Budoucnost
Follow
Find
947 views | +1 today
 
Rescooped by Karlos Svoboda from Exoskeleton Systems
onto Budoucnost
Scoop.it!

Super-Strength Robot Suits Are Now Being Used in Real Life

Super-Strength Robot Suits Are Now Being Used in Real Life | Budoucnost | Scoop.it
This man can pick up a 70-pound lump of metal like it's bag of groceries. But it's not because he's Iron Man--he just happens to be wearing a robotic suit that grants him immense strength.

Via Tony Sacksteder
Karlos Svoboda's insight:

Exoskeleton pro vojáčky a pro invalididy ukazováčky

more...
Tony Sacksteder's curator insight, August 4, 12:51 PM

If the US doesn't do it, someone else will...or has!

From around the web

Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Karlos Svoboda from Stalking
Scoop.it!

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 1.

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 1. | Budoucnost | Scoop.it

Dokument je zkrácenou verzí bakalářské práce autora obhájené v roce 2008 na Univerzitě Karlově v Praze. Cílem textu je popsat současný stav současného vývoje výpočetní techniky určené k implementaci do nervové soustavy člověka a jejímu přímému ovlivňování. První část obsahuje krátký úvod do problematiky včetně krátkého popisu funkcí mozku a pojednává především o problematice přímého propojení lidského mozku s počítačem. Autor se snaží pohovořit o vybraných projektech z této vědecké oblasti.

more...
Karlos Svoboda's curator insight, November 19, 12:51 PM

Více detailů viz zubní implantát v mém těle

Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 3.

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 3. | Budoucnost | Scoop.it
ICT Implants : The Invasive Future of Identity?

 

Někteří vědci se nespokojí s pouhým teoretizováním, zda určitá technologie bude nalezena, či ne, ale pokoušejí se udávat konkrétní letopočty, kdy k takovému pokroku dojde. Zřejmě nejznámějším a nejpřesnějším prognostikem je již několikrát zmiňovaný Raymond Kurzweil. Proto se také budu při uvádění předpokládaného pokroku držet především tohoto vědce při srovnání s ostatními prognózami.

„Namísto klinických důvodů nastoupí snaha rozšiřovat a překonávat 'normální' lidské schopnosti," uvedl Rodney Brooks, ředitel ústavu umělé inteligence na MIT (Massachusetts Institute of Technology). (Houser, 2004). Myslím, že tento fakt bude pro budoucnost specifický. Během několika let dospěje vývoj kybernetických náhrad, které jsem popsal v první části své práce, do stádia, kdy umožní postiženým plnohodnotný návrat do společnosti.

Karlos Svoboda's insight:

Jsem zvědav kdy přijde ten čas.

 

I hope that time when victim will be happy folllow soon

more...
No comment yet.
Rescooped by Karlos Svoboda from Science, Technology, and Current Futurism
Scoop.it!

5 Examples of Insect-Inspired Robotics

5 Examples of Insect-Inspired Robotics | Budoucnost | Scoop.it

Everyone knows that robots are merely lifeless machines, no matter how amazing their abilities may be. However, you may be surprised at how often scientists replicate the features and capabilities of living creatures to increase robotic performance. In fact, there’s even a whole branch of robotics called “biomimetics” dedicated to that single premise. The term biomimetics means literally to “mimic life.” Insects are one form of life from which biomimetic scientists draw significant inspiration for new types of robotic technology.

Functions and behaviors that evolved over hundreds of millions of years in insects can be hard to top. So scientists increasingly looking to Mother Nature and biomimicry for innovative design ideas. The resulting technology is blurring the lines between living beings and machines more than ever.


Via Kalani Kirk Hausman, Sharrock
Karlos Svoboda's insight:

Seen like an animal but reality it is different

more...
No comment yet.
Rescooped by Karlos Svoboda from E-mental health: digital, mobile and tele tech for the brain!
Scoop.it!

Wearable tech to hack your brain

Wearable tech to hack your brain | Budoucnost | Scoop.it

New tech: Strap on a headset, send targeted electrical currents into your brain for about 15 minutes to get more energy, improve your focus or calm down.


Via Valeria Duflot
Karlos Svoboda's insight:

Perhaps it will be same like a soothing tracks on CD

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Machine 2 Machine - Internet of Things - Real World Internet

This document begins by discussing how M2M is causing an entire “Internet of Things”, or Internet of Intelligent Objects, to emerge. How IoT is extending its r…
more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

10 Signs You Should Invest In Artificial Intelligence

10 Signs You Should Invest In Artificial Intelligence | Budoucnost | Scoop.it

Artificial intelligence is arguably already one of the most important industries in the world, and as most futurists predict, it is growing in importance everyday. Here are a few more reasons you should invest not only your money, but your time in understanding some of the important implications of the technology.


As Steve Omohundro points out, the field of artificial intelligence is at an inflection point of huge opportunities, great disruption, arms races and even dangers.

Here are some of the major factors why AI should weigh heavy on you as you plan for the future.

Karlos Svoboda's insight:

Two billion dollar projects now running with major focuses on computational neuroscience - and where is two billion dollar for the victims on the whole World

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Neural devices will change humankind

Some futurists and artificial intelligence experts envision credible scenarios in which synthetic brains will, within this century, extend the functionality of…
more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

The role of companies in guaranteeing privacy and human rights in the digital realm

The role of companies in guaranteeing privacy and human rights in the digital realm | Budoucnost | Scoop.it

The following was a speech given by Carly Nyst, Head International Adovacy, at the UN Forum on Business and Human Rights, Geneva on 3 December


The internet and innovations in technologies have opened up previously unimagined possibilities for communication, expression, and empowerment. New technologies have become essential enablers of the enjoyment of human rights, from the right to education, to participation, to access to information. Today, the internet is not only a place where rights are exercised, it is in itself a guarantor of human rights.

At the same time, changes in technologies have given rise to increased opportunities for State interferences with human rights, particularly the rights to privacy and free expression. Even the world’s most longstanding democratic States have obtained the technical capacity to conduct country-wide internet monitoring, tracking and surveillance. Today, as the UN Special Rapporteur on freedom of expression observed in his report presented to the Human Rights Council in June 2013, “the State now has a greater capability to conduct simultaneous, invasive, targeted and broad-scale surveillance than ever before.”

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

New guidance only shows the problems of surveillance oversight. Where are the solutions? | Big Brother Watch

New guidance only shows the problems of surveillance oversight. Where are the solutions? | Big Brother Watch | Budoucnost | Scoop.it
Finally clarifying what was already widely accepted, a publication by the Information Commissioner’s Office (ICO) has confirmed that surveillance legislation is “complex”. “Surveillance Road Map” (PDF) seeks to set out the responsibilities of each body tasked with overseeing the laws that govern surveillance as well as highlighting some of their overlapping functions. One of the aims of the guidance is to show members of the public “the avenues available to challenge or complain about any allege
more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Our Cyborg Future: Law and Policy Implications

Our Cyborg Future: Law and Policy Implications | Budoucnost | Scoop.it
http://www.rathenau.nl/uploads/tx_tferathenau/Intimate_Technology_-_the_battle_for_our_body_and_behaviourpdf_01.pdf.

 

In June 2014, the Supreme Court handed down its decision in Riley v. California, in which the justices unanimously ruled that police officers may not, without a warrant, search the data on a cell phone seized during an arrest. Writing for eight justices, Chief Justice John Roberts declared that “modern cell phones . . . are now such a pervasive and insistent part of daily life that the proverbial visitor from Mars might conclude they were an important feature of human anatomy.”1

 

This may be the first time the Supreme Court has explicitly contemplated the cyborg in case law—admittedly as a kind of metaphor. But the idea that the law will have to accommodate the integration of technology into the human being has actually been kicking around for a while.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Robots Aren’t Out to Get You. You Should Be Terrified of Them Anyway.

Robots Aren’t Out to Get You. You Should Be Terrified of Them Anyway. | Budoucnost | Scoop.it
Adapted from Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies by Nick Bostrom. Out now from Oxford University Press. In the recent discussion over the risks of developing superintelligent machines—that is, machines with general intelligence greater than that of humans—two narratives have emerged. One side argues that if a machine ever achieved advanced intelligence, it...
more...
No comment yet.
Rescooped by Karlos Svoboda from Science And Wonder
Scoop.it!

Interactive Bionic Man, featuring 14 novel biotechnologies | KurzweilAI

Interactive Bionic Man, featuring 14 novel biotechnologies | KurzweilAI | Budoucnost | Scoop.it
NIBIB Bionic Man (click image to go the interactive site) (credit: National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering) The National Institute of

Via LilyGiraud
more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Rozmotávání mozkové okruhy v duševní nemoci | ucsf.edu

Rozmotávání mozkové okruhy v duševní nemoci | ucsf.edu | Budoucnost | Scoop.it

Deprese. Úzkostné poruchy. Závislost.

Jsou to jedny z nejvíce společných podmínek, které ovlivňují zdraví lidí a miliony s nejtěžších případech, konvenční léčby, jako je psychoterapie a léky nefungují dostatečně - nebo prostě nefungují vůbec.

Co kdyby tam byly léčbu, která by mohla zaměřit na specifické mozkové okruhy, které způsobily tyto podmínky a nabídnout pacientům dlouhodobé řešení?

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 2

Současnost a budoucnost využívání výpočetní techniky v nervové soustavě člověka - Část 2 | Budoucnost | Scoop.it
Přínos technologií tělesně postiženým

 

V následujících kapitolách se zaměřím na další skupinu možností neurálních implantátů. Jak jsem výše několikrát poznamenal, implantáty dokáží nejen zachycovat signály, které probíhají nervovou soustavou, ale také signály vysílat a tím ovlivňovat procesy v lidském organismu.

Rád bych se v dalších řádcích věnoval oblasti výzkumu, kde je dosahováno nejviditelnějších pokroků - vývoji kybernetických pomůcek, které přímo ovlivňují komunikaci člověka s jeho okolím a podporují nebo zcela nahrazují některé z pěti lidských smyslů. Jedná se o přístroje, které pomáhají umožnit lidem návrat zpět do společnosti zdravých lidí a možnost samostatného a důstojného života.

Nastíním současný stav výzkumu a zamýšlené směry dalšího pokroku na poli kybernetických pomůcek pro sluchově či zrakově postižené a v první řadě pomůcky pro tzv. amputees (termín užívaný především v USA pro lidi po amputaci končetiny).

Karlos Svoboda's insight:

A co takhle moje záda, které sloužili jako demonstrace síly.

 

 Look at to my back which was been used for the demonstration power on me.

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Brain Chip Gives Drone a Sense of Déjà Vu | S Technology Review

Brain Chip Gives Drone a Sense of Déjà Vu | S Technology Review | Budoucnost | Scoop.it
An experiment involving a chip on a small drone shows how hardware modeled on the brain could provide useful intelligence.

 

There isn’t much space between your ears, but what’s in there can do many things that a computer of the same size never could. Your brain is also vastly more energy efficient at interpreting the world visually or understanding speech than any computer system.

Karlos Svoboda's insight:

Is it S really good

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

How Close Are Humans to Immortality?

How Close Are Humans to Immortality? | Budoucnost | Scoop.it
What do you mean byThe question How close are humans to immortality? has been studied at great lengths by different scientists in different fields. However a consensus has been achieved by a specific community of these observers on the answer to the question. Scientist Ray Kurzweil and his followers all agree that humans are about 20-25 years away from […]
Karlos Svoboda's insight:

With added life and brain capacity, Kurzweil also suggests that nanobots will be able to enable humans to do things like writing a full fledged book in minutes. What do you mean by the term with added life and brain capacity ... 

more...
No comment yet.
Rescooped by Karlos Svoboda from The Long Poiesis
Scoop.it!

Anticipating the rise of the machine

Anticipating the rise of the machine | Budoucnost | Scoop.it
How will the robots and machines revolt? Perhaps not in the way we think, writes Joe Gelonesi, who interviews two leading philosophers with very different views about the threat of artificial intelligence.

Via Xaos
Karlos Svoboda's insight:

‘You’re going to have lots of different hybrid interactions between biological and technological beings. That will constitute the [new] life world, and we’re going to have to imagine a space where all those different life forms will have to live harmoniously together.’ It must be joke say live harmoniously together.

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

The real cyborgs - in-depth feature about people merging with machines

The real cyborgs - in-depth feature about people merging with machines | Budoucnost | Scoop.it
In the next ten years, Lee thinks, it might be possible to take part in a “MMO Orgy [Massively Multiplayer Online Orgy]” – a group of people with spinal implants which stimulate the users’ genital nerves linked together over the internet. It’s still only an idea, but Lee sees great commercial promise in this area: “I’ve probably had the most emails from people wanting to get the spinal implant,” he says. “Once you have cyborg sex,” he predicts, “you will never want to return to normal sex.”
Karlos Svoboda's insight:

I think that is chance for stupid people with spinal problems which have a dream, for which they are able to do everything selfishly.  

more...
No comment yet.
Rescooped by Karlos Svoboda from DigitAG& journal
Scoop.it!

Cyborg Next Door : Biohacking, Digital Implants & the Merging of Man & Machine

Cyborg Next Door : Biohacking, Digital Implants & the Merging of Man & Machine | Budoucnost | Scoop.it

By all outward appearances, Tim Cannon looks like a fairly ordinary guy. If you saw him on the streets of his hometown of Pittsburgh, he'd probably blend in.


But on the inside, he's far from ordinary. What sets him apart are not only his several electronic implants that make him part cyborg, but the fact that he has done this himself – at home, outside of the lab, without the help of a team of surgeons, using affordable, safe, open-source technology.


