Arviointiviisari
572 views | +0 today
Follow
 
Scooped by Viisarihanke
onto Arviointiviisari
Scoop.it!

Uudistuva yo-arviointi rohkaisee kirjoittamaan haastavampia aineita

Uudistuva yo-arviointi rohkaisee kirjoittamaan haastavampia aineita | Arviointiviisari | Scoop.it
Ylioppilastutkinnon arvioinnissa on käynnissä suurin muutos sitten reaalikokeen poistumisen. Uudessa arvioinnissa pisterajojen määrittelyssä huomioidaan yhden aineen sijasta kaikkien aineiden kirjoittajien pisteet.
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Viisarihanke from iGeneration - 21st Century Education (Pedagogy & Digital Innovation)
Scoop.it!

A 3 Dimensional Model Of Bloom's Taxonomy - via TeachThought

A 3 Dimensional Model Of Bloom's Taxonomy - via TeachThought | Arviointiviisari | Scoop.it

Via Tom D'Amico (@TDOttawa)
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Tiedon jakaminen ja sähköinen arviointi lukion pakollisen fysiikan kurssilla

Kaikki muukin materiaali, kuten kotitehtävät ja työohjeet jaettiin sähköisesti. Myös opiskelijat palauttivat kotitehtävänsä, fysiikan kokeellisen työn työselostuksen sekä projektityönsä esitykset sähköisesti käyttäen Showbie ohjelmaa ( https://www.slideshare.net/mobile/kanieminen/oppikirjaton-opetus ). Opiskelijoiden suoritukset sekä kommentoitiin että palautettiin sähköisesti. Näillä näytöillä opiskelijan oli mahdollista päästä tyydyttävään arvosanaan. Vapaaehtoisella kurssikokeella oli vain korottava vaikutus.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Uusi arviointi: Yksittäisen suoritteen arvioinnista kohti oppimisen ja osaamisen arviointia | Miikka Salavuo

Esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset ohjaavat jopa peruskoulun opettajien käsitystä siitä, miten ja mitä pitäisi opiskella ja mikä on tavoitteena. Tämä ei ole tietenkään pelkästään huono asia, koska selkeitä tavoitteita täytyy olla, ja niitä on hyvä pyrkiä järjestelmällisesti saavuttamaan. Mutta eri asia on, mitä tavoitteet ovat ja miten ne asetetaan.

Vaikka kokeet eivät mittaisi ulkoa muistamista*, ne ohjaavat kuitenkin harjoittelemaan vahvasti kokeisiin vastaamisen strategioita. Syvälle juurtunut tapa määritellä osaaminen yksittäisen suoritteen perusteella ohjaa vahvasti toimintaamme ja tekee siitä helposti suorituskeskeistä, jolloin päämääräksi muodostuu suoriutuminen yhdestä suoritteesta.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Osallistavat arviointimenetelmät | Jelli-järjestötietopalvelu

Osallistavat arviointimenetelmät | Jelli-järjestötietopalvelu | Arviointiviisari | Scoop.it
SOSTE on koonnut sivuilleen teemoittain arviointi- ja kehittämistyökaluja sekä aineistonkeruumenetelmiä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Miten psykologia ja matematiikka eroavat ja mitä merkitystä sillä on yksilöllisen oppimisen kannalta?

Miten psykologia ja matematiikka eroavat ja mitä merkitystä sillä on yksilöllisen oppimisen kannalta? | Arviointiviisari | Scoop.it
Matematiikan yksilöllisessä oppimisessa on hieman helpompaa säilyttää linjakkuus tekemisen, arvioinnin ja todellisten oppimistavoitteiden kanssa. Psykologiassa, ja ehkä muissakin reaaliaineissa, vaarana se, että tunneilla kyllä puuhastellaan (suljettujen) tehtävien parissa, mutta tekeminen ei samalla tavalla johdonmukaisesti liity siihen osaamisen, joka on tavoitteena. Ratkaisu tähän näyttäisi olevan, että laaditaan mielekkäitä, avoimia ongelmia.Osaaminen syntyy kehämäisesti ja rakentuu vähitellen paremmaksi ymmärrykseksi. Näin opettajalla ja opiskelijalla on uusien alkujen päivä ainakin melkein joka päivä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Syväoppimista sähköisesti | Tiimit @innopaja Turku

