Subsidie openbaar bibliotheekwerk - Provincie Gelderland | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De provincie stelt vanaf 1 januari 2013 subsidie beschikbaar voor het versterken van de kwaliteit van het bibliotheekwerk op het gebied van vrije toegang tot informatie, kennisontwikkeling, educatie en leesbevordering.