Bán căn hộ chung cư Times City
10 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Mặt bằng tòa T5, T6 và T7 Times City - Bán nhà đất | Cho thuê nhà đất | Thông tin nhà đất

Mặt bằng tòa T5, T6 và T7 Times City - Bán nhà đất | Cho thuê nhà đất | Thông tin nhà đất | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it
Hình ảnh các căn hộ và mặt bằng điển hình của tòa T5, T6 và T7 khu đô thị Times City
more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Mặt bằng tòa T1 và T4 Times City - Bán nhà đất | Cho thuê nhà đất | Thông tin nhà đất

Mặt bằng tòa T1 và T4 Times City - Bán nhà đất | Cho thuê nhà đất | Thông tin nhà đất | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it
Hình ảnh các căn hộ mẫu tòa T1 và T4 khu đô thị Times City
more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 19 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 19 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 17 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 17 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng đông nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng đông nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 15 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 15 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng tây nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng tây nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 12 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 12 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 11 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 11 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 09 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 09 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 07 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 07 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 83m2 giá rẻ, hướng nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 83m2 giá rẻ, hướng nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 05 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 05 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 03 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 03 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng tây nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng tây nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 01 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 01 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ hướng tây

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ hướng tây

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Bảng giá căn hộ Times City T18

Bảng giá căn hộ Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it
Bảng giá chi tiết các căn hộ Times City T18
more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Mặt bằng tòa T2 và T3 Times City - Bán nhà đất | Cho thuê nhà đất | Thông tin nhà đất

Mặt bằng tòa T2 và T3 Times City - Bán nhà đất | Cho thuê nhà đất | Thông tin nhà đất | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it
Hình ảnh các căn hộ mẫu tòa t2 và t3 khu đô thị times city 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 20 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 20 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 18 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 18 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng đông bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng đông bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 16 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 16 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng tây bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng tây bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 12B - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 12B - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 83m2 giá rẻ, hướng bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 83m2 giá rẻ, hướng bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 12A - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 12A - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 82m2 giá rẻ, hướng nam

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 82m2 giá rẻ, hướng nam

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 10 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 10 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 73m2 giá rẻ, hướng bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 08 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 08 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 83m2 giá rẻ, hướng bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 83m2 giá rẻ, hướng bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 06 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 06 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng đông bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 04 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 04 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng tây bắc

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 114m2 giá rẻ, hướng tây bắc

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Căn hộ chung cư Times City T18 - 02 - Bán căn hộ chung cư Times City T18

Căn hộ chung cư Times City T18 - 02 - Bán căn hộ chung cư Times City T18 | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng tây

Bất động sản Kiến Vàng's insight:

Bán căn hộ chung cư Times City 94m2 giá rẻ, hướng tây

more...
No comment yet.
Scooped by Bất động sản Kiến Vàng
Scoop.it!

Chính sách ưu đãi đặc biệt tòa T18 Times City

Chính sách ưu đãi đặc biệt tòa T18 Times City | Bán căn hộ chung cư Times City | Scoop.it
Chính sách ưu đãi đặc biệt của ngân hàng Techcombank đối với tòa T18 Times City
more...
No comment yet.