Regelingen - Stimuleringsregeling Educatief Onderzoek voor Kennis van Waarde Maken | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Doel van deze regeling is scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en inzichten over effectief en efficiënt gebruik van ict voor zowel de didactische inzet als de bedrijfsvoering.