Ondernemende bibl...
Follow
Find
1.5K views | +7 today
 
Scooped by Rutger van den Assem
onto Ondernemende bibliotheek
Scoop.it!

Stichting Pica zoekt bibliotheekprojecten

Stichting Pica zoekt bibliotheekprojecten | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Stichting Pica bevordert en stimuleert de wetenschappelijke en openbare informatieverzorging in Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door in strikte onafhankelijkheid en met zo laag mogelijke kosten te voorzien in de behoeften van openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken, en andere instellingen op het gebied van informatieverzorging. Stichting Pica subsidieert projecten en activiteiten die samenwerking tussen bibliotheken bevorderen.

Rutger van den Assem's insight:

Bibliotheken worden aangemoedigd projecten ter financiering in te dienen. De stichting geeft de voorkeur aan grotere projecten.

more...
No comment yet.

From around the web

Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

DURF!kapitaal: Stimuleringsregeling Innovatie & Ondernemerschap | Cubiss

DURF!kapitaal: Stimuleringsregeling Innovatie & Ondernemerschap | Cubiss | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het is een stimuleringsregeling voor Brabantse bibliotheken gericht op innovatie en ondernemerschap. De regeling bestaat uit een éénmalige financiële impuls als afronding van het meerjarige BNB programma Innovatie & Ondernemerschap 2013-2015. In dit meerjarige programma vormen innovatie en ondernemerschap de rode draad in alle projecten en activiteiten.

Rutger van den Assem's insight:

Aanvragen: De inschrijving start op 15 september 2014. Projectvoorstel en begroting (o.b.v. beschikbaar gestelde formats) dienen uiterlijk 15 november 2014 te zijn ingediend via i.spinhoven@cubiss.nl. Beoordeling: De bekendmaking van de uitslag staat gepland op dinsdag 9 december. Looptijd: Projecten starten op 1 januari 2015 en hebben een maximale looptijd van 6 maanden. Omvang bijdrage: Minimaal €15.000,- en maximaal €50.000,- per project. Wie kan aanvragen: Openbare bibliotheken die onderdeel zijn van de Brabantse Netwerkbibliotheek. Het indienen van een gezamenlijk projectvoorstel vanuit twee of meer bibliotheken is mogelijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Meesterbeurs voor werklozen van 50 jaar en ouder in Eindhoven en Tilburg

Meesterbeurs voor werklozen van 50 jaar en ouder in Eindhoven en Tilburg | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Zonder werk komen te zitten, kan iedereen overkomen. Eenmaal werkloos is het voor mensen van 50 jaar en ouder extra moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Daarvoor zijn verschillende redenen.

Om deze impasse te doorbreken is de Meesterbeurs ontwikkeld, een innovatief instrument om de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren voor oudere werkzoekenden.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cultuurprijs 2014 voor buurtcultuurwerk - Provincie Noord-Brabant

Cultuurprijs 2014 voor buurtcultuurwerk - Provincie Noord-Brabant | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
De Brabantse Cultuurprijs 2014 gaat dit jaar naar buurtcultuurwerk: cultuur dichtbij mensen.
Rutger van den Assem's insight:

Kunst inspireert en brengt bewoners dichter bij elkaar, en vergroot daarmee de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen. Om dit te stimuleren, ondersteunt de provincie al enige jaren buurtcultuurwerk. Inmiddels zijn al 100 projecten in de praktijk uitgevoerd.

 

Het beste project wordt op 18 december 2014 bekend gemaakt en wint de Brabantse Cultuurprijs. Vanaf 25 sepetmber kunnen projecten worden ingestuurd. Het is mogelijk voor bewoners, amateurs, buurtorganisaties en verenigingen op hun initiatief onder de aandacht te brengen. Maar ook projecten die zijn gerealiseerd door woningcorporaties en buurtcultuurfondsen kunnen meedingen naar de prijs.

 

De projecten moeten voor 17 oktober 2014 zijn ingezonden.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Public libraries 2020 - Call for proposals €15.000,- (17-okt.)

