Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - ouderenparticipatie | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Dit programmaonderdeel is erop gericht de cultuursector te stimuleren passende vormen van actieve cultuurparticipatie te ontwikkelen voor de groeiende groep ouderen.

 

Samenwerking tussen amateurverenigingen, ouderenorganisaties, kunst- en erfgoedinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven wordt daarbij aangemoedigd.