Luonnontieteet | Oppiminen | yle.fi | Biologia | Scoop.it

Charles Darwin loi 1800-luvulla pohjan nykyaikaiselle evoluutioteorialle. Evoluutioteoria on modernin biologian kulmakivi, jota ilman perinnöllisyystieteen, molekyylibiologian ja biotekniikan kehittyminen ei olisi ollut mahdollista. Nykyisin biologit pitävät evoluutiota tosiasiana. Perinnöllisyystieteen saavutusten ja DNA:n rakenteen selviämisen myötä Darwinin teoriaa on täydennetty vastaamaan nykyaikaista käsitystä evoluutiosta


Via Jukka Melaranta