Public libraries 2020 - Call for proposals €15.000,- (17-okt.) | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

A powerful network of 65,000 public libraries across Europe invite people to use computers and Internet and provide personal assistance, offer different courses and activities for personal and professional development, and provide a space – trusted and open to all – to learn, discover and share. Many public libraries have become creative and innovative hubs in their communities – today they do much more than lend books.

 

Although the role of public libraries is often underestimated, they contribute significantly to Europe 2020 objectives, particularly in the policy areas of digital inclusion, lifelong learning and social inclusion.

Rutger van den Assem's insight:

The first deadline for applying is October 17, 2014, 18:00 CET.  The second deadline for applying is April 17, 2015, 18:00 CET. The third and the last deadline for applying is October 16, 2015, 18:00 CET.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Van Rijn: Eenzaamheid kunnen we samen aanpakken | € 900.000 beschikbaar in 2015

Van Rijn: Eenzaamheid kunnen we samen aanpakken | € 900.000 beschikbaar in 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Coalitie Erbij hebben gezamenlijk een actieplan gelanceerd om de eenzaamheid in de Nederlandse samenleving terug te dringen.

Het gaat om het Actieplan Eenzaamheid 2015. In totaal stelt het Rijk € 900.000 beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Deze bijdrage komt bovenop de bestaande subsidie van Coalitie Erbij. Met het actieplan verankert Van Rijn de bestrijding van eenzaamheid in het beleid van de Rijksoverheid.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Persinnovatie - Nieuwe challenge €5000 subsidie voor journalistieke ideeën

Persinnovatie - Nieuwe challenge €5000 subsidie voor journalistieke ideeën | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

The Challenge biedt laatstejaarsstudenten en net afgestudeerden de kans hun vernieuwende journalistieke ideeën om te zetten in een concreet plan. In het najaar van 2014 gaat de derde ronde van The Challenge Reinventing Journalism van start.

Rutger van den Assem's insight:

De subsidie bedraagt maximaal € 5000 voor een periode van maximaal één jaar. Dit lijkt een flinke verlaging ten opzichte van de vorige regeling, toen het subsidiebedrag nog € 20.000 bedroeg. Echter, in de nieuwe regeling is de bepaling opgenomen dat de subsidieontvanger recht heeft op ondersteuning bij de uitvoering van het activiteitenplan.

 

Projectideeën kunnen tot en met 31 december 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cultuurfonds Noord-Brabant kent ruim € 300.000 toe aan culturele activiteiten

Cultuurfonds Noord-Brabant kent ruim € 300.000 toe aan culturele activiteiten | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Maar liefst 100 stichtingen en verenigingen deden afgelopen kwartaal een beroep op het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant voor een bijdrage aan een cultuurproject of publicatie.

Rutger van den Assem's insight:

Tip - bekijk de lijst van toekenningen en krijg een beeld van het soort organisateis en de activiteiten die een bijdrage vanuit het fonds ontvangen.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Projectoproep feestjaar BesteBuren - NL - Vlaanderen 2015

Projectoproep feestjaar BesteBuren - NL - Vlaanderen 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Volgend jaar zetten we een groot feestjaar van de Lage Landen op, getiteld BesteBuren. Via kleine en grote activiteiten vieren we 20 jaar culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en tekenen we duurzame toekomstplannen uit. Iedereen kan projectvoorstellen indienen! De Vlaamse en de Nederlandse overheden hebben een fonds gecreëerd om heel wat culturele initiatieven te ondersteunen.
Rutger van den Assem's insight:

Indienen van voorstellen kan tot 1 oktober 2014. Bijdrage is minimaal 2.000 en maximaal 14.000 euro. Co-financieirng van 33% tot 50% is noodzakelijk (omvang afhankelijk van projectbudget).

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe programmaregeling: Jouw geld - SNS REAAL Fonds

Nieuwe programmaregeling: Jouw geld - SNS REAAL Fonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

SNS REAAL Fonds lanceert binnenkort de nieuwe programmaregeling Jouw Geld. De regeling ondersteunt lokale en regionale initiatieven die financieel gezond gedrag bij jongeren bevorderen.

