Arviointiviisari
593 views | +3 today
Follow
 
Scooped by Viisarihanke
onto Arviointiviisari
Scoop.it!

Miten tukea lukiolaisen opiskelua ja itsearviointia?

Miten tukea lukiolaisen opiskelua ja itsearviointia? | Arviointiviisari | Scoop.it
Lukion matematiikan kursseillani on käytössä kurssilomake, jossa kurssitietojen ja mallikokeen lisäksi on arvosanakriteeristö. Kurssin aluksi opiskelijat valitsevat tavoitearvosanan ja tavoitearvosanaa tarkennetaan kurssin edetessä. Arvosanakriteerien viereen opiskelijat merkitsevät viikoittain kyseisen päivämäärän sen hetkisen osaamistasonsa kohdalle – välillä useamminkin. Tukea arvioon opiskelijat saavat testeistä, vertaisarvioinnista, opettajan kanssa käytävistä keskusteluista ja check-listasta (siitä lopussa).
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Videopalautetta opiskelijan tekstistä

Videopalautetta opiskelijan tekstistä | Arviointiviisari | Scoop.it
Mobiluckin Schildtin lukion Voionmaan haarakonttorin opettaja Kirsi Silonsaari antaa opiskelijoille englannin kielen kirjoitelman palautteen videon muodossa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Vaikea lukihäiriö opetti erilaisuutta: “Pänttäsin matikkaa tanssin avulla”

Vaikea lukihäiriö opetti erilaisuutta: “Pänttäsin matikkaa tanssin avulla” | Arviointiviisari | Scoop.it
Tanssisalin lattia täyttyy aakkosista. Lapin tytöksi itsensä esittelevä Pirita Tuisku istahtaa kirjainkasan keskelle ja hymyilee kameralle. Hersyvä nauru täyttää tilan, kun valokuvaaja pyytää Piritaa muodostamaan kirjaimista sanoja.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Kyselytutkimus lukion kemian tutkimuksellisuudesta – tavoitteena uusia työohjeita vielä ennen syksyä

Kyselytutkimus lukion kemian tutkimuksellisuudesta – tavoitteena uusia työohjeita vielä ennen syksyä | Arviointiviisari | Scoop.it
Mietityttääkö uuden lukion kemian opetussuunnitelman tutkimuksellisuus?
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Lukion filosofia uudistuu: paperiset yo-kokeet, turhat sivistyssanat ja vanhojen oppien pänttääminen jäävät historiaan

Lukion filosofia uudistuu: paperiset yo-kokeet, turhat sivistyssanat ja vanhojen oppien pänttääminen jäävät historiaan | Arviointiviisari | Scoop.it
Eri oppiaineista syntyvien mielikuvien perusteella ei uskoisi, että filosofian ylioppilaskokeet sähköistyvät ensimmäisessä ryppäässä maantieteen ja saksan kanssa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opetuksen asiantuntija: Yleissivistyksen pohjaksi ei peruskoulu riitä, kuten opetusministeri väittää

Opetuksen asiantuntija: Yleissivistyksen pohjaksi ei peruskoulu riitä, kuten opetusministeri väittää | Arviointiviisari | Scoop.it
Osa lukioista lähtee kokeiluun, jossa esimerkiksi historiaa ja yhteiskuntaoppia tai maantiedettä ei välttämättä tarvitse opiskella lainkaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Yhteisöllisen oppimisen harjoittelua sähköisten työkalujen avulla

Yhteisöllisen oppimisen harjoittelua sähköisten työkalujen avulla | Arviointiviisari | Scoop.it
”Toisten muistiinpanoihin tutustumisen aikana myös omien muistiinpanojen parantelu oli sallittua ja jopa toivottavaa (jaetun asiantuntijuuden harjoittelu).” Teksti: Lauri Hellsten ja Pekka Peura Keväällä 2016 kokeilimme lukion FY3-kurssilla toimintamallia,...
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Oppimisen ja osaamisen arviointi lukiossa - Najat Ouakrim-Soivio @najatouakrim

