Ondernemende bibliotheek
1.7K views | +0 today
Follow
Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Prins Bernhard Cultuurfonds - Buurtcultuurfonds 2018Brabant

Prins Bernhard Cultuurfonds - Buurtcultuurfonds 2018Brabant | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Het Buurtcultuurfonds 2018BrabantEen fonds van de provincie Noord-Brabant bij het Prins Bernhard Cultuurfonds

Straattoneel, een buurtopera, kunst in de wijk: Brabanders die werk maken van leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur, kunnen rekenen op steun van het Buurtcultuurfonds 2018Brabant. Dit fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding in Brabant. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Focus ligt daarbij op de grotere projecten met een wat langere looptijd.

Rutger van den Assem's insight:

Het fonds roept Brabanders met ideeën voor culturele projecten op, deze de komende maanden in te dienen. Voor 2013 zijn de deadlines 31 juli en 31 oktober. De eerste deadlines van 2014 zijn 31 januari en 30 april. Het buurtcultuurfonds heeft een budget van € 200.000. Het Prins Bernhard Cultuurfonds verdubbelt elke toekenning met hetzelfde bedrag. Feitelijk is er dus een bedrag van € 400.000 beschikbaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 | Mediawijzer

Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 | Mediawijzer | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Mediawijzer.net heeft voor 2013 net als in voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld. Onderdeel van de missie van Mediawijzer.net is het versterken van mediawijsheid initiatieven door netwerkpartners met elkaar te verbinden. Projecten dienen daarom samenwerking en synergie te bevorderen en met minimaal drie verschillende netwerkpartners worden uitgevoerd. Binnen de regeling is in totaal €200.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor projecten. Er zijn 3 projectonderwerpen waarop men kan inschrijven. De inschrijving start op 23 mei, de dag van de Mediawijsheidmarkt 2013.

Rutger van den Assem's insight:

Er is één toewijzingsmoment  in 2013, mochten niet alle onderwerpen een invulling krijgen dan wordt een tweede toewijzingsmoment georganiseerd. De planning is als volgt: Start indienen: 23 mei 2013. Deadline indienen: 15 juli 2013. Uitslag: begin september 2013. Opleveren projectresultaten: begin april 2014.

more...
mira jantzen's curator insight, April 21, 2013 8:15 AM

Let op: indiening uiterlijk 15 juli!

 

Rutger van den Assem's comment, May 21, 2013 3:29 AM
Indienen is niet uiterlijk 23 mei, maar gaat 23 mei van start..
mira jantzen's comment, May 27, 2013 6:26 AM
Dank je, commentaar aangepast!
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Subsidie voor bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking

Subsidie voor bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Ook in 2013 is er weer extra subsidie beschikbaar voor bibliotheken die een dienstverlening voor mensen met een leesbeperking willen opzetten of uitbouwen. Nadruk in de ingediende plannen moet liggen op marketing en/of deskundigheidsbevordering.

 

 

Rutger van den Assem's insight:

De startsubsidie bedraagt maximaal € 4.000, - voor een bibliotheekvestiging die op plaatselijk niveau diensten aan deze doelgroep wil opzetten.

De vervolgsubsidie bedraagt maximaal € 3.000, - voor bibliotheken die hun al bestaande dienstverlening verder willen uitbouwen. 

 

De sluitingsdatum voor het indienen van uw aanvraag is 15 mei 2013. LET OP: de aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Metamorfoze - subsidie voor digitaliseren van erfgoed

Metamorfoze - subsidie voor digitaliseren van erfgoed | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het programma concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine van nationaal belang, dat zich bevindt in erfgoedinstellingen met een bewaarfunctie: wetenschappelijke bibliotheken, grotere regionale of lokale bibliotheken, archiefinstellingen, regionaal-historische centra, historische documentatiecentra, musea en onderzoeksinstellingen.

Rutger van den Assem's insight:

Een onafhankelijke Adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen van de instellingen. Metamorfoze werkt voor het ABC-traject met een matching van de projectkosten: 70% wordt door Metamorfoze gefinancierd, de overige 30% van de kosten zijn voor de instelling. Projecten in het BKT-traject worden voor 100 % gefinancierd.

 

Aanvragen in 2013 in twee rondes. Zie agenda op de website.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Pekoenja - Subsidie voor jongerenprojecten

Pekoenja - Subsidie voor jongerenprojecten | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Pekoenja is het jongerenfonds van Stichting Kinderpostzegels Nederland.  Pekoenja heeft als doel: Jongeren door financiering de kans geven om actief betrokken te zijn bij hun eigen (leef)omgeving en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Dit alles onder het motto van: “Wat jij wil, kan!”

Rutger van den Assem's insight:

Jongeren die een activiteit willen opzetten of iets onder de aandacht willen brengen, kunnen bij Pekoenja subsidie aanvragen. Maandelijks is het mogelijk voor groepen van 3 of meer jongeren tussen 12 en 22 jaar om een aanvraag in te dienen.

more...
Rutger van den Assem's comment, April 5, 2013 7:36 AM
Fonds heeft haar activiteiten per 1 april 20-13 beeindigd.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Provincie Limburg - Openstelling subsidie Bibliotheekvernieuwing 2013

Provincie Limburg - Openstelling subsidie Bibliotheekvernieuwing 2013 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Ook in 2013 stelt de provincie Limburg projectsubsidie in het kader van bibliotheekvernieuwing beschikbaar. In totaal 6 ton, dat wordt verdeeld in twee tranches.

Rutger van den Assem's insight:

Uiterlijk indienen op 1 maart 2013 (budget 4 ton) en uiterlijk op 1 september 2013 (budget 2 ton). Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door Limburgse gemeenten, Limburgse basisbibliotheken en stichting Bibliotheekbuis Limburg.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

FCP en Cultuurfonds investeren in cultuureducatie VMBO

FCP en Cultuurfonds investeren in cultuureducatie VMBO | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het initiatief kwam tot stand na een onderzoek waaruit bleek dat veel cultuureducatief materiaal dat geschikt is voor het voortgezet onderwijs, niet of minder geschikt is voor VMBO-leerlingen. Bovendien is er maar weinig lesmateriaal beschikbaar dat specifiek gericht is op dit onderwijstype.

Rutger van den Assem's insight:

Culturele instellingen worden met de nieuwe regeling in staat gesteld om in nauwe samenwerking met VMBO-scholen een tweejarig cultuureducatief traject voor de leerlingen op te zetten. Per gehonoreerde aanvraag is er € 100.000 tot € 250.000 beschikbaar. Aanvragen kan men indienen tot 15 april 2013.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 | Mediawijzer

Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 | Mediawijzer | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het doel van de regeling in 2013 is om bij te dragen aan de realisatie van het PO stappenplan. Dit plan omvat een programma aan activiteiten om mediawijsheid eind 2014 in het basisonderwijs in te bedden. In lijn met dit plan zijn voor de stimuleringsregeling drie onderwerpen vastgesteld:

Leerlijn en toets voor leerlingen in het basisonderwijsLeerlijn voor het nascholingsaanbod voor leerkrachtenLeerlijn voor PABO studenten

Rutger van den Assem's insight:

Op 23 mei wordt de regeling opengesteld. Voor half juni dienen projecten te zijn ingediend. In 2013 is € 200.000,- beschikbaar. In 2012 was dit €300.000,-.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Subsidies - Nederlands Letterenfonds

Subsidies - Nederlands Letterenfonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het gaat om subsidie voor literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur vallen binnen het bereik van de regeling.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Kijk op media - Nieuwe Programmaregeling - SNS REAAL Fonds

Kijk op media - Nieuwe Programmaregeling - SNS REAAL Fonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Met de programmaregeling Kijk op Media geeft SNS REAAL Fonds een extra prikkel aan projecten waarin de werking van media wordt ontdekt door jongeren tussen 12 en 15 jaar. Het Fonds staat open voor projecten waarin jongeren in de praktijk leren over media of ervaring opdoen met media en ook hun eigen mediagedrag onder de loep nemen. Het kan gaan om op grotere schaal uit te voeren projecten die hun effect in de praktijk al in een pilot hebben bewezen. Maar ook nieuw te starten projecten, bij voorkeur gebaseerd op een bestaande methode, zijn welkom. De organisatie levert een plan van aanpak in, met een duidelijke visie op het voortbestaan van het initiatief

Rutger van den Assem's insight:

Kijk op Media staat open voor aanvragen van maximaal €50.000. Er kunnen tussen de vijf en acht projecten ondersteund worden. Op 1 september opent deze programmaregeling, aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2013 worden ingediend voor projecten in heel Nederland. Vanaf 1 september 2013 is de volledige regeling van Kijk op Media te vinden op onze website.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Stichting GO Fonds - ontwikkeling informatiedienstverlening

