Arviointiviisari
1.1K views | +11 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja: Sähköisten tehtävien online-ohjaus ja arviointi

28.5.2015 klo 14 Sähköisten tehtävien online-ohjaus ja arviointi sekä plagioinnin tunnistaminen Risto Korhonen, IlonaIT Oy Risto Korhonen esittelee uutt
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Lukion digikokeen arviointi – ohje opettajalle

Näin opettaja arvioi Otavan lukion digikokeen ja antaa palautetta opiskelijoille.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Arviointi oppimisen tukena ja oppiminen arvioinnin tukena | Kirjoituksia koulusta

Arviointi oppimisen tukena ja oppiminen arvioinnin tukena | Kirjoituksia koulusta | Arviointiviisari | Scoop.it
#Blogi'ssa ja #educa2017’ssa pe klo 16.45 Taito-lavalla #arviointi’tiimin asiantuntijaopettajat: https://t.co/kVYJnt76Tb #ops2016 #opehommat
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla 1 - työkalun esittely ja käyttö @pekkapeura @laurihellsten

Sähköinen itsearviointi Google Sheetsin avulla.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Pyrkimys objektiivisuuteen ja reiluuteen tuhoaa arviointikulttuurin kehittymisen #arviointi

Pyrkimys objektiivisuuteen ja reiluuteen tuhoaa arviointikulttuurin kehittymisen #arviointi | Arviointiviisari | Scoop.it
Käänteinen oppiminen väylänä oppilaskeskeiseen oppimiskulttuuriin. Teoreettista ja käytännön tukea oppilaslähtöiseen oppimiseen.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Oppimisen arviointitavat OPPA-hanke #arviointi #lukio

Oppimisen arviointitavat OPPA-hanke #arviointi #lukio | Arviointiviisari | Scoop.it

"Hankkeen tavoitteena on kehittää yksittäisten erillisten arviointien sijaan pitkäkestoista oppimisen prosessia tukeva arviointimalli, jonka avulla oppijan on mahdollista hahmottaa oppimisen ja kasvun prosesseja kokonaisvaltaisesti. Hankkeessa haemme ”kasvun kansio” - ajattelun mukaista arviointimallia ja toimintatapaa lukiokoulutukseen. Etsimme elementtejä, joiden avulla oppija voi rakentaa laajempaa ja syvempää tietoa omasta osaamisestaan sekä sen suhteesta omiin tavoitteisiinsa ja kehittämistarpeisiinsa. Hanke tuottaa lukioiden ja korkeakoulujen rajapintaan uudenlaisen osaamisen mittaamisen työkalun, jota voidaan käyttää lukiokoulutuksen päättöarviointina samalla kun se toimii korkeakoulujen sisäänoton tukena. Tulevaisuuden taitojen mittaamiseen tuotetaan käsitteet ja mittarit yhteistyössä korkeakoulujen ja tulevaisuustutkijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään virtuaalitodellisuuden ja kuvallisen oppimisympäristön teknologioita sulautettuna olemassa oleviin oppimisympäristöihin."

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Verkkokurssien arviointityökalusta tukea kehittämiseen – TAMK Digimentorit #arviointi

Verkkokurssien arviointityökalusta tukea kehittämiseen – TAMK Digimentorit #arviointi | Arviointiviisari | Scoop.it
TAMK:in Digimentorit ovat laatinen verkkokurssien arviointilomakkeen, jonka avulla opettaja voi itse arvioida oman verkkototeutuksensa materiaaleja ja menetelmiä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Ressun lukio: Miten opiskelu lukiossa muuttuu?

Opiskelijoiden näkökulma opetuksen uudistamisesta. Videossa opiskelijat rohkaisevat opettajia monipuoliseen ja ajankohtaisia teemoja hyödyntävää
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opettaja-lehti - Monta tapaa arvioida

Opettaja-lehti - Monta tapaa arvioida | Arviointiviisari | Scoop.it
Myös OAJ vaatii arviointiin parempaa ohjeistusta ja opettajille lisää koulutusta.

– Laadukas arviointi edellyttää sekä opettajien arviointiosaamisen kehittämistä täydennyskoulutuksella että yksiselitteistä ohjeistusta opetuksen järjestäjiltä. Nyt molempia on uupunut, erityisasiantuntija Jaakko Salo OAJ:stä sanoo.

Salo kertoo törmänneensä moniin paikallisesti kehitettyihin arviointimalleihin, jotka ovat opettajan työmäärän kannalta täysin epärealistisia.

– Ei ole missään nimessä opsinkaan tavoite, että opettaja ei enää muuta ehdi tehdä kuin arvioida.

Osaamisen tason arviointi kuuluu edelleen opsiin, vaikka jatkuva palaute ja oppilaan itsearviointi korostuvat julkisessa keskustelussa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista?

Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? | Arviointiviisari | Scoop.it
Viivi Virtanen, Liisa Postareff & Telle Hailikari       Kirjoituksessamme tuomme esiin, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin arvioinnin uudenlaisiin tavoitteisiin eli opiskelijan oppimisen ja elinikäisen oppimisen valmiuksien tukemiseen. Elinikäistä oppimista voidaan tukea arviointikäytännöillä, jotka harjaannuttavat arvioimaan omaa osaamista, ja tässä itse- ja vertaisarviointi nähdään olennaisina osina arvioinnin kokonaisuutta. Vertais- ja…
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Digitaaliset arviointityökalut koulun arjessa

Digitaaliset arviointityökalut koulun arjessa | Arviointiviisari | Scoop.it
Testaamme erilaisia formatiivisen arvioinnin työkaluja kokeillaksemme niiden soveltuvuutta eri ikäisille oppijoille erilaisissa oppimistilanteissa ja myös eri oppiaineiden yhteydessä. Painotukset arviointityökaluissa jakautuvat kolmelle alueelle. Qridi mahdollistaa oppijan omien, ryhmän tai aihekokonaisuuden mukaan vapaasti tuotettavien arviointikohteiden luomisen. Skillzzupin avulla paikallinen opetussuunnitelma muotoillaan oppilaan itsearvionnin kannalta konkreettiseen ja kouluarkeen konkreettisesti ankkuroituvaan muotoon. Skuugo puolestaan on opetussuunnitelmaan kiinnitettyjen ja digitaalisesti jaettujen tehtävien tuottamisen ja arvioinnin digityökalu.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Oppilaita ei enää arvioinnissa vertailla keskenään | Kirjoituksia koulusta

Oppilaita ei enää arvioinnissa vertailla keskenään | Kirjoituksia koulusta | Arviointiviisari | Scoop.it
Perusopetuksen opetussuunnitelma on uudistunut monin tavoin ja syksyn aikana keskustelua on herättänyt arviointi. Sen perusteet ja linjaukset ovat löydettävissä esim. Helsingin OPS-portaalista luvusta 6. Kun nyt työstämme kouluissa arvioinnin käytännön toteutusta, ovat tunnepitoiset ja kiihkeät puheenvuorot ymmärrettäviä. Meillä kaikilla on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, kuinka meitä on koulussa arvioinnin myötä nostettu, painettu, kehuttu, nolattu tai jopa häpäisty. Numeron 6 musiikissa saanut ei ole ehkä koskaan kehdannut laulaa muiden kuullen tai numeron 7 vieraassa kielessä saanut ei ole uskaltautunut käyttämään kielitaitoaan. Hyvät ja huonot koulumuistot ovat syvällä ja vaikuttavat läpi koko elämän. Arvioinnissahan virkamies käyttää julkista valtaa, joten kyse on hyvin merkittävästä ja vastuullisesta tehtävästä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opettajan arviointitaidot oppimisen ja osaamisen arvioinnissa | Tähdellistä

Opettajan arviointitaidot oppimisen ja osaamisen arvioinnissa | Tähdellistä | Arviointiviisari | Scoop.it
Opettajan arviointitaidot (assessment literacy) ovat olennainen osa opettajan ammatillista osaamista, sillä opettajan arviointityö ei ole oppimisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta irrallaan oleva tekninen suoritus. Laadukas arviointi edellyttää, että se hyödyttää sekä arvioitavaa että arvioitsijaa. Lisäksi arvioinnin tulee olla oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista.

Arvioitsijan, tässä yhteydessä opettajan, tulee osata kohdentaa arviointi oikein ja tietää, mitä arvioidaan. Yksinkertaisimmillaan arviointi on asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välistä vertailua (Guba & Lincoln 1989, 22–26).
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Abitti 05 kokeen arviointi ja palautus

Koetehtävien siirto oma.abitti.fi -sivustolle tarkastamista ja arviointia varten. Abitti-kokeen palautus sähköisesti.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Innofactor Skilli ohje 5 raportit ja arviointien analysointi

Ohjevideon avulla opit hyödyntämään Skillin monipuolisia raportteja ja analysoitua tietoa oppimisesta.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla 2 - työkalun rakentaminen @pekkapeura @laurihellsten

Sähköinen itsearviointi Google Sheetsin avulla.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Arviointiko uusiksi – huutia punakynälle? – Lyseo.org blogi

Arviointiko uusiksi – huutia punakynälle? – Lyseo.org blogi | Arviointiviisari | Scoop.it
Tällä kertaa menenkin lähes suoraan asiaan. Kyseessä on ajatuksia parilta abikurssilta, joilla valmistauduttiin lähinnä suomen kielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen. Arvioinnissani en ollut kovin objektiivinen, tasapuolinen enkä välttämättä reilukaan. En esimerkiksi kommentoinut mitenkään kirjoitelmia, jotka oli mielestäni liian huonosti kirjoitettu (muuta kuin kehotin tekemään uudelleen ja paremmin). Huolