Ondernemende bibliotheek
1.7K views | +0 today
Follow
Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - ouderenparticipatie

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - ouderenparticipatie | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Dit programmaonderdeel is erop gericht de cultuursector te stimuleren passende vormen van actieve cultuurparticipatie te ontwikkelen voor de groeiende groep ouderen.

 

Samenwerking tussen amateurverenigingen, ouderenorganisaties, kunst- en erfgoedinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven wordt daarbij aangemoedigd.

Rutger van den Assem's insight:

 Met behulp van de regeling wil het fonds bevorderen dat er meer passend en uitdagend aanbod voor de doelgroep wordt ontwikkeld. Het Fonds stelt hiervoor in 2013 € 650.000 beschikbaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Fonds voor Cultuurparticipatie Vrijwilligersregeling

Fonds voor Cultuurparticipatie Vrijwilligersregeling | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt de betrokkenheid van vrijwilligers van groot belang voor de belangstelling en betekenis van (im)materieel erfgoed. Vrijwilligers zijn in veel gevallen onmisbaar voor het voortbestaan van dit erfgoed en een belangrijke schakel in het bewaren van kennis en het informeren van publiek.

Rutger van den Assem's insight:

Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan minimaal € 3.000 en maximaal € 5.000 bijdragen aan een eenmalige investering. De bijdrage mag maximaal 50% van de totale investering bedragen. Deadline voor indiening is 1 maart 2013.

 

Let op: Alleen organisaties met een formatie van maximaal 2 fte in combinaite met een substantieel aantal vrijwilligers komen in aanmerking voor subsidie.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Kunstparticipatie

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Kunstparticipatie | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Kunstparticipatie is erop gericht amateurverenigingen en vrijwilligersorganisaties in staat te stellen te werken aan de organisatorische versterking en verjonging van hun structuur. Het gaat hierbij om projecten voor deskundigheidbevordering, kennisoverdracht en samenwerken met aanverwante partners. Ook biedt dit programmaonderdeel de mogelijkheid het aanbod voor actieve cultuurparticipatie op artistieke of inhoudelijke wijze te vernieuwen.

Rutger van den Assem's insight:

Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds versterking van de organisatiestructuur of vernieuwing van het aanbod van actieve kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Het Fonds stelt hiervoor in 2013 € 1.300.000 beschikbaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Van een wild idee tot een super project | Jij maakt het mee

Van een wild idee tot een super project | Jij maakt het mee | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Jij maakt het mee is een platform van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), bedoeld voor mensen die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn en organisaties die dat ondersteunen. Een interactieve omgeving waarin een project kan worden gestart en voor mensen die mee willen denken over hoe bijzondere amateurkunstprojecten er uit moeten zien. Je kunt hier twee dingen doen: subsidie aanvragen en meedenken en meebeslissen over projectideeën.

Rutger van den Assem's insight:

Deel je wilde ideeën. Denk mee, vindt partners en beslis welke ideeën subsidie ontvangen.

more...
No comment yet.