Content Curation Is Not Social Media
2.8K views | +0 today
Follow
Content Curation Is Not Social Media
Content Curation, Social Media and Business Influence
Curated by themezoom
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by themezoom from Sue Bell Speaks: Insights from an Enterprise-Level Market Research Application Developer
Scoop.it!

New! Sell Digital Marketing Reports Instead of Only SEO

As you have probably noticed, the SEO industry is changing.
themezoom 's insight:

Watch this video with Russell Wright and Mike Clay.


Read the blog post on Network Empire News and the Network Empire blog.

more...
Rescooped by themezoom from Sue Bell Speaks: Insights from an Enterprise-Level Market Research Application Developer
Scoop.it!

New! Sell Digital Marketing Reports Instead of Only SEO | Network Empire

New! Sell Digital Marketing Reports Instead of Only SEO | Network Empire | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
New! Sell Digital Marketing Reports Instead of Only SEO
themezoom 's insight:

Don't miss this one!!!


Read this post on the Network Empire blog:


http://www.networkempire.com/seo/new-sell-digital-marketing-reports-instead-of-only-seo/

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

SEO and Business Architecture, One Training!

In only a few days from now, on May 7th 2015 our next Level 1 Advanced Certification Webinar Bootcamp will start again.
themezoom 's insight:

New Level 1 SEO Training from Network Empire!


Read about it on:

NetworkEmpireNews.com

NetworkEmpire.com/blog


See the video here: https://www.youtube.com/watch?v=yCHjWHRlaLY


Get Access to the Level 1 SEO Training NOW!

more...
Rescooped by themezoom from Sue Bell Speaks: Insights from an Enterprise-Level Market Research Application Developer
Scoop.it!

▶ Level 1 Training: SEO, Persuasion and Business Architecture - YouTube

Please see http://part1.SwallowYourMarketWhole.com
themezoom 's insight:

Don't miss the Level 1 SEO Training Course from Network Empire!


Read about it on Network Empire News.


Get access on: Part1.SwallowYourMarketWhole.com

more...
themezoom 's curator insight, April 28, 2015 1:51 PM

Don't miss the Level 1 SEO Training Course from Network Empire!


Read about it on Network Empire News.


Get access on: Part1.SwallowYourMarketWhole.com

themezoom 's curator insight, April 28, 2015 1:51 PM

Don't miss the Level 1 SEO Training Course from Network Empire!


Read about it on Network Empire News.


Get access on: Part1.SwallowYourMarketWhole.com

themezoom 's curator insight, April 28, 2015 1:51 PM

Don't miss the Level 1 SEO Training Course from Network Empire!


Read about it on Network Empire News.


Get access on: Part1.SwallowYourMarketWhole.com

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Massive Social Traffic: WP Social Explosion plugin (with images) · themezoom

Automatic Social Signals | Zero SEO Footprint | Massive Traffic - WP Social Explosion plugin from Network Empire
themezoom 's insight:
You can read this on Storify.com or on our websites:NetworkEmpireNews.comandNetworkEmpire.com/blogClick to access the WP Social Explosion plugin sales page!
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

[Video] Live Website Review by Network Empire (with image) · themezoom

In this month’s amazing Live Website Review replay we do a live consultation of XeroShoes.com
themezoom 's insight:

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

more...
themezoom 's curator insight, April 9, 2015 9:06 PM

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

themezoom 's curator insight, April 9, 2015 9:06 PM

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

themezoom 's curator insight, April 9, 2015 9:07 PM

See this amazing webinar on Network Empire News and the Network Empire blog.


With just a Basic Network Empire Membership you can take part in the Live monthly webinars, along with many other benefits.

Get Access Now!

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Video: Website Review for Xero Shoes | Network Empire

Video: Website Review for Xero Shoes | Network Empire | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
Video: Website Review for Xero Shoes
themezoom 's insight:
April 7, 2015 Live Website Webinar Replay
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Imported/Exported RSS Troubleshooting (with images) · themezoom

– Network Empire Support Desk
themezoom 's insight:

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

more...
themezoom 's curator insight, April 8, 2015 3:56 PM

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, April 8, 2015 3:56 PM

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, April 8, 2015 3:57 PM

In a situation where One Feed RSS Supercharger is unable to process a feed that you have imported or exported, it usually means that there is some sort of invalid function within the feed


Read the rest on NetworkEmpireNews.com or the Network Empire blog.

