Provincie Limburg - Openstelling subsidie Bibliotheekvernieuwing 2013 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Ook in 2013 stelt de provincie Limburg projectsubsidie in het kader van bibliotheekvernieuwing beschikbaar. In totaal 6 ton, dat wordt verdeeld in twee tranches.