Báo cáo giám sát môi trường
8 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by congtymoitruong
Scoop.it!

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động

congtymoitruong's insight:

http://www.xaydungduan.com/lap-bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky-1835.html

Công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh là công ty tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ Lập báo báo giám sát môi trường theo từng quý - từng năm rõ ràng,  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường từ cấp sở đến cấp bộ.

 

1. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ?Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Nội dung chính của báo cáo này bao gồm: •  Các nguồn gây tác động ảnh hưởng môi trường ;•  Giải pháp tối ưu giảm thiểu và xử lý các tác động lên môi trường, đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường;•  Kết luận và kiến nghị. 

 

2. Vì sao phải Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳLập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.  

 

3. Đối tượng nào cần Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳCác đối tượng gồm:- Tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

 

- Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của nhà nước: 

 

•  3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.

 

•   6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương). 

 

4.  Mô tả chi tiết Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 

-  Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án, khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội liên quan đến dự án

 

-  Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.

 

-  Các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng tại nơi có thể gây nguồn ô nhiễm.

-  Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

-  Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.

 

-  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.-  Đề xuất phương án quản lý, dự  phòng, xử lý nước  thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

 

-  Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng (Sở Tài Nguyên Môi Trường, Các phòng môi trường quận huyện). 

 

(Ảnh minh họa)

 

Bìa mẫu báo cáo giám sát môi trường 

5. Các bước thực hiện Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 

5.1. Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án

-  Thông tin liên lạc : Giới thiệu về Công ty (địa chỉ, điện thoại, email..)

-  Địa điểm hoạt động : Mô tả vị trí khu đất – diện tích khuôn viên của cơ sở (có kèm theo bản vẽ), xác định quy mô đầu tư xây dừng công trình/hạng mục công trình (có kèm theo bản vẽ), mô tả đặc điểm, tính chất của hạ tầng kỹ thuật của khu vực đặt cơ sở.

-  Tính chất và quy mô hoạt động : xác định loại hình công ty đang hoạt động và công nghệ đang áp dụng, xác định quy mô hoạt động – công suất hoạt động (liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc theo tình trạng hoạt động).

-  Nhu cầu nguyên nhiên liệu : nói rõ nhu cầu về nguyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động, phương thức cung cấp nguyên nhiên liệu, nhu cầu và nguồn cung cấp điện nước cho nhà máy hoạt động.  

5.2. Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trườnga. Đánh giá thực trạng diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

 

Xác định các nguồn tác động gây ảnh hường đến môi trường như :  

• Nguồn phát sinh nước thải 

• Nguồn gây ô nhiễm không khí 

• Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại • Nguồn phát sinh tiếng ồn và đo rung. 

b. Đánh giá thực trạng diễn biến nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Xác định các nguồn gây tác động như : 

• Xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói mòn bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển 

• Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm• Xâm nhập mặn, xâm nhập phèn 

• Biến đổi khí hậu, suy thoái các thành phần môi trường, biến đổi đa dạng sinh học. 

• Và các nguồn gây tác động khác… 

 

c. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụngMô tả khát quát công nghệ giảm thiểu và xử lý, đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý đang áp dụng : 

• Đối với nước thải 

• Đối với khí thải 

• Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại • Đối với tiếng ồn và độ rung 

• Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải  d. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kì các thông số môi trường Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh, ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo. Cần phải lưu ý, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận. Định kì đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn thải) của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung và các chỉ tiêu khác) lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần. Các thông số như : 

• Nước thải : lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5945:2005 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp, TCVN 6772:2000 Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt.

• Khí thải : lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5939:2005 Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, TCVN 5940:2005 Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ.

• Chất thải rắn và chất thải nguy hại : thống kê lượng thải, mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ, đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.

• Tiếng ồn và độ rung : đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5949:1998 Quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư, TCVN 6962:2001 Quy định mức gia tốc rung tối đa cho phép đối với môi trường khu vực công cộng và dân cư.. Nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước, tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 6 tháng/lần.

• Môi trường không khí xung quanh : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5937:2005 Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh, TCVN 5938:2005 Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường xung quanh.• Môi trường ven bờ : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5942:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt, TCVN 5943:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

• Môi trường nước ngầm : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5941:1995 Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đấtTheo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố như : xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói mòn bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển, Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, Xâm nhập mặn, xâm nhập phèn, Biến đổi khí hậu, suy thoái các thành phần môi trường, biến đổi đa dạng sinh học, Và các nguồn gây tác động khác…Tấn suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 6. Kết luận và kiến nghị 

- Nhận xét mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh do quá trình hoạt động của cơ sở.- Nhận xét hiệu quả xử lý ô nhiễm của cơ sở (các nội dung không đạt và đạt), nếu không đạt thì phải nêu rõ nguyên nhân.- Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục và thời han khắc phục.

- Cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn  và quy chuẩn môi trường- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật- Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan. 

 

7. Các văn bản pháp luật liên quan Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

-  Công văn số 3105/TNMT-QLMT về hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ.

 

-  Luật bảo vệ môi trường 2005.-  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.-  Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.    -  Và một số văn bản pháp luật liên quan khác ứng với từng dự án. 8. Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

158-Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, Tp HCM

Hotline: 0839118552 - 0918755356 ; Fax: 08.39118579VP Hà Nội: P317, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà NộiWebsite: www.xaydungduan.com - www.lapduan.com.vn

Email:  ducmaivn@yahoo.com , moitruong@xaydungduan.com 

more...
No comment yet.
Scooped by congtymoitruong
Scoop.it!

Cam kết bảo vệ môi trường 

Lập cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

congtymoitruong's insight:

http://www.xaydungduan.com/lap-cam-ket-bao-ve-moi-truong-1833.html

 

Với vị thế tiên phong trong lĩnh vực môi trường, cùng bề dày trên 5 năm hoạt động và thi công các công trình môi trường, và đội ngũ chuyên gia - kỹ sư môi trường giàu kinh nghiệm. Thảo Nguyên Xanh sẽ giúp Quý khách hàng hiểu và nắm rõ về khái niệm lập cam kết bảo vệ môi trường.

 

 

1. Khái niệm lập cam kết bảo vệ môi trườngLập cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Các nguồn tác động ảnh hưởng đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.   2. Tại sao phải lập cam kết bảo vệ môi trườngLập cam kết bảo vệ môi trường là để yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện những gì mình cam kết trên Bản cam kết bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế, giảm thiểu  những tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người trong các giai đoạn thiết kê, thực hiện và vận hành của dự án.cam kết bảo vệ môi trường  3. Đối tượng thực hiện Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Tức là:· Các dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.· Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.Ngoài ra các Dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 4 điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. 4. Thời điểm lập cam kết bảo vệ môi trườngLập cam kết bảo vệ môi trường phải được đăng ký trước khi thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc trước khi đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động quy định tại điều 31 Nghị định 29/2011/NĐ-CP. 5. Các bước thực hiện Lập cam kết bảo vệ môi trường- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như : khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến dự án.-  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.- Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án.- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.    6. Các văn bản pháp luật liên quan- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2005.- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.  7. Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

158-Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, Tp HCM

Hotline: 0839118552 - 0918755356 ;   Fax: 08.39118579

VP Hà Nội: P317, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Website: www.xaydungduan.com - www.lapduan.com.vn

Email:  ducmaivn@yahoo.com , moitruong@xaydungduan.com 

more...
No comment yet.