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Imported/Exported RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk -

Imported/Exported RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk - | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
OFSC issues, OFSC RSS feed troubleshooting, OFSC support, one feed supercharger, RSS feed verification
themezoom 's insight:
My Imported (Or Exported) RSS Feed Does Not Work, What Should I Do?
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Crawling versus Indexing for SEO Power and Trust - YouTube

crawled vs indexed common questions what defines a crawled page - what causes a page to get crawled what defines a page that get is indexed - what causes a p...
themezoom 's insight:

Read about it on Network Empire News and the Network Empire blog.

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing -

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing - | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
crawling and indexation, Domain Authority, SEO Power, seo trust
themezoom 's insight:

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing

more...
themezoom 's curator insight, April 6, 2015 3:00 PM

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing

themezoom 's curator insight, April 6, 2015 3:01 PM

SEO Power and Trust: Crawling vs. Indexing

Tuan Ha's curator insight, April 9, 2015 11:19 AM
Quy luật thứ 1 :  Uy tín của website là yếu tố quan trọng nhất trong SEO 

Uy tín của website (Liên quan đến nó có các thuật toán : PageRank, TrustRank, Domain Authority) là chỉ số có thật mà từ khi sáng lập ra Google thì Lary Page đã phát minh ra công thức tính chỉ số uy tín của website mà lúc đó gọi là PageRank (Nhiều người nhầm PageRank là Rank của website thật ra nghĩa đen của nó là thuật toán Rank này được sở hữu bởi lão Page – Ceo Google nên mới gọi là PageRank) Uy tín của website thường được chứng minh cho Google trong một thời gian nào đó. Và Google có vẻ có 3 giai đoạn xác nhận uy tín

1. Khoảng 20-30 ngày đầu tiên khi website mới xuất hiện : Google dựa vào lượng Backlink đổ về cho từ khóa dễ/ trung bình và nghiêm ngặt với các từ khóa HOT.

2. Sau mỗi 45-90 ngày khi lọc thuật toán phụ : (Panda, Penguin Scan), Soi xét các yếu tố content, Onpage, Hành vi người dùng.

3. Khoảng 6 tháng – 1 năm : Deep Ranking Categorized : Xác nhân Thư mục cho website trong CSDL của Google. Như vậy để được lên Top thứ hạng ngay 1 tháng không khó với từ khóa dễ và trung bình nhưng để được lên TOP từ khóa HOT hay các từ khóa bất kỳ cứ viết là lên Top tự nhiên mà không cần phải gia tăng Backlink nữa thì cần phải xây dựng Uy tín trong vòng 6 tháng – 1 năm

 Ghi chú :

PageRank :  Ra đời năm 1996 bởi Lary Page và Sergey Brin – Chỉ số uy tín của website thời kỳ đầu cho đến tháng 9/2011 được tính toán bằng cách phân tích chất lượng các liên kết (Backlink) từ các nơi khác liên kết về website của bạn để tính toán mức độ quan trọng của website.

 

Xem thêm tại http://daotaoseo.com

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Automatic Video Traffic Course | Network Empire

Automatic Video Traffic Course | Network Empire | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
Automatic Video Traffic Course
themezoom 's insight:
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Network Empire Software News (with images) · themezoom

Covered in this Article:
Weird Money From Thinking Big in Your Online Business
So What?
Almost Famous: I Won How Much?
The Framing Effect
Student Responses to Weird Money from Thinking Big
themezoom 's insight:Network Empire News

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

▶ The Mike Clay Network Empire Method! Sell Digital Marketing Reports! - YouTube

$3,000 to $5,000 Up Front Fee From Clients, with Network Empire Software Reports! Coming soon to http://www.NetworkEmpire.com Member's Only Area
more...
themezoom 's curator insight, May 4, 2015 7:51 AM

Watch this amazing video with Mike Clay and Russell Wright!


Read this blog post on Network Empire News and the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, May 4, 2015 7:51 AM

Watch this amazing video with Mike Clay and Russell Wright!


Read this blog post on Network Empire News and the Network Empire blog.

themezoom 's curator insight, May 4, 2015 7:51 AM

Watch this amazing video with Mike Clay and Russell Wright!


Read this blog post on Network Empire News and the Network Empire blog.

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

New! Sell Digital Marketing Reports Instead of Only SEO -

New! Sell Digital Marketing Reports Instead of Only SEO - | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
Member's Content Updates, New! Sell Digital Marketing Reports Instead of Only SEO
themezoom 's insight:

See this amazing video and read the article on Network Empire News:


http://www.networkempirenews.com/members-only-content-updates/new-sell-digital-marketing-reports-instead-of-only-seo/

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

SEO and Business Architecture, One Training! | Network Empire

SEO and Business Architecture, One Training! | Network Empire | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
SEO and Business Architecture, One Training!
themezoom 's insight:

Level 1 SEO Training Course from Network Empire!


Get access on: Part1.SwallowYourMarketWhole.com

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

SEO and Business Architecture, One Training! -

SEO and Business Architecture, One Training! - | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
business architecture, certification level 1 training, perpetual mastermind course, SEO silo architecture, SEO Training
more...
themezoom 's curator insight, April 28, 2015 1:39 PM

On May 7th 2015 the next Level 1 Advanced Certification Webinar Bootcamp from Network Empire will start again.


Read about it on Network Empire News.


Get Access to the Network Empire Level 1 SEO Training Course.

themezoom 's curator insight, April 28, 2015 1:39 PM

On May 7th 2015 the next Level 1 Advanced Certification Webinar Bootcamp from Network Empire will start again.


Read about it on Network Empire News.


Get Access to the Network Empire Level 1 SEO Training Course.

themezoom 's curator insight, April 28, 2015 1:39 PM

On May 7th 2015 the next Level 1 Advanced Certification Webinar Bootcamp from Network Empire will start again.


Read about it on Network Empire News.


Get Access to the Network Empire Level 1 SEO Training Course.

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Social Explosion: Automatic Social Signals - Zero SEO Footprint -

Social Explosion: Automatic Social Signals - Zero SEO Footprint - | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
automatic social signals, Social Explosion, social traffic, wordpress social signals plugin, zero seo footprint
themezoom 's insight:
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Xero Shoes Consulation - Network Empire Member's Only Webinar - YouTube

http://www.NetworkEmpire.com
themezoom 's insight:

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

more...
themezoom 's curator insight, April 9, 2015 8:47 PM

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

themezoom 's curator insight, April 9, 2015 8:48 PM

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

themezoom 's curator insight, April 9, 2015 8:48 PM

See this month's Webinar Replay on Network Empire News.


Get access to Basic Network Empire Membership!

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

[Video] Live Website Review: Consultation for Xero Shoes -

[Video] Live Website Review: Consultation for Xero Shoes - | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
amazing Live Website Review replay we do a live consultation of XeroShoes.com
themezoom 's insight:

See this Amazing Webinar Replay on Network Empire News!

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

One Feed Supercharger RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk | Network Empire

One Feed Supercharger RSS Troubleshooting - Network Empire Support Desk | Network Empire | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
One Feed Supercharger RSS Troubleshooting – Network Empire Support Desk
themezoom 's insight:
One Feed Supercharger RSS Troubleshooting – Network Empire Support Desk
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power

Crawling as Trust and Indexing as Power
themezoom 's insight:


Read this on Network Empire News or the Network Empire blog.

more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power | Network Empire

Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power | Network Empire | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
Crawling vs. Indexing for SEO Trust and Power
more...
Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Massive Traffic Automatic Video Websites (with images) · themezoom

Thousands of Daily Visitors!
Thousands of Monthly Pages!
Socially Automated!
Schema-Friendly!
Addicted Visitors!
Google Loves Youtube Videos!
SET & FORGET 100% AUTOMATED!
themezoom 's insight:

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

more...
themezoom 's curator insight, April 6, 2015 11:07 AM

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

themezoom 's curator insight, April 6, 2015 11:07 AM

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

themezoom 's curator insight, April 6, 2015 11:07 AM

Course on Massive Traffic Automatic Video Websites from Network Empire

Read about this course on:

Network Empire News

and the

Network Empire blog.

Get access to this course on:

www.AutomaticVideoTraffic.com

Rescooped by themezoom from Advanced SEO, Website Silo Architecture and Content Curation
Scoop.it!

Automatic Massive Video Traffic Course -

Automatic Massive Video Traffic Course - | Content Curation Is Not Social Media | Scoop.it
automatic backlinking, automatic social traffic, Automatic Video Traffic, automatic video traffic course, massive video traffic, pinvid wordpress theme

Via themezoom
themezoom 's insight:

Learn to index 100,000 pages in one month with one website.


www.AutomaticVideoTraffic.com

more...