Ondernemende bibliotheek
1.7K views | +0 today
Follow
Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2014 doelgroep VO en MBO

Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2014 doelgroep VO en MBO | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De Mediawijzer.net Stimuleringsregeling voor 2014 staat geheel in het teken van het inbedden van mediawijsheid in de praktijk van het vo en mbo. Het netwerk van Mediawijzer.net wordt daarbij gevraagd om met creatieve oplossingen te komen voor de volgende drie onderwerpen, of een combinatie ervan:

Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het vo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijkEen leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het mbo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijkEen leermiddelenbank voor (aankomend) docenten vo en mbo.
Rutger van den Assem's insight:

Binnen de regeling is in totaal €155.000,- (incl. btw) beschikbaar voor projecten. De planning is als volgt:

Start indienen:                maandag 21 juli 2014Deadline indienen:          zondag 19 oktober (24:00 uur) 2014Uitslag:                           vrijdag 17 november 2014
more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

20 miljoen voor gezondheid kansarme gezinnen - Fonds NutsOhra

20 miljoen voor gezondheid kansarme gezinnen - Fonds NutsOhra | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het programma is gericht op mensen uit kansarme gezinnen, een kwetsbare groep waar juist nú aandacht voor nodig is.

 

De overheid trekt zich steeds meer terug, mensen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid in hun zorgproces en ook meer verantwoordelijkheid voor elkaar. Met dit en drie andere programma's voor kwetsbare groepen, probeert Fonds NutsOhra op deze problematiek in te spelen.

Rutger van den Assem's insight:

Maurice de Greef en Maaike van Apeldoorn voeren de komende maanden gesprekken met sleutelfiguren, onderzoekers, koepelorganisaties en innovators met expertise op het gebied van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheid.

 

Op 13 november 2014 wordt het definitieve Programma gepresenteerd op het Fonds NutsOhra Symposium ‘Zorg voor kansen’.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Persinnovatie - Nieuwe subsidieronde (deadline 7 sept.)

Persinnovatie - Nieuwe subsidieronde (deadline 7 sept.) | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Nieuwe ronde persinnovatieregeling, Dien je innovatieve idee in!. Donderdag 17 juli gaat de achtste ronde van de persinnovatieregeling van start. De subsidieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van vernieuwende journalistieke ideeën. In totaal is er voor deze ronde een subsidiebedrag van 400.000 euro beschikbaar.
Rutger van den Assem's insight:

Het Fonds financiert de beste ideeën voor de helft mee, het zogenaamde matchingprincipe. Daarbij geldt een maximum subsidie van 100.000 euro voor rechtspersonen en 50.000 euro voor natuurlijke personen. Het matchingprincipe zal niet  worden toegepast bij aanvragen onder de 20.000 euro.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Architectuurprijs voor bibliotheken - nieuws - deadline voor 3 augustus - de Architect

Architectuurprijs voor bibliotheken - nieuws - deadline voor 3 augustus - de Architect | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Schmidt Hammer Lassen architects en Danish Agency for Culture hebben een nieuwe architectuurprijs gelanceerd. De ‘Public Library of the Year Award’ za
Rutger van den Assem's insight:

De prijsvraag staat open voor publieke bibliotheken van over de hele wereld die vanaf 2012 geopend zijn. Nominaties kunnen tot 3 Augustus wordeningediend. Met de Award is een bedrag van 25.000 DKK (3.350 euro) gemoeid.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Public librarie 2020: Advocacy grants - apply now!

Public librarie 2020: Advocacy grants - apply now! | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Throughout the implementation of the Public Libraries 2020 programme, the Reading & Writing Foundation calls on public libraries and associated organisations to apply for advocacy grants.

 

These grants are aimed at supporting advocacy projects at any level (local, national or international) that highlight the services that public libraries provide in the areas of social inclusion, digital inclusion or lifelong learning. We will fund newly developed projects or ongoing initiatives tailored specifically to this programme.

Rutger van den Assem's insight:

Projecten kunnen doorlopend worden ingediend. Uitvoering dient uiterlijk 1 januari 2016 te zijn afgerond. Maximale bijdrage is 15.000 euro en mogelijk meer bij gecombineerde voorstellen.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

2014 europese subsidiewijzer VNG update

Rutger van den Assem's insight:

De Europese Subsidiewijzer is aangevuld met nieuwe informatie en contactgegevens. De VNG blijft de informatie controleren en aanpassen.