Syväoppimista sähköisesti | Tiimit @innopaja Turku | Arviointiviisari | Scoop.it

Sähköisen abitti- kokeen arviointi ja palaute opiskelijoille

Oikeastaan on aika kätevää, että kaikki vastaukset löytyvät sähköisesti ja kokeita voi korjata missä vain ja milloin vain tietokoneen äärellä. Opettajan näkökulmasta kokeiden korjaaminen nopeutuu, koska käsialan kiekuroiden tulkintaan ei kulu aikaa. Esseisiin on mahdollista kirjoittaa kokoava palaute tehtävän loppuun. Toisinaan lisään myös tarkennuksia alleviivauksilla tekstiin. Kieliasun korjaamiseen kuluu hieman enemmän aikaa kuin konseptille käsin korjatessa. Olisi mukavaa, jos kurssikokeissa voisi antaa myös puolikkaita numeroita, plussia sekä miinuksia.

Koevastausten lähettäminen opiskelijoiden sähköpostiin sujuu hetkessä, kunhan opiskelijat ovat kirjoittaneet sähköpostiosoitteensa oikein kokeen päättyessä. Kerran kävi niin, että eräs opiskelija oli vahingossa kirjannut osoitteeseensa perään kaksi pistettä. Itse en tietenkään tiennyt aluksi, mistä ongelma johtui. Tilanne vaati puhelinsoiton YTL:n abitti-palveluun. Asia ratkesi onneksi hyvin ja kaikkien opiskelijoiden koevastaukset lähtivät perille oikeisiin osoitteisiin. Olisi mukavaa, jos ohjelmaan saisi myös toiminnon, jonka kautta voisi seurata, että kaikki opiskelijat ovat varmasti lukeneet palautteet vastauksistaan.

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Matleenan blogi: Sähköiset kokeet

Matleenan blogi: Sähköiset kokeet | Arviointiviisari | Scoop.it

"Ylioppilaskokeet sähköistyvät asteittain syksystä 2016 alkaen ja se on innostanut paitsi lukioita niin myös muita oppilaitoksia hyödyntämään tietotekniikkaa arvioinnissa." Matleena Laakson blogissa hänen sähköisen arvioinnin koulutuksissa käytettämiään aineistoja. 

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

OppilasAgentit ohjaamassa lukion opettajia - Oppilasagentti.fi

OppilasAgentit ohjaamassa lukion opettajia - Oppilasagentti.fi | Arviointiviisari | Scoop.it
Työpajassa lukioiden opettajat olivat kiinnostuneita sovellusten lisäksi Oppilasagenttitoiminnan mallintamisesta myös lukioon sekä TVT:n hyödyntämisestä yläkoulun opiskelussa. Oppilasagenttien työpajassa oli iloinen keskustelu koko kahden tunnin ajan. Oppilasagentit oppivat itsekin iltapäivän aikana paljon sellaista, jota eivät koulussa voisi muuten oppia. He olivat innoissaan onnistuttuaan työpajan pitämisessa sekä iloisia siitä loistavasta palautteesta ja arvostuksesta mitä saivat osallistujilta.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Tarvitaanko ylioppilaskirjoituksia? | Kultakuume

Tarvitaanko ylioppilaskirjoituksia? | Kultakuume | Arviointiviisari | Scoop.it
Lukio on yleissivistävä opinahjo, jossa yleissivistystä pyritään arvioimaan ylioppilaskirjoituksilla. Tällä hetkellä lukio valmistaa opiskelijoita pitkälti ylioppilaskirjoituksia varten, mutta miten käy yleissivistyksen. Kultakuumeessa keskustellaan, mikä on ylioppilaskirjoitusten tarkoitus tulevaisuudessa. Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä ja Suomen rehtorit ry:n puheenjohtaja Riikka Lindroos avaavat eri näkökulmia aiheeseen Kultakuumeessa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Personoitu oppiminen ja hyviä tuloksia | Lyseo.org blogi

