Ondernemende bibliotheek
1.7K views | +0 today
Follow
Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Mondriaanfonds | Aanvragen | Bijdrage Meerjarenprogramma's Musea en Erfgoedinstellingen

Mondriaanfonds | Aanvragen | Bijdrage Meerjarenprogramma's Musea en Erfgoedinstellingen | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Mondriaan Fonds meldt dat musea en andere erfgoedinstellingen tot en met 30 april 2013 een bijdrage kunnen aanvragen voor hun experimentele meerjarenprogramma's. 

 

Met de Deelregeling bijdragen meerjarenprogramma's presentatie en erfgoedinstellingen wil het Mondriaan Fonds instellingen stimuleren beeldende kunst en/of ander cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken. Subsidie wordt verleend voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Immaterieel erfgoed

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Immaterieel erfgoed | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Dit programmaonderdeel is erop gericht om projecten te ondersteunen waarbij manieren worden ontwikkeld om waardevol immaterieel erfgoed over te dragen aan volgende generaties.

 

In dit programmaonderdeel wordt samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele culturele instellingen, alsmede creatieve industrie en toerisme gestimuleerd.

Rutger van den Assem's insight:

Een aanvraag kan worden ingediend voor projecten op het gebied van het levend houden van immaterieel erfgoed: voor 2013 is dit gericht op het thema ambachten. De eerste sluitingsdatum is 15 april 2013.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Fonds voor Cultuurparticipatie Vrijwilligersregeling

Fonds voor Cultuurparticipatie Vrijwilligersregeling | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt de betrokkenheid van vrijwilligers van groot belang voor de belangstelling en betekenis van (im)materieel erfgoed. Vrijwilligers zijn in veel gevallen onmisbaar voor het voortbestaan van dit erfgoed en een belangrijke schakel in het bewaren van kennis en het informeren van publiek.

Rutger van den Assem's insight:

Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan minimaal € 3.000 en maximaal € 5.000 bijdragen aan een eenmalige investering. De bijdrage mag maximaal 50% van de totale investering bedragen. Deadline voor indiening is 1 maart 2013.

 

Let op: Alleen organisaties met een formatie van maximaal 2 fte in combinaite met een substantieel aantal vrijwilligers komen in aanmerking voor subsidie.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Metamorfoze - subsidie voor digitaliseren van erfgoed

Metamorfoze - subsidie voor digitaliseren van erfgoed | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het programma concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine van nationaal belang, dat zich bevindt in erfgoedinstellingen met een bewaarfunctie: wetenschappelijke bibliotheken, grotere regionale of lokale bibliotheken, archiefinstellingen, regionaal-historische centra, historische documentatiecentra, musea en onderzoeksinstellingen.

Rutger van den Assem's insight:

Een onafhankelijke Adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen van de instellingen. Metamorfoze werkt voor het ABC-traject met een matching van de projectkosten: 70% wordt door Metamorfoze gefinancierd, de overige 30% van de kosten zijn voor de instelling. Projecten in het BKT-traject worden voor 100 % gefinancierd.

 

Aanvragen in 2013 in twee rondes. Zie agenda op de website.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - ouderenparticipatie

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - ouderenparticipatie | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Dit programmaonderdeel is erop gericht de cultuursector te stimuleren passende vormen van actieve cultuurparticipatie te ontwikkelen voor de groeiende groep ouderen.

 

Samenwerking tussen amateurverenigingen, ouderenorganisaties, kunst- en erfgoedinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven wordt daarbij aangemoedigd.

Rutger van den Assem's insight:

 Met behulp van de regeling wil het fonds bevorderen dat er meer passend en uitdagend aanbod voor de doelgroep wordt ontwikkeld. Het Fonds stelt hiervoor in 2013 € 650.000 beschikbaar.

more...
No comment yet.