رضا شهابی به شش سال حبس محکوم شد | Reza Shahabi was sentenced to six years imprisonment | Human Rights and the Will to be free | Scoop.it
هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران.