Όταν η τιμή ενός προϊόντος δεν πείθει τον πελάτη σας… | Business for small businesses | Scoop.it
Όταν δεν πείθει τον πελάτη σας η τιμή ενός προϊόντος/υπηρεσίας που του προσφέρατε, τότε ίσως αυτό να  δικαιολογείται από την αξία που

αντιλαμβάνεται πως έχει το προϊόν ή η υπηρεσία σας.

Μη νομίζετε πως η άρνηση του πελάτη σας οφείλεται σε μια χαμηλότερη τιμή προσφοράς, που ενδεχομένως είχε από κάποιον άλλο. Συνήθως δεν πρόκειται γι αυτό. Και βέβαια, μη νομίζετε πως απλώς περιμένει μια καλύτερη προσφορά από εσάς. Τέλος, μην ασχοληθείτε καν με τη σκέψη πως η τιμή της προσφοράς σας είναι πραγματικά υψηλή.