Ondernemende bibliotheek
1.7K views | +0 today
Follow
Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Subsidie voor bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking

Subsidie voor bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Ook in 2013 is er weer extra subsidie beschikbaar voor bibliotheken die een dienstverlening voor mensen met een leesbeperking willen opzetten of uitbouwen. Nadruk in de ingediende plannen moet liggen op marketing en/of deskundigheidsbevordering.

 

 

Rutger van den Assem's insight:

De startsubsidie bedraagt maximaal € 4.000, - voor een bibliotheekvestiging die op plaatselijk niveau diensten aan deze doelgroep wil opzetten.

De vervolgsubsidie bedraagt maximaal € 3.000, - voor bibliotheken die hun al bestaande dienstverlening verder willen uitbouwen. 

 

De sluitingsdatum voor het indienen van uw aanvraag is 15 mei 2013. LET OP: de aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Kunstparticipatie

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Kunstparticipatie | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Kunstparticipatie is erop gericht amateurverenigingen en vrijwilligersorganisaties in staat te stellen te werken aan de organisatorische versterking en verjonging van hun structuur. Het gaat hierbij om projecten voor deskundigheidbevordering, kennisoverdracht en samenwerken met aanverwante partners. Ook biedt dit programmaonderdeel de mogelijkheid het aanbod voor actieve cultuurparticipatie op artistieke of inhoudelijke wijze te vernieuwen.

Rutger van den Assem's insight:

Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds versterking van de organisatiestructuur of vernieuwing van het aanbod van actieve kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Het Fonds stelt hiervoor in 2013 € 1.300.000 beschikbaar.

more...
No comment yet.