Stichting GO Fonds - ontwikkeling informatiedienstverlening | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Stichting GO Fonds heeft als doelstelling het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatie- dienstverlening in de breedste zin van het woord. Ze proberen dit onder meer te bereiken door het (mede) financieren van initiatieven en projecten op dit vakgebied.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Platform31 - Oproep nieuwe ronde experimenten bevolkingskrimp

Platform31 - Oproep nieuwe ronde experimenten bevolkingskrimp | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

In een nieuwe ronde experimenten bevolkingsdaling biedt Platform31 in plaats aan tien innovatieve experimenten. Deze zijn bedoeld om oplossingen te vinden voor de problematiek die de bevolkingsdaling met zich meebrengt. Indieners werken samen met lokale betrokkenen, bijvoorbeeld provincies, gemeenten, corporaties, makelaars, bewonersorganisaties, zorg, welzijn en arbeidsbureaus.

Rutger van den Assem's insight:

Aandragen van experimenten kan vanuit anticipeergebieden (o.a. West Brabant en Limburg). Er is een beperkte financiële bijdrage voor onderzoek en inhuur van experts (ca. 10.000 euro op basis van cofinanciering per experiment).

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Subsidie openbaar bibliotheekwerk - Provincie Gelderland

Subsidie openbaar bibliotheekwerk - Provincie Gelderland | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De provincie stelt vanaf 1 januari 2013 subsidie beschikbaar voor het versterken van de kwaliteit van het bibliotheekwerk op het gebied van vrije toegang tot informatie, kennisontwikkeling, educatie en leesbevordering.

Rutger van den Assem's insight:

Subsidie kan worden aangevraagd door een gemachtigde basisbibliotheek of een rechtspersoon die bevordering van samenwerking van bibliotheken ten doel stelt.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - ouderenparticipatie

Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - ouderenparticipatie | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Dit programmaonderdeel is erop gericht de cultuursector te stimuleren passende vormen van actieve cultuurparticipatie te ontwikkelen voor de groeiende groep ouderen.

 

Samenwerking tussen amateurverenigingen, ouderenorganisaties, kunst- en erfgoedinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven wordt daarbij aangemoedigd.

Rutger van den Assem's insight:

 Met behulp van de regeling wil het fonds bevorderen dat er meer passend en uitdagend aanbod voor de doelgroep wordt ontwikkeld. Het Fonds stelt hiervoor in 2013 € 650.000 beschikbaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Stichting Pica zoekt bibliotheekprojecten

Stichting Pica zoekt bibliotheekprojecten | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Stichting Pica bevordert en stimuleert de wetenschappelijke en openbare informatieverzorging in Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door in strikte onafhankelijkheid en met zo laag mogelijke kosten te voorzien in de behoeften van openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken, en andere instellingen op het gebied van informatieverzorging. Stichting Pica subsidieert projecten en activiteiten die samenwerking tussen bibliotheken bevorderen.

Rutger van den Assem's insight:

Bibliotheken worden aangemoedigd projecten ter financiering in te dienen. De stichting geeft de voorkeur aan grotere projecten.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Oranje Fonds - Jaarkalender 2013: overzicht subsidies

Oranje Fonds - Jaarkalender 2013: overzicht subsidies | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven waardoor iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Rutger van den Assem's insight:

Wat heeft het Oranje Fonds voor uw sociale organisatie in petto? Lees alles over de (financiële) mogelijkheden in de Oranje Fonds Jaarkalender.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Voordekunst - Crowdfunding Bibliotheek Heusden

Voordekunst - Crowdfunding Bibliotheek Heusden | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Op 23 november is in Bibliotheek Heusden de eerste crowdfundingactie van start gegaan.  Crowdfunding is een geheel nieuwe wijze van financiering waarbij de gemeenschap wordt gevraagd geld te doneren in ruil voor een interessante tegenprestatie.

Rutger van den Assem's insight:

Bibliotheek Heusden is, na de lage Beemden, de 2e bibliotheek die met crowdfunding aan de slag gaat en is heel trots op het feit dat in Vanhorenzien een samenwerkingspartner is gevonden. Juist dit project leent zich voor crowdfunding doordat het een populaire en zeer lokaal initiatief is.

more...
Freek Kraak's curator insight, June 13, 2013 7:28 AM

Voorbeeld crowdfunding, nog weinig gepraktiseerd in bibliotheekland. Dit voorbeeld van Heusden is uit 2012.