Najat Ouakrim Soivio aiheenaan Oppimisen ja osaamisen arviointi lukiossa Oppimisen ja osaamisen arviointi ja LOPS2015 -tapahtumassa Helsingissä 11.5.2016.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Polulla: Tiina Salmi ja Ulla Lahdes yksilöllisestä opiskelusta (lukio äidinkieli)

Polulla: Tiina Salmi ja Ulla Lahdes yksilöllisestä opiskelusta (lukio äidinkieli) | Arviointiviisari | Scoop.it
Yksilöllinen opiskelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden saada enemmän ja henkilökohtaisempaa palautetta työskentelystään, ja erilaiset välitavoitteet tai testit todentavat osaamisen tasoa. Uudessa opetussuunnitelmassa tätä painotetaan seuraavasti: “Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.”
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Oppimisen ja osaamisen arviointi – Najat Ouakrim-Soivio

Najat Ouakrim-Soivio esitysdokumentti arviointi-iltapäivä 11.5.2016 http://www.oppiminen.fi/2016/04/arvostelusta-arviointiin-ja/
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opetushallitus - Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt

Opetushallitus - Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt | Arviointiviisari | Scoop.it
Tämä artikkelijulkaisu on syntynyt oppimistulosten arvioinnin kehittämisen tarpeisiin. Julkaisussa käsitellään oppimistulosten nykytilaa ja kehitysnäkymiä eri näkökulmista. Julkaisun ensimmäisessä osassa luodaan yhteistä metodologista perustaa eri koulutusmuodoissa tehtävälle oppimistulosten arvioinnille. Toisessa ja kolmannessa osassa oppimistulosten arviointia tarkastellaan koulutusmuodoittain keskittyen perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Järki ja tunteet | Opettajien akatemia – Lärarakademin – Teachers' Academy

Järki ja tunteet | Opettajien akatemia – Lärarakademin – Teachers' Academy | Arviointiviisari | Scoop.it
Arviointitilanteissa arviointiperusteiden läpinäkyvyys ja, jos mahdollista, anonyymi arviointi ovat lähtökohtia opiskelijoiden tasavertaiselle kohtelulle. Siitäkin huolimatta tunteet pyrkivät pintaan; joidenkin opiskelijoiden epäonnistuminen voi harmittaa enemmän. Samanaikaisesti noloina tunnustamme, että vielä pienryhmäopetuksenkaan jälkeen kurssin viisi Lauraa eivät mielessämme erotu toisistaan. Opiskelijoiden arvioidessa toistensa suoriutumista oikeudenmukaisuuden vaatimus nousee usein voimakkaasti esille ja väärinkohdelluksi itsensä tuntevia löytyy helposti. Miten heterogeeninen joukko pystyy toistensa yhtenäiseen arviointiin? Ei varmasti täydellisesti pystykään, kun puhtaan oikeudenmukaiseen arviointiin ei kykene edes yksittäinen opettaja. Vaikka tunteensa hallitsisi, niin esim. väsymys ja niukat aikaresurssit voivat tuottaa arviointiin epätasaisuutta. Täydellisen objektiivisuuden ikuisen saavuttamattomuuden ymmärtäminen voi olla tiukka paikka nuorelle idealistille. Siihen pyrkimisen osalta idealistisuutta on kuitenkin syytä pitää yllä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Monipuolinen arviointi yhdistää kieliaineita – Kieli koulun ytimessä

Monipuolinen arviointi yhdistää kieliaineita – Kieli koulun ytimessä | Arviointiviisari | Scoop.it
Joanna Ovaska ja Katriina Rapatti:

Arviointi on osa oppimisprosessia, ja sen tulee kattaa oppimisen tavoitteet monipuolisesti. On tärkeää suunnitella arviointi niin, että se edistää oppilaan taitoa arvioida omaa oppimistaan. Arviointi on keskeinen osa myös oppimistehtävien suunnittelua. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tilanteet, joissa oppilas antaa näytön osaamisestaan, ja oppilaan pitää olla selvillä siitä, millaisin kriteerein hänen osaamistaan arvioidaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Sähköinen MB4 kurssi

Sähköinen MB4 kurssi | Arviointiviisari | Scoop.it

Opetin lyhyen matematiikan 4 kurssin käyttäen apuna GeoGebraa. Kurssin sisältö on käsitteellisesti hankalahko liittyen derivaatan käsitteeseen.