 

Nog niet alle programma’s zijn definitief, een aantal conceptprogramma’s liggen nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie, maar de grote lijnen zijn al wel bekend.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

bkkc kennisvouchers: cultureel ondernemerschap

bkkc kennisvouchers: cultureel ondernemerschap | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Makers en culturele instellingen die willen werken aan hun cultureel ondernemerschap kunnen gebruik maken van kennisvouchers. Ze kopen hiermee kennis in om bijvoorbeeld een businessplan op te stellen, de organisatie te versterken of tot een gedege...
Rutger van den Assem's insight:

Kennisvouchers In aanmerking komen professionele makers en culturele instellingen. Te ondersteunen projecten moeten zijn gericht op het opdoen van kennis en bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de subsidieaanvrager.


De bijdrage is maximaal 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000. Aanvragen voor alle onderdelen kunnen van 15 mei 2014 tot en met 31 december 2016 worden ingediend.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Provincie Limburg - Subsidie leefbaarheid en actief burgerschap deadline 1 maart 2015

Provincie Limburg - Subsidie leefbaarheid en actief burgerschap deadline 1 maart 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Bij leefbaarheid gaat het om de door de inwoners ervaren kwaliteit van de sociale en fysieke woon- en leefomgeving. De sociale aspecten betreffen actief burgerschap, sociale cohesie, zorg voor kwetsbare medeburgers en sociale veiligheid.

 

Bij fysieke aspecten gaat het om de bereikbaarheid en kwaliteit van gemeenschapsvoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte en de natuurlijke omgeving van woongebieden.

Rutger van den Assem's insight:

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 maart 2015.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Skanfonds – geeft mensen de kans. deadline 1 juni 2014

Skanfonds – geeft mensen de kans. deadline 1 juni 2014 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Skanfonds – geeft mensen de kans.
Skanfonds schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties. We helpen initiatieven op weg die hen krachtiger maken. En die ervoor helpen zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Die initiatieven steunen we met geld en onze expertise.
Rutger van den Assem's insight:

We zijn op zoek naar initiatieven waarin diverse organisaties mét vrijwilligers aan samenwerken. Zodat meerdere knelpunten opgelost kunnen worden met een brede aanpak. We zoeken initiatieven die zowel op het kind als op het gezin zijn gericht. Ook is het de bedoeling dat de aanpak uitgaat van hun vraag: wat heeft dít kind en dít gezin nodig om verder te komen?. Deadline 1 juni 2014.

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Europa decentraal - Eerste versie nieuwe VNG Europese subsidiewijzer online

Het Kenniscentrum Europa Decentraal adviseert en informeert gemeenten, provincies en waterschappen over de toepassing van Europees recht en beleid.
more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Literatuur op het Scherm: nieuwe subsidieregeling (24/04 deadline)

Literatuur op het Scherm: nieuwe subsidieregeling (24/04 deadline) | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen ontwerpers, ontwikkelaars, (kinderboeken)schrijvers en dichters op zich aan te melden voor het programma Literatuur op het Scherm.

 

Rutger van den Assem's insight:

Literatuur op het Scherm is een programma waarin vormgevers en ontwikkelaars samen met auteurs literaire of poëtische producties ontwikkelen voor de tablet of smartphone. De fondsen stellen gezamenlijk € 45.000 voor het programma beschikbaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Subsidie bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking

Subsidie bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De dienst Aanvragen Gesproken Boek biedt straks mensen met een visuele beperking of leesbeperking eenvoudig de mogelijkheid met hun bibliotheekabonnement gesproken boeken te beluisteren. De boeken komen beschikbaar in ‘streaming’ formaat. De gesproken boeken zijn naar verwachting eind september 2014 landelijk beschikbaar voor de leden van openbare bibliotheken.

Rutger van den Assem's insight:

Bibliotheken die deze dienst actief willen gaan implementeren en promoten, krijgen de mogelijkheid om hiervoor een subsidie aan te vragen. Meer informatie over de richtlijnen hiervoor en de wijze van aanvraag volgt ca. eind mei.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cultuur, belastingvoordeel met de Geefwijzer

Cultuur, belastingvoordeel met de Geefwijzer | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Ontdek zelf het belastingvoordeel met de Geefwijzer

De Geefwijzer wijst je de weg door de belastingregels rondom geven aan cultuur. Je zult zien: jouw steun aan dat bijzondere museum, dat vernieuwende theatergezelschap of dat swingende festival kan behalve nuttig ook nog eens fiscaal aantrekkelijk zijn. Kijk nu welke vorm van culturele donatie het beste bij jou of jouw bedrijf past.