Via Andrea Graziano
Karlos Svoboda's insight:

Next Kevin Warwick who wore tested available enhancements ...

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

5 Ways the Superintelligence Revolution Might Happen

5 Ways the Superintelligence Revolution Might Happen | Budoucnost | Scoop.it
Assuming that scientific and technological progress continues, human-level machine intelligence is very likely to be developed. And shortly thereafter, superintelligence.

 

Biological brains are unlikely to be the final stage of intelligence. Machines already have superhuman strength, speed and stamina – and one day they will have superhuman intelligence. This is of course not certain to occur – it is possible that we will develop some other dangerous technology first that destroys us, or otherwise fall victim to some existential risk.

 

But assuming that scientific and technological progress continues, human-level machine intelligence is very likely to be developed. And shortly thereafter, superintelligence.

Karlos Svoboda's insight:

In my opinion, this is already happening without the majority of people around knew

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Sea Power in the Robotic Age | Issues in Science and Technology

Sea Power in the Robotic Age | Issues in Science and Technology | Budoucnost | Scoop.it

The military has demonstrated the feasibility of airborne drones; the next development is likely to be a variety of remotely controlled marine vessels.

Robotic weapons are revolutionizing warfare. Anyone following the media knows about so-called aerial “drones,” and soldiers and Marines are using tracked and wheeled robots in ground combat to probe enemy positions, disable bombs, and carry out other risky activities. But R what about the three-fifths of the world covered by water?

Sea-based robots—unmanned maritime systems, or “UMSs” in current Pentagon parlance—receive less attention, even though they have been around a long time. They will likely have as great a role in shaping how the United States fights future wars

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

A Survival Plan for the Wild Cyborg

A Survival Plan for the Wild Cyborg | Budoucnost | Scoop.it

In order to stay human in the current intimate technological revolution, we must become high-tech people with quirky characters. Here are seven theses to nail to the door of our technological church.

 

Today, the most exciting discoveries and technological developments have to do with us, we humans. Technology settles itself rapidly around and within us; collects more and more data about us; and increasingly is able to simulate human appearances and behaviour. As our relationship with technology is becoming more and more intimate, we are becoming techno-people or cyborgs. On the one hand, intimate technology offers opportunities for personal development and more control over our lives. On the other hand, governments, businesses, and other citizens may also deploy intimate technologies in order to influence or even coerce us. To put this development on the public and political agenda, the Rathenau Instituut in the Netherlands has coined the term “intimate-technological revolution,” which is partly driven by smartphones, social media, sensor networks, robotics, virtual worlds, and big data analysis. We describe this revolution in our report Intimate Technology: The Battle for Our Body and Behavior www.slideshare.net/slideshow/embed_code/39685819" .

Karlos Svoboda's insight:

The idea of intimacy used to pertain to matters of our body and mind that we would share only with people who were close to us. Without privacy we are nothing. Our data should therefore belong to us.

more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Is Human Enhancement Really Cheating?

Is Human Enhancement Really Cheating? | Budoucnost | Scoop.it
Were you incensed when Lance Armstrong was finally cornered and stripped of his seven Tour de France titles? Almost everyone seemed to be. While some felt he had been treated unfairly, most appeared to feel betrayed by a cheater in whom they had believed. In 2013, neither Barry Bonds nor...
more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

From human extinction to super intelligence, two futurists explain

From human extinction to super intelligence, two futurists explain | Budoucnost | Scoop.it
The Conversation organised a public question-and-answer session on Reddit in which Anders Sandberg and Andrew Snyder-Beattie, researchers at the Future of Humanity Institute at Oxford University, explored what existential risks humanity faces and how we could reduce them. Here are the highlights.
more...
No comment yet.
Scooped by Karlos Svoboda
Scoop.it!

Journey of Discovery začíná program k pochopení a léčbě sítí mozku

Práce na DARPA systémy-Based Neurotechnology pro rozvíjející se terapie (podsítí), program je nastaven na začátek týmů vedených UC San Francisco (UCSF) a Massachusetts General Hospital (MGH). Program podsítí se snaží snížit závažnost onemocnění v neuropsychologické služeb členům a veteránů vytvořením uzavřené smyčky terapií, které obsahují záznam a analýzu činnosti mozku s téměř v reálném čase nervové stimulace. Program, který bude využívat novou generaci přístrojů inspirovaných současnou hlubokou mozkovou stimulaci (DBS) technologie, byla zahájena na podporu iniciativy prezidenta Obamy mozku. 


more...
No comment yet.