Rutger van den Assem's insight:

Projecten gericht op jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben de voorkeur. Aanvragen om gebruik te maken van deze nieuwe regeling kunnen van 1 september tot 31 oktober worden ingediend. Voorwaarden en details voor deelname worden begin augustus bekend gemaakt.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Brabant C fonds geeft cultuur impuls - Provincie Noord-Brabant

Brabant C fonds geeft cultuur impuls - Provincie Noord-Brabant | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Brabant C Fonds moet een impuls gaan geven aan de aantrekkingskracht van Brabant. Door te investeren in de kwaliteit van kunst en cultuur wil de provincie het leef- en vestigingsklimaat verbeteren en zo bijdragen aan de Brabantse ambitie om een Europese top kennis- en innovatieregio te zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

bkkc crowdfunding onderdeel van impulsgelden

bkkc crowdfunding onderdeel van impulsgelden | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van financieren. Het concept is eenvoudig: als maker plaats je een kunstproject online met onder andere een aansprekend filmpje.

Rutger van den Assem's insight:

De Brabantse cultuurlening en crowdfunding zijn per 2014 onderdeel van het Impulsgelden-programma. Om crowdfunding verder te stimuleren gaat de bijdrage die bkkc verleent omhoog van 10 naar 30%, met een maximum van € 25.000,-.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Aanmelden Victorine van Schaickfonds prijs: scriptie en bibliotheekinitiatiefprijs

Aanmelden Victorine van Schaickfonds prijs: scriptie en bibliotheekinitiatiefprijs | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het bestuur van het Victorine van Schaickfonds NVB looft met ingang van 2009 de BibliotheekInitiatiefPrijs uit ter grootte van € 1000 aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die op eigen initiatief een vernieuwende activiteit heeft ontplooid waardoor het bibliotheekvak in beweging is gekomen.

Rutger van den Assem's insight:

Attenderingen voor deze prijzen kunnen jaarlijks vóór 15 september gestuurd worden naar: ans.terwoerds(at)gmail.com

 

Tevens is aanmelden voor de scriptie prijs mogelijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Flankerende projecten cultuureducatie 2014: deadline 1 juli

Flankerende projecten cultuureducatie 2014: deadline 1 juli | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op 10 april de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 gepubliceerd. Met deze regeling ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten die flankerend zijn bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit als geheel (landelijk en lokaal).

Rutger van den Assem's insight:

Voor deze regeling zijn twee flankerende doelen geformuleerd. De activiteiten waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd dienen bij te dragen aan de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten werkzaam in het basisonderwijs op het gebied van cultuuronderwijs en/of aan de deskundigheidsbevordering van educatief medewerkers uit het culturele veld op het gebied van cultuuronderwijs ten behoeve van het basisonderwijs.

 

Voor projecten geldt een minimaal aan te vragen bedrag van €50.000 en een maximaal aan te vragen bedrag van €250.000 voor een periode van maximaal twee jaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe aanvraagronde voor versterking actieve cultuurparticipatie 15-jan.

Nieuwe aanvraagronde voor versterking actieve cultuurparticipatie 15-jan. | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Subsidie aanvragen voor voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten op het gebied van amateurkunst, cultuurparticipatie door ouderen en erfgoedparticipatie mogelijk tot 15 januari 2015.
Rutger van den Assem's insight:

Voorbeeldprojecten Voorbeeldprojecten zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties. Deze projecten moeten wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend zijn dat ze op landelijke schaal inspireren.
In totaal kan er minimaal € 5000 en maximaal € 24.999 voor een project worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale projectkosten.

 

Beeldbepalende projecten Beeldbepalende projecten zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer:

er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling;het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter;het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd.