Opiskelu aktiivisten oppilaiden kanssa sujui mukavasti (kiitokset oppilaille) toki osalle hyppy tietokoneen käyttöön oli aika haastavaa kuten oli odotettavaa. Muutamat “kieltäytyivät” tietokoneen käytöstä, toki sekin oli otettava tässä vaiheessa huomioon. Suurin osa tunneista laskettiin kirjan tehtäviä opettajan avustuksella. Autoin tunneilla niitä oppilaita, jotka apua pyysivät. Opetusideologiani oli jotain tyylin Flipped Classroon/Pekan polku…

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Pääkirjoitus: Ylioppilaskirjoituksilla pitää olla selvä tarkoitus

Pääkirjoitus: Ylioppilaskirjoituksilla pitää olla selvä tarkoitus | Arviointiviisari | Scoop.it
Ylioppilaskirjoitukset ohjaavat sekä lukio-opetusta että jatko-opintojen opiskelijavalintaa. Kummassakin tehtävässä on paljon parantamisen varaa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

112 apua arviointiin: Kohti itse- ja vertaisarviointia - Pekka Peura (DIAT)

Linkki esitysmateriaaliin: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-Tm04fJr9ffbWtFcGxJSlA5eDg Esityksessä mainitut verkkosivut ja blogit: ...
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Arviointi muuttuu: Najat Ouakrim-Soivio

Najat Ouakrim-Soivio antaa neuvoja opettajalle, joka ottaa ensiaskeleita arviointityönsä uudistamisessa. Hän pohtii arvioinnin eri tehtäviä ja ottaa kanta
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Pelillinen arviointi aktivoi opetusta ja oppimista

Pelillisyydestä, arvioinnista ja kuinka Tabletkoulun sähköiset oppimateriaalit auttavat pelillisessä arvioinnissa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Mielipide: Suullisten taitojen arviointi mukaan kielikokeisiin ehkä vuonna 2020

Mielipide: Suullisten taitojen arviointi mukaan kielikokeisiin ehkä vuonna 2020 | Arviointiviisari | Scoop.it
Ylioppilastutkinnon sähköistyminen ja puheteknologian kehitys tarjoavat mahdollisuudet suullisen kokeen kehittämiseen.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

OPS-webinaari: Ylioppilaskirjoitukset

Mitä ylioppilaskokeet mittaa? Mikä nykyisessä mallissa on hyvää, mitä pitää kehittää? Onko mahdollista luopua ylioppilaskirjoituksista kokonaan? Vierain
more...
No comment yet.
Rescooped by Viisarihanke from iGeneration - 21st Century Education (Pedagogy & Digital Innovation)
Scoop.it!

A 3 Dimensional Model Of Bloom's Taxonomy - via TeachThought

A 3 Dimensional Model Of Bloom's Taxonomy - via TeachThought | Arviointiviisari | Scoop.it

Via Tom D'Amico (@TDOttawa)
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Tiedon jakaminen ja sähköinen arviointi lukion pakollisen fysiikan kurssilla

Kaikki muukin materiaali, kuten kotitehtävät ja työohjeet jaettiin sähköisesti. Myös opiskelijat palauttivat kotitehtävänsä, fysiikan kokeellisen työn työselostuksen sekä projektityönsä esitykset sähköisesti käyttäen Showbie ohjelmaa ( https://www.slideshare.net/mobile/kanieminen/oppikirjaton-opetus ). Opiskelijoiden suoritukset sekä kommentoitiin että palautettiin sähköisesti. Näillä näytöillä opiskelijan oli mahdollista päästä tyydyttävään arvosanaan. Vapaaehtoisella kurssikokeella oli vain korottava vaikutus.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Uusi arviointi: Yksittäisen suoritteen arvioinnista kohti oppimisen ja osaamisen arviointia | Miikka Salavuo

Esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset ohjaavat jopa peruskoulun opettajien käsitystä siitä, miten ja mitä pitäisi opiskella ja mikä on tavoitteena. Tämä ei ole tietenkään pelkästään huono asia, koska selkeitä tavoitteita täytyy olla, ja niitä on hyvä pyrkiä järjestelmällisesti saavuttamaan. Mutta eri asia on, mitä tavoitteet ovat ja miten ne asetetaan.

