVideoTraffic.com

themezoom 's curator insight, March 28, 10:21 AM

Join the 1,000,000 Pages Club!


See more info and Get Access to this course at www.AutomaticVideoTraffic.com

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Automatic Video Traffic Course: Drive Pre-Entertained Visitors to Your Website

Automatic Video Traffic Course: Drive Pre-Entertained Visitors to Your Website | Content Curation Myths | Scoop.it
PinVid Automatic Video Traffic
themezoom 's insight:

www.AutomaticVideoTraffic.com

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Subdomain Versus Folders for SEO Purposes - YouTube

Share your videos with friends, family and the world
themezoom 's insight:

Read more about this on Network Empire News and the Network Empire blog.

more...
themezoom 's curator insight, March 26, 3:40 PM

Read more about this on Network Empire News and the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 26, 3:40 PM

Read more about this on Network Empire News and the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 26, 3:40 PM

Read more about this on Network Empire News and the Network Empire blog.

Rescooped by themezoom from Sue Bell Speaks: Insights from an Enterprise-Level Market Research Application Developer
Scoop.it!

SEO Traffic Discussion: Subdomains Vs. Folders -

SEO Traffic Discussion: Subdomains Vs. Folders - | Content Curation Myths | Scoop.it
local seo, subdomains for seo, subdomains vs folders
themezoom 's insight:

Get the scoop from Network Empire News.

more...
themezoom 's curator insight, March 26, 3:33 PM

Get the scoop from Network Empire News.

themezoom 's curator insight, March 26, 3:34 PM

Get the scoop from Network Empire News.

themezoom 's curator insight, March 26, 3:34 PM

Get the scoop from Network Empire News.

Rescooped by themezoom from Sue Bell Speaks: Insights from an Enterprise-Level Market Research Application Developer
Scoop.it!

Sue Bell on HTTP 2 -

Sue Bell on HTTP 2 - | Content Curation Myths | Scoop.it
HTTP 2, New Web Protocol, Protocol for a New Web
themezoom 's insight:

See what Sue Bell says about the new HTTP/2

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Automatic Broadcasting Webinar: Level 4, Week 5 - March 18th 2015 | Network Empire

Automatic Broadcasting Webinar: Level 4, Week 5 - March 18th 2015 | Network Empire | Content Curation Myths | Scoop.it

Automatic Broadcasting Webinar: Level 4, Week 5 – March 18th 2015

themezoom 's insight:

See this webinar replay update on the Network Empire blog.

more...
themezoom 's curator insight, March 23, 9:02 AM

See this webinar replay update on the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 23, 9:04 AM

See this webinar replay update on the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, March 23, 9:04 AM

See this webinar replay update on the Network Empire blog.