In totaal kan er minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 voor een project worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale projectkosten.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Fonds 21: de nieuwe naam voor SNS REAAL Fonds

Fonds 21: de nieuwe naam voor SNS REAAL Fonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Vanaf vandaag is Fonds 21 de nieuwe naam voor SNS REAAL Fonds. Fonds 21 is een actueel en ondernemend fonds dat de Nederlandse samenleving wil verrijken door de projecten die het steunt. Fonds 21 bevordert Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Rutger van den Assem's insight:

Met een jaarbudget van €10 miljoen ondersteunen wij projecten van professionele kunstinstellingen en initiatieven die de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. We richten ons hierbij op de generatie van de 21e eeuw. Op ondernemende mensen die een verschil willen maken voor de toekomst.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Noord-Brabant gaat Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunen

Noord-Brabant gaat Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunen | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De provincie Noord-Brabant stort de komende vier jaar jaarlijks € 100.000 in het Jeugdcultuurfonds Brabant (zie JCULTUUR). Dankzij deze bijdrage kunnen ruim vijfhonderd Brabantse kinderen per jaar deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten.

Rutger van den Assem's insight:

Het Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunt, via gemeenten, gezinnen waar geen geld is om kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten, zoals het lidmaatschap van een vereniging of muziek- of toneelles.


Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 450 per jaar per kind. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de lessen verzorgen.


Een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider kan voor een jongere een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds in de woongemeente van de jongere.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Appeltjes van Oranje 2015 | Oranje Fonds Corporate

Appeltjes van Oranje 2015 | Oranje Fonds Corporate | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
'Beter voor elkaar!' is het thema van de Appeltjes van Oranje 2015. Het Oranje Fonds zoekt succesvolle, bestaande initiatieven die de sociaal economische kansen van mensen verbeteren. Zodat zij meer en makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij. Heeft of kent u zo’n initiatief? Meld het dan uiterlijk 30 september 2014 aan voor de selectie van de Appeltjes van Oranje 2015!
Rutger van den Assem's insight:

Aanmelden kan tot 30 september 2014. De prijs voor het beste sociaal-economische initiatief bestaat uit een bedrag van € 15.000,-. 

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2014 doelgroep VO en MBO

Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2014 doelgroep VO en MBO | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De Mediawijzer.net Stimuleringsregeling voor 2014 staat geheel in het teken van het inbedden van mediawijsheid in de praktijk van het vo en mbo. Het netwerk van Mediawijzer.net wordt daarbij gevraagd om met creatieve oplossingen te komen voor de volgende drie onderwerpen, of een combinatie ervan:

Een leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het vo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijkEen leermiddelenbank mediawijsheid voor leerlingen in het mbo, te gebruiken door docenten in de dagelijkse praktijkEen leermiddelenbank voor (aankomend) docenten vo en mbo.
Rutger van den Assem's insight:

Binnen de regeling is in totaal €155.000,- (incl. btw) beschikbaar voor projecten. De planning is als volgt:

Start indienen:                maandag 21 juli 2014Deadline indienen:          zondag 19 oktober (24:00 uur) 2014Uitslag:                           vrijdag 17 november 2014
more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

20 miljoen voor gezondheid kansarme gezinnen - Fonds NutsOhra

20 miljoen voor gezondheid kansarme gezinnen - Fonds NutsOhra | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het programma is gericht op mensen uit kansarme gezinnen, een kwetsbare groep waar juist nú aandacht voor nodig is.

 

De overheid trekt zich steeds meer terug, mensen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid in hun zorgproces en ook meer verantwoordelijkheid voor elkaar. Met dit en drie andere programma's voor kwetsbare groepen, probeert Fonds NutsOhra op deze problematiek in te spelen.

Rutger van den Assem's insight:

Maurice de Greef en Maaike van Apeldoorn voeren de komende maanden gesprekken met sleutelfiguren, onderzoekers, koepelorganisaties en innovators met expertise op het gebied van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheid.

 

Op 13 november 2014 wordt het definitieve Programma gepresenteerd op het Fonds NutsOhra Symposium ‘Zorg voor kansen’.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Persinnovatie - Nieuwe subsidieronde (deadline 7 sept.)