Personoitu oppiminen ja hyviä tuloksia | Lyseo.org blogi | Arviointiviisari | Scoop.it
Oppilaat saivat kurssilla asettaa itse omat tavoitteensa 5 – 10 välille. Osa kertoikin tavoitteen täyttyneen, kun kurssista tuli viitonen. Parhaimpia arvosanoja tavoitelleet saattoivat työskennellä koko koepäivän tunnit tehokkaasti päästäkseen päämääräänsä. Varsinaisia pakollisia tehtäviä ei kurssilla juuri ollut, mutta siitä huolimatta lähes kaikki tekivät molemmat ylioppilaskoetehtävät (tekstitaidon vastaus ja essee), osa ylimääräisiäkin. Pakonomaisuudesta pyrittiin eroon ja motivoitiin pikemminkin kannustamalla.

Kurssien keskiarvot olivat kaikki parempia kuin perinteiset opettajajohtoiset printtikirjakurssit viime vuosina. Valinnanvapaus on lisännyt osalla selvästi motivaatiota. Eräältäkin oppilaalta kysyin, miksi hän saa nyt kiitettäviä numeroita, kun yläkoulussa seiska oli paras arvosana. Vastauksessa pelkistyi ero menneeseen: ”Tää on vaan niin paljon mukavampaa.”
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Kielten arvioinnista lukiossa

Kielten arvioinnista lukiossa | Arviointiviisari | Scoop.it

Hyvää pohdintaa arvioinnin käsitteistä, ks. myös kommentit //Annu Ojala, englannin opettaja, Viikin normaalikoulu Uudet lukion opetussuunnitelmat ovat herättäneet keskustelua arvioinnista. Keskustelujen pohjustuksena Jyväskylän norssin englannin lehtori Pirjo Pollari kävi syksyllä 2016 puhumassa arvioinnista Viikin norssin opettajille. Tämä teksti perustuu kollegoideni Merja Auvisen (englanti) ja Pauli Kajanderin (ruotsi) kanssa käymiini keskusteluihin.

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Matematiikan oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa – osaamisen taso ennallaan, heikentyminen pysähtynyt - Karvi.fi

Matematiikan osaamisen taso on pysynyt ennallaan. Poikien matematiikan oppimistuloksissa havaittiin polarisoitumista eli tulosten jakaantumista ääripäihin. Myös koulujen arviointikäytänteissä on eroja.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi keväällä 2015 matematiikan oppimistuloksia perusopetuksen päättövaiheessa. Arviointiin poimittiin 140 koulun otos, joista 124 oli suomenkielisiä ja 16 ruotsinkielisiä. Tulokset saatiin yhteensä 4779 otosoppilaalta, joista suomenkielisiä oli 4287 ja ruotsinkielisiä 492. 


Ensimmäistä kertaa kaikki oppilaat tekivät osan tehtävistä sähköisesti tietokoneella. Sähköversion tulokset olivat pääasiassa muutamaa prosenttiyksikköä alhaisemmat kuin paperiversion tulokset. Syitä saattoivat olla oppilaiden tottumattomuus sähköisiin matematiikan kokeisiin, erot koulujen laitekannassa tai tekniset ongelmat. Koulujen laitekanta tuleekin uudistaa ja yhdenmukaistaa, mikä luo edellytykset tasa-arvolle.

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Lopettavatko opettajat opettamisen? 10 vastausta yksilöllisestä oppimisesta

Lopettavatko opettajat opettamisen? 10 vastausta yksilöllisestä oppimisesta | Arviointiviisari | Scoop.it
Yksilöllinen oppimismalli herättää kiinnostusta, mutta myös huolia. Ylen Koulukorjaamossa yleisöltä tulleisiin kysymyksiin vastaavat opettajat Pekka Peura ja Markus Humaloja.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Polulla: Tiina Salmi ja Ulla Lahdes yksilöllisestä opiskelusta (lukio äidinkieli)

Polulla: Tiina Salmi ja Ulla Lahdes yksilöllisestä opiskelusta (lukio äidinkieli) | Arviointiviisari | Scoop.it
Yksilöllinen opiskelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden saada enemmän ja henkilökohtaisempaa palautetta työskentelystään, ja erilaiset välitavoitteet tai testit todentavat osaamisen tasoa. Uudessa opetussuunnitelmassa tätä painotetaan seuraavasti: “Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.”
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Oppimisen ja osaamisen arviointi – Najat Ouakrim-Soivio

