FCP en Cultuurfonds investeren in cultuureducatie VMBO | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het initiatief kwam tot stand na een onderzoek waaruit bleek dat veel cultuureducatief materiaal dat geschikt is voor het voortgezet onderwijs, niet of minder geschikt is voor VMBO-leerlingen. Bovendien is er maar weinig lesmateriaal beschikbaar dat specifiek gericht is op dit onderwijstype.