Persinnovatie - Nieuwe subsidieronde (deadline 7 sept.) | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Nieuwe ronde persinnovatieregeling, Dien je innovatieve idee in!. Donderdag 17 juli gaat de achtste ronde van de persinnovatieregeling van start. De subsidieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van vernieuwende journalistieke ideeën. In totaal is er voor deze ronde een subsidiebedrag van 400.000 euro beschikbaar.
Rutger van den Assem's insight:

Het Fonds financiert de beste ideeën voor de helft mee, het zogenaamde matchingprincipe. Daarbij geldt een maximum subsidie van 100.000 euro voor rechtspersonen en 50.000 euro voor natuurlijke personen. Het matchingprincipe zal niet  worden toegepast bij aanvragen onder de 20.000 euro.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Architectuurprijs voor bibliotheken - nieuws - deadline voor 3 augustus - de Architect

Architectuurprijs voor bibliotheken - nieuws - deadline voor 3 augustus - de Architect | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Schmidt Hammer Lassen architects en Danish Agency for Culture hebben een nieuwe architectuurprijs gelanceerd. De ‘Public Library of the Year Award’ za
Rutger van den Assem's insight:

De prijsvraag staat open voor publieke bibliotheken van over de hele wereld die vanaf 2012 geopend zijn. Nominaties kunnen tot 3 Augustus wordeningediend. Met de Award is een bedrag van 25.000 DKK (3.350 euro) gemoeid.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Public librarie 2020: Advocacy grants - apply now!

Public librarie 2020: Advocacy grants - apply now! | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Throughout the implementation of the Public Libraries 2020 programme, the Reading & Writing Foundation calls on public libraries and associated organisations to apply for advocacy grants.

 

These grants are aimed at supporting advocacy projects at any level (local, national or international) that highlight the services that public libraries provide in the areas of social inclusion, digital inclusion or lifelong learning. We will fund newly developed projects or ongoing initiatives tailored specifically to this programme.

Rutger van den Assem's insight:

Projecten kunnen doorlopend worden ingediend. Uitvoering dient uiterlijk 1 januari 2016 te zijn afgerond. Maximale bijdrage is 15.000 euro en mogelijk meer bij gecombineerde voorstellen.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

2014 europese subsidiewijzer VNG update

Rutger van den Assem's insight:

De Europese Subsidiewijzer is aangevuld met nieuwe informatie en contactgegevens. De VNG blijft de informatie controleren en aanpassen.

 

Nog niet alle programma’s zijn definitief, een aantal conceptprogramma’s liggen nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie, maar de grote lijnen zijn al wel bekend.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

bkkc kennisvouchers: cultureel ondernemerschap

bkkc kennisvouchers: cultureel ondernemerschap | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Makers en culturele instellingen die willen werken aan hun cultureel ondernemerschap kunnen gebruik maken van kennisvouchers. Ze kopen hiermee kennis in om bijvoorbeeld een businessplan op te stellen, de organisatie te versterken of tot een gedege...
Rutger van den Assem's insight:

Kennisvouchers In aanmerking komen professionele makers en culturele instellingen. Te ondersteunen projecten moeten zijn gericht op het opdoen van kennis en bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de subsidieaanvrager.


De bijdrage is maximaal 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000. Aanvragen voor alle onderdelen kunnen van 15 mei 2014 tot en met 31 december 2016 worden ingediend.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Provincie Limburg - Subsidie leefbaarheid en actief burgerschap deadline 1 maart 2015

Provincie Limburg - Subsidie leefbaarheid en actief burgerschap deadline 1 maart 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Bij leefbaarheid gaat het om de door de inwoners ervaren kwaliteit van de sociale en fysieke woon- en leefomgeving. De sociale aspecten betreffen actief burgerschap, sociale cohesie, zorg voor kwetsbare medeburgers en sociale veiligheid.

 

Bij fysieke aspecten gaat het om de bereikbaarheid en kwaliteit van gemeenschapsvoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte en de natuurlijke omgeving van woongebieden.

Rutger van den Assem's insight:

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 maart 2015.

more...
No comment yet.