Rutger van den Assem's insight:

De geefwet maakt een gi9ft meer waard.

Sinds de invoering van de Geefwet mag jouw gift aan een cultureel doel met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Persinnovatie - Nieuwe challenge €5000 subsidie voor journalistieke ideeën

Persinnovatie - Nieuwe challenge €5000 subsidie voor journalistieke ideeën | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

The Challenge biedt laatstejaarsstudenten en net afgestudeerden de kans hun vernieuwende journalistieke ideeën om te zetten in een concreet plan. In het najaar van 2014 gaat de derde ronde van The Challenge Reinventing Journalism van start.

Rutger van den Assem's insight:

De subsidie bedraagt maximaal € 5000 voor een periode van maximaal één jaar. Dit lijkt een flinke verlaging ten opzichte van de vorige regeling, toen het subsidiebedrag nog € 20.000 bedroeg. Echter, in de nieuwe regeling is de bepaling opgenomen dat de subsidieontvanger recht heeft op ondersteuning bij de uitvoering van het activiteitenplan.

 

Projectideeën kunnen tot en met 31 december 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cultuurfonds Noord-Brabant kent ruim € 300.000 toe aan culturele activiteiten

Cultuurfonds Noord-Brabant kent ruim € 300.000 toe aan culturele activiteiten | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Maar liefst 100 stichtingen en verenigingen deden afgelopen kwartaal een beroep op het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant voor een bijdrage aan een cultuurproject of publicatie.

Rutger van den Assem's insight:

Tip - bekijk de lijst van toekenningen en krijg een beeld van het soort organisateis en de activiteiten die een bijdrage vanuit het fonds ontvangen.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Projectoproep feestjaar BesteBuren - NL - Vlaanderen 2015

Projectoproep feestjaar BesteBuren - NL - Vlaanderen 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Volgend jaar zetten we een groot feestjaar van de Lage Landen op, getiteld BesteBuren. Via kleine en grote activiteiten vieren we 20 jaar culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en tekenen we duurzame toekomstplannen uit. Iedereen kan projectvoorstellen indienen! De Vlaamse en de Nederlandse overheden hebben een fonds gecreëerd om heel wat culturele initiatieven te ondersteunen.
Rutger van den Assem's insight:

Indienen van voorstellen kan tot 1 oktober 2014. Bijdrage is minimaal 2.000 en maximaal 14.000 euro. Co-financieirng van 33% tot 50% is noodzakelijk (omvang afhankelijk van projectbudget).

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe programmaregeling: Jouw geld - SNS REAAL Fonds

Nieuwe programmaregeling: Jouw geld - SNS REAAL Fonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

SNS REAAL Fonds lanceert binnenkort de nieuwe programmaregeling Jouw Geld. De regeling ondersteunt lokale en regionale initiatieven die financieel gezond gedrag bij jongeren bevorderen.

Rutger van den Assem's insight:

Projecten gericht op jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben de voorkeur. Aanvragen om gebruik te maken van deze nieuwe regeling kunnen van 1 september tot 31 oktober worden ingediend. Voorwaarden en details voor deelname worden begin augustus bekend gemaakt.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Brabant C fonds geeft cultuur impuls - Provincie Noord-Brabant

Brabant C fonds geeft cultuur impuls - Provincie Noord-Brabant | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Brabant C Fonds moet een impuls gaan geven aan de aantrekkingskracht van Brabant. Door te investeren in de kwaliteit van kunst en cultuur wil de provincie het leef- en vestigingsklimaat verbeteren en zo bijdragen aan de Brabantse ambitie om een Europese top kennis- en innovatieregio te zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

bkkc crowdfunding onderdeel van impulsgelden

bkkc crowdfunding onderdeel van impulsgelden | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van financieren. Het concept is eenvoudig: als maker plaats je een kunstproject online met onder andere een aansprekend filmpje.