Vaikka kokeet eivät mittaisi ulkoa muistamista*, ne ohjaavat kuitenkin harjoittelemaan vahvasti kokeisiin vastaamisen strategioita. Syvälle juurtunut tapa määritellä osaaminen yksittäisen suoritteen perusteella ohjaa vahvasti toimintaamme ja tekee siitä helposti suorituskeskeistä, jolloin päämääräksi muodostuu suoriutuminen yhdestä suoritteesta.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Osallistavat arviointimenetelmät | Jelli-järjestötietopalvelu

Osallistavat arviointimenetelmät | Jelli-järjestötietopalvelu | Arviointiviisari | Scoop.it
SOSTE on koonnut sivuilleen teemoittain arviointi- ja kehittämistyökaluja sekä aineistonkeruumenetelmiä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Miten psykologia ja matematiikka eroavat ja mitä merkitystä sillä on yksilöllisen oppimisen kannalta?

Miten psykologia ja matematiikka eroavat ja mitä merkitystä sillä on yksilöllisen oppimisen kannalta? | Arviointiviisari | Scoop.it
Matematiikan yksilöllisessä oppimisessa on hieman helpompaa säilyttää linjakkuus tekemisen, arvioinnin ja todellisten oppimistavoitteiden kanssa. Psykologiassa, ja ehkä muissakin reaaliaineissa, vaarana se, että tunneilla kyllä puuhastellaan (suljettujen) tehtävien parissa, mutta tekeminen ei samalla tavalla johdonmukaisesti liity siihen osaamisen, joka on tavoitteena. Ratkaisu tähän näyttäisi olevan, että laaditaan mielekkäitä, avoimia ongelmia.Osaaminen syntyy kehämäisesti ja rakentuu vähitellen paremmaksi ymmärrykseksi. Näin opettajalla ja opiskelijalla on uusien alkujen päivä ainakin melkein joka päivä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Syväoppimista sähköisesti | Tiimit @innopaja Turku

Syväoppimista sähköisesti | Tiimit @innopaja Turku | Arviointiviisari | Scoop.it

Sähköisen abitti- kokeen arviointi ja palaute opiskelijoille

Oikeastaan on aika kätevää, että kaikki vastaukset löytyvät sähköisesti ja kokeita voi korjata missä vain ja milloin vain tietokoneen äärellä. Opettajan näkökulmasta kokeiden korjaaminen nopeutuu, koska käsialan kiekuroiden tulkintaan ei kulu aikaa. Esseisiin on mahdollista kirjoittaa kokoava palaute tehtävän loppuun. Toisinaan lisään myös tarkennuksia alleviivauksilla tekstiin. Kieliasun korjaamiseen kuluu hieman enemmän aikaa kuin konseptille käsin korjatessa. Olisi mukavaa, jos kurssikokeissa voisi antaa myös puolikkaita numeroita, plussia sekä miinuksia.

Koevastausten lähettäminen opiskelijoiden sähköpostiin sujuu hetkessä, kunhan opiskelijat ovat kirjoittaneet sähköpostiosoitteensa oikein kokeen päättyessä. Kerran kävi niin, että eräs opiskelija oli vahingossa kirjannut osoitteeseensa perään kaksi pistettä. Itse en tietenkään tiennyt aluksi, mistä ongelma johtui. Tilanne vaati puhelinsoiton YTL:n abitti-palveluun. Asia ratkesi onneksi hyvin ja kaikkien opiskelijoiden koevastaukset lähtivät perille oikeisiin osoitteisiin. Olisi mukavaa, jos ohjelmaan saisi myös toiminnon, jonka kautta voisi seurata, että kaikki opiskelijat ovat varmasti lukeneet palautteet vastauksistaan.

more...
No comment yet.