Najat Ouakrim-Soivio esitysdokumentti arviointi-iltapäivä 11.5.2016 http://www.oppiminen.fi/2016/04/arvostelusta-arviointiin-ja/
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opetushallitus - Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt

Opetushallitus - Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt | Arviointiviisari | Scoop.it
Tämä artikkelijulkaisu on syntynyt oppimistulosten arvioinnin kehittämisen tarpeisiin. Julkaisussa käsitellään oppimistulosten nykytilaa ja kehitysnäkymiä eri näkökulmista. Julkaisun ensimmäisessä osassa luodaan yhteistä metodologista perustaa eri koulutusmuodoissa tehtävälle oppimistulosten arvioinnille. Toisessa ja kolmannessa osassa oppimistulosten arviointia tarkastellaan koulutusmuodoittain keskittyen perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Järki ja tunteet | Opettajien akatemia – Lärarakademin – Teachers' Academy

Järki ja tunteet | Opettajien akatemia – Lärarakademin – Teachers' Academy | Arviointiviisari | Scoop.it
Arviointitilanteissa arviointiperusteiden läpinäkyvyys ja, jos mahdollista, anonyymi arviointi ovat lähtökohtia opiskelijoiden tasavertaiselle kohtelulle. Siitäkin huolimatta tunteet pyrkivät pintaan; joidenkin opiskelijoiden epäonnistuminen voi harmittaa enemmän. Samanaikaisesti noloina tunnustamme, että vielä pienryhmäopetuksenkaan jälkeen kurssin viisi Lauraa eivät mielessämme erotu toisistaan. Opiskelijoiden arvioidessa toistensa suoriutumista oikeudenmukaisuuden vaatimus nousee usein voimakkaasti esille ja väärinkohdelluksi itsensä tuntevia löytyy helposti. Miten heterogeeninen joukko pystyy toistensa yhtenäiseen arviointiin? Ei varmasti täydellisesti pystykään, kun puhtaan oikeudenmukaiseen arviointiin ei kykene edes yksittäinen opettaja. Vaikka tunteensa hallitsisi, niin esim. väsymys ja niukat aikaresurssit voivat tuottaa arviointiin epätasaisuutta. Täydellisen objektiivisuuden ikuisen saavuttamattomuuden ymmärtäminen voi olla tiukka paikka nuorelle idealistille. Siihen pyrkimisen osalta idealistisuutta on kuitenkin syytä pitää yllä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Monipuolinen arviointi yhdistää kieliaineita – Kieli koulun ytimessä

Monipuolinen arviointi yhdistää kieliaineita – Kieli koulun ytimessä | Arviointiviisari | Scoop.it
Joanna Ovaska ja Katriina Rapatti:

Arviointi on osa oppimisprosessia, ja sen tulee kattaa oppimisen tavoitteet monipuolisesti. On tärkeää suunnitella arviointi niin, että se edistää oppilaan taitoa arvioida omaa oppimistaan. Arviointi on keskeinen osa myös oppimistehtävien suunnittelua. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tilanteet, joissa oppilas antaa näytön osaamisestaan, ja oppilaan pitää olla selvillä siitä, millaisin kriteerein hänen osaamistaan arvioidaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Sähköinen MB4 kurssi

Sähköinen MB4 kurssi | Arviointiviisari | Scoop.it

Opetin lyhyen matematiikan 4 kurssin käyttäen apuna GeoGebraa. Kurssin sisältö on käsitteellisesti hankalahko liittyen derivaatan käsitteeseen.

Opiskelu aktiivisten oppilaiden kanssa sujui mukavasti (kiitokset oppilaille) toki osalle hyppy tietokoneen käyttöön oli aika haastavaa kuten oli odotettavaa. Muutamat “kieltäytyivät” tietokoneen käytöstä, toki sekin oli otettava tässä vaiheessa huomioon. Suurin osa tunneista laskettiin kirjan tehtäviä opettajan avustuksella. Autoin tunneilla niitä oppilaita, jotka apua pyysivät. Opetusideologiani oli jotain tyylin Flipped Classroon/Pekan polku…

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

OPS2016: Tavoitteet ja arviointi eivät lankea kuin manulle illallinen

OPS2016: Tavoitteet ja arviointi eivät lankea kuin manulle illallinen | Arviointiviisari | Scoop.it
Kaikista haastavimpana osa-alueena oppimisjakson suunnittelussa pidän arvioinnin avaamista oppilaalle. Mitä konkreettisia tietoja ja taitoja oppilaalla pitäisi olla muilta kuin arvosanan 8 osaamisen osalta. Olen kokeillut seuraavaksi, miten Bloomin taksonomia-taulu toimii tavoitteen 1 arvioinnissa [1]:

5 Näytä, että tiedät.
6 Näytä, että ymmärrät.
7 Näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi.
8 Näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat.
9 Näytä, että pystyt luomaan ajatuksia tai kokonaisuuksia.
10 Näytä, että pystyt arvioimaan ideoita, tietoa, menettelyjä ja ratkaisuja.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Radikaali opettaja Pekka Peura: Kokeita ei tarvita, kun oppilas arvioi osaamistaan itse

Radikaali opettaja Pekka Peura: Kokeita ei tarvita, kun oppilas arvioi osaamistaan itse | Arviointiviisari | Scoop.it
Miltä kuulostaisi, jos koulussa ei olisi pakollisia läksyjä eikä kokeita? Oppilaat istuisivat ryhmissä ja ratkoisivat tehtäviä keskenään. Kurssijakson päätteeksi he ehdottaisivat itselleen arvosanaa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opetus- ja palautevideot opettajan työkaluna - Oppiminen.fi

Opetus- ja palautevideot opettajan työkaluna - Oppiminen.fi | Arviointiviisari | Scoop.it
Opettajat ovat keksineet nokkelia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen ja oppimisen ohjauksen tukena. Ruudunkaappausvideot taipuvat niin uusien opiskeltavien asioiden esittelemiseen kuin palautteenantoonkin.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Sopimattomat – Kun peruskoululainen osaa ihan liikaa

Sopimattomat – Kun peruskoululainen osaa ihan liikaa | Arviointiviisari | Scoop.it
Eri arvioista riippuen muutamasta prosentista jopa kymmeneen prosenttiin oppilaista tarvitsisi erityisopetusta siksi, että he ovat yhdessä tai useammassa asiassa ikäluokkaansa edellä. Opetushallituksen mukaan viime syksynä uuden lukuvuoden aloitti 539 000 peruskoululaista. Vaativampaa opetusta kaipaavia lapsia ja nuoria on siis Suomessa arviolta kymmeniä tuhansia. Opetus, joka on suurimmalle osalle ikäryhmästä sopivan haastavaa, on näille oppilaille liian helppoa, tappavan tylsää ja saattaa jopa estää heidän nousunsa huipulle.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Digabi

Digabi | Arviointiviisari | Scoop.it

Digabin videokanava Vimeossa julkaisee mm. webinaaritallenteita ja sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyviä uutisia.

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Liki puolet kuudesluokkalaisista on tympääntynyt kouluun – etenkin maahanmuuttajat uupuvat

Liki puolet kuudesluokkalaisista on tympääntynyt kouluun – etenkin maahanmuuttajat uupuvat | Arviointiviisari | Scoop.it
Tyttöjen stressi alkaa näkyä jo alakoulussa ja kasvaa lukioikään tultaessa. Lukiolaistyttöjen uupumus on ollut tiedossa vuosia, mutta parin viime vuoden aikana se on kouluterveyskyselyn mukaan selvästi yleistynyt.

”Nämä oppilaat kokevat väsymystä ja riittämättömyyttä. Vaatimukset tuntuvat kovilta, ja se ohjaa keskittymään enemmän suorituksiin kuin oppimiseen ja sen tuottamaan iloon.”

”Suomalainen koulu on aika raskas ja puurtamiseen keskittyvä, lukio varsinkin. Koulu tarvitsisi enemmän iloa, luovuutta ja sosiaalisten taitojen opetusta”, Salmela-Aro sanoo.
more...
No comment yet.