Rutger van den Assem's insight:

De Brabantse cultuurlening en crowdfunding zijn per 2014 onderdeel van het Impulsgelden-programma. Om crowdfunding verder te stimuleren gaat de bijdrage die bkkc verleent omhoog van 10 naar 30%, met een maximum van € 25.000,-.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Aanmelden Victorine van Schaickfonds prijs: scriptie en bibliotheekinitiatiefprijs

Aanmelden Victorine van Schaickfonds prijs: scriptie en bibliotheekinitiatiefprijs | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het bestuur van het Victorine van Schaickfonds NVB looft met ingang van 2009 de BibliotheekInitiatiefPrijs uit ter grootte van € 1000 aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die op eigen initiatief een vernieuwende activiteit heeft ontplooid waardoor het bibliotheekvak in beweging is gekomen.

Rutger van den Assem's insight:

Attenderingen voor deze prijzen kunnen jaarlijks vóór 15 september gestuurd worden naar: ans.terwoerds(at)gmail.com

 

Tevens is aanmelden voor de scriptie prijs mogelijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Flankerende projecten cultuureducatie 2014: deadline 1 juli

Flankerende projecten cultuureducatie 2014: deadline 1 juli | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op 10 april de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 gepubliceerd. Met deze regeling ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten die flankerend zijn bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit als geheel (landelijk en lokaal).

Rutger van den Assem's insight:

Voor deze regeling zijn twee flankerende doelen geformuleerd. De activiteiten waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd dienen bij te dragen aan de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten werkzaam in het basisonderwijs op het gebied van cultuuronderwijs en/of aan de deskundigheidsbevordering van educatief medewerkers uit het culturele veld op het gebied van cultuuronderwijs ten behoeve van het basisonderwijs.

 

Voor projecten geldt een minimaal aan te vragen bedrag van €50.000 en een maximaal aan te vragen bedrag van €250.000 voor een periode van maximaal twee jaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Open oproep: Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (tot 15 mei)

Open oproep: Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (tot 15 mei) | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Eigenlijk is het onduidelijk voor welke beroepen we de jongeren van nu moeten opleiden. Het Stimuleringsfonds...
Rutger van den Assem's insight:

Maximaal vijf voorstellen worden geselecteerd. Per geselecteerd voorstel is een maximumbedrag van € 10.000 beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan. Op basis van dit projectplan kan een subsidie van maximaal € 40.000 aangevraagd worden voor de uitvoering van het project.


Voorstellen voor deelname kunnen tot en met 14 mei 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit kan uitsluitend door het voorstel per e-mail te sturen naar: onderwijs@stimuleringsfonds.nl, met als onderwerp: Onderwijs Challenge.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Provincie Limburg - Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015

Provincie Limburg - Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van meetbare, zichtbare en kwalitatief betere en nieuwe bibliotheekvoorzieningen, zowel fysiek als digitaal, voor alle inwoners van de provincie Limburg.
Voor subsidie komen in aanmerking:

Limburgse gemeenten waarvan de openbare bibliotheken aan de norm van basisbibliotheken voldoen;Limburgse basisbibliotheken;Cubiss Limburg.
Rutger van den Assem's insight:

Aanvragen kunnen in 2014 tot en met 1 april 2014 (eerste tranche) en tot en met 1 september 2014 (tweede tranche) worden ingediend bij de provincie Limburg.

 

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. Het subsidieplafond voor 2014 bedraagt € 600.000 (eerste tranche € 400.000, tweede tranche € 200.000).

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant deadline 30 april 2014

Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant deadline 30 april 2014 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De provincie Noord-Brabant heeft bekendgemaakt dat er van 1 april tot en met 30 april 2014 weer aanvragen kunnen worden ingediend voor de Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant.

Rutger van den Assem's insight:

Het doel van de Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant Noord-Brabant is de leefbaarheid stimuleren door het versterken van het zelforganiserend vermogen van samenwerkingsverbanden en door innovatieve benaderingen waarbij burgers, overheden, ondernemers, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn betrokken.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Letterenfonds: subsidie digitale literaire projecten

Letterenfonds: subsidie digitale literaire projecten | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De regeling stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten op het gebied van digitale media en/of internet. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop.

Rutger van den Assem's insight:

Voor deze stimuleringsregeling is een bedrag van € 40.000,- per kalenderjaar beschikbaar, met een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Deadlines 28 april en 13 oktober 2014.

more...
No comment yet.