Business for smal...
Follow
Find
753 views | +0 today
 
Scooped by Milos Crafts
onto Business for small businesses
Scoop.it!

Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες κατά το 2013 : ICAP

Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες κατά το 2013 : ICAP | Business for small businesses | Scoop.it

Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης τα τελευταία χρόνια με αναπόφευκτη συνέπεια τη συρρίκνωση της. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής είχε σαν συνέπεια στη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας μόνο, η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ να υπερβεί το 20%, ενώ για το 2013 το ΑΕΠ κατέγραψε πτώση με ετήσιο ρυθμό 3,9% (μεταβολή σε σταθερές τιμές).

more...
No comment yet.

From around the web

Business for small businesses
What I think is interesting or useful for me as a small start up business on a Greek island
Curated by Milos Crafts
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

This CEO Spent His Stanford Years Taking Dance Classes--And They're Key To His Success

This CEO Spent His Stanford Years Taking Dance Classes--And They're Key To His Success | Business for small businesses | Scoop.it

BeyondCore CEO Arijit Sengupta took an intro dance class at Stanford in 1995, it balanced left-brain with right-brain activity and opened up new vistas in his studies (and later, his work). He was able to see the forest from the trees, to not get so bogged down in details so as to lose the big picture.he didn't know it would transform his view of business.

more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

tovima.gr - Πρόκληση και ευκαιρία η Δημιουργική Οικονομία

tovima.gr - Πρόκληση και ευκαιρία η Δημιουργική Οικονομία | Business for small businesses | Scoop.it
Μοχλός ανάπτυξης η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που βασίζονται στη γνώση, στην καινοτομία και στον πολιτισμό – Σημαντικές οι συνέργειες με τον τουρισμό.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

How Etsy Changed the Rules & What It Means for Indie Designers

How Etsy Changed the Rules & What It Means for Indie Designers | Business for small businesses | Scoop.it

Etsy changed its policies last fall. For those of you who don't know what I'm talking about, CEO Chad Dickerson announced that Etsy sellers could use outside manufacturers to produce their designs. In other words, items sold on Etsy no longer had to be handmade.

Milos Crafts's insight:

As a small business I was advised not to use Etsy and now I'm really glad I didn't.

more...
No comment yet.
Rescooped by Milos Crafts from Transmedia: Storytelling for the Digital Age
Scoop.it!

Transmedia storytelling with apps could expand but also exploit children's stories

Transmedia storytelling with apps could expand but also exploit children's stories | Business for small businesses | Scoop.it

Via The Digital Rocking Chair
more...
The Digital Rocking Chair's curator insight, September 18, 2:51 PM


Natalia Kucirkova:  "Transmedia may become a sound business model in addition to a noble cause, but it needs to place the child at the centre, follow the general principles of good transmedia storytelling and not fall into being just a marketing tool."

Joyce Valenza's curator insight, September 19, 7:40 AM

Why we need to put children at the center of these efforts.

Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Teach Yourself Coding on Your Own Time With These Resources

Teach Yourself Coding on Your Own Time With These Resources | Business for small businesses | Scoop.it
Learning the language of computers is an incredibly useful skill for entrepreneurs to have.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

10 Things Buyers Are Looking For On Your Product Pages

10 Things Buyers Are Looking For On Your Product Pages | Business for small businesses | Scoop.it

When shopping online, your customers don’t have the luxury of trying on your products, touching them, feeling them or asking you questions about them. This can leave them unsure if they should purchase from your site. To make sure that your customers click the ADD TO CART or BUY NOW button, here are 10 things you must have on your product page:

more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Never Run Out Of Blogging Ideas

Never Run Out Of Blogging Ideas | Business for small businesses | Scoop.it
Blogging is a great way to promote your business, build your brand, and boost your...
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Τι πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείτε στον πελάτη στις συμβάσεις εξ” αποστάσεως (και e-shops)

Τι πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείτε στον πελάτη στις συμβάσεις εξ” αποστάσεως (και e-shops) | Business for small businesses | Scoop.it

 Τέθηκαν σε ισχύ οι νέες τροποποιήσεις στο νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών. Οι τροποποιήσεις αυτές προήλθαν από την εφαρμογή της οδηγίας  2011/83ΕΕ και εφαρμόζεται για εξ” αποστάσεως (e-shops) συμβάσεις που έχουν συνηφθεί  από τις 13/06/2014 και έπειτα.  

more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

[video] Facebook Fraud: Buying Ads for 'Likes' is a Scam

[video] Facebook Fraud: Buying Ads for 'Likes' is a Scam | Business for small businesses | Scoop.it
Advertising on Facebook for LIKES is a scam, don't do it...and yeah, they are making tons of money off of this fraud.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Meet Julie Wainwright founder of The RealReal

Meet Julie Wainwright founder of The RealReal | Business for small businesses | Scoop.it
Web veteran Julie Wainwright is shaking up the consumer experience with her new luxury consignment site the RealReal. Read our interview to find out what she learned about starting her own business after 25 years of running someone else’s.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Intuitive Bridge

Intuitive Bridge | Business for small businesses | Scoop.it

Because you want to have flow in your business. You need to pay attention to the signals from your body and your intuition that say This is the Right Way Forward.  Running away from what seems scary leaves you without much to do, and frankly, feeling like you are full of shit.

The fear feeling is just the part of you that’s highly excitable, that is feeling the signal and interpreting it the only way it knows how.   So say, Thank you. And do it anyway.

more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

The Psychology of Color in Marketing and Branding

The Psychology of Color in Marketing and Branding | Business for small businesses | Scoop.it
Most of today's conversations on colors and persuasion consist of hunches, anecdotal evidence and advertisers blowing smoke about "colors and the mind."

To alleviate this trend and give proper treatment to a truly fascinating element of human behavior, today we're going to cover a selection of the most reliable research on color theory and persuasion.

more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Lessons in Leveraging Vine From 5 Successful Brands

Lessons in Leveraging Vine From 5 Successful Brands | Business for small businesses | Scoop.it
With only six seconds to produce a compelling and engaging video, some companies struggle to figure out the best way to use this micro-content platform.Take...
more...
No comment yet.
Rescooped by Milos Crafts from visualizing social media
Scoop.it!

The Best (And Worst) Times To Post On Social Media: Infographic

The Best (And Worst) Times To Post On Social Media: Infographic | Business for small businesses | Scoop.it

Different social media sites offer different virtues for your business. Here's how to optimize each one based on when you post.

But what savvy social media users know is that there's a science to getting it right--all it takes is some knowledge and forethought, and anyone can be well on their way to posting engaging content.

Thanks to this infographic from online payroll company SurePayroll’s blog, we know the best and worst times to post.

 


Via Lauren Moss
more...
ATweetsville's curator insight, November 5, 12:14 PM

Still trying to navigate tumblr because it makes me feel like I'm in junior high putting Transworld Skateboarding cutouts on my wall with blue sticky tack (mom said no holes in the wall!)

CONETZAR's curator insight, November 13, 5:20 AM

Cuando publicamos un contenido en la red debemos tener en cuenta la hora. Cada red social tiene unos tiempos, y si queremos ser exitosos en nuestra andadura virtual debemos respetarlos.

 

Brian Mawdsley's curator insight, November 13, 5:43 AM

Best and worst times to post on Social Media

Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

8 Practical Steps To Getting Over Your Impostor Syndrome

8 Practical Steps To Getting Over Your Impostor Syndrome | Business for small businesses | Scoop.it
If you feel like a fraud, you're not alone. Follow these eight steps to reverse the cycle of self-doubt.
more...
No comment yet.
Rescooped by Milos Crafts from Story and Narrative
Scoop.it!

How Jack Daniel's uses storytelling to personalise the brand

How Jack Daniel's uses storytelling to personalise the brand | Business for small businesses | Scoop.it
Jack Daniel’s is a universally recognised brand, but often for different reasons. Most of its marketing focuses deeply on heritage and tradition.

Via Gregg Morris
more...
Ricardo De Leon's curator insight, September 18, 1:45 PM

Cómo ir más haya del ¿Quienes somos? Buen análisis de Matt Owen de Econsultancy.

Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Not a Born Writer? You Could Still Master This Branding Skill.

Not a Born Writer? You Could Still Master This Branding Skill. | Business for small businesses | Scoop.it
How to deliver content and resources that your target audience will find valuable.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

The 4 Basics of Making Money on the Internet

The 4 Basics of Making Money on the Internet | Business for small businesses | Scoop.it
Used improperly, the web can be a black hole -- one in which you dump tens of thousands of dollars without results.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

5 Things To Do Before Bed That Will Jump Start Tomorrow

5 Things To Do Before Bed That Will Jump Start Tomorrow | Business for small businesses | Scoop.it
Here are five essential and easy things that will make help transform your waking hours into super productivity.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

5 Unusual Ways to Start Working Smarter, Not Harder

5 Unusual Ways to Start Working Smarter, Not Harder | Business for small businesses | Scoop.it
Working harder can be an easy habit to slip into. These methods can help you reverse that course and be more productive.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Facebook Isn't the End All, Be All for Social Marketing

Facebook Isn't the End All, Be All for Social Marketing | Business for small businesses | Scoop.it
While companies should have a presence on Facebook, the platform isn't the only means to gaining visibility in the social-media world.
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Landing Page Optimization for Your Website

Landing Page Optimization for Your Website | Business for small businesses | Scoop.it

Seven steps for creating an effective landing page

A landing page is the page that customers are directed to when they click on your advertisement or search engine result.

It is the first page theyand it can have a major impact on whether they choose to explore your website or go back to the previous page. For successful landing page optimization, it is therefore essential that your business’s landing page makes a good impression to get the highest possible return.


more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

You're Using Instagram All Wrong

You're Using Instagram All Wrong | Business for small businesses | Scoop.it
Inspiration through photos is a function of interests, not your social connections....
more...
No comment yet.
Scooped by Milos Crafts
Scoop.it!

Brands and Social Customer Service

Brands and Social Customer Service | Business for small businesses | Scoop.it
The smartest companies build stronger relationships on social media - check out this infographic to see why. (80% of brands think they're good on #social customer service. 92% of consumers disagree.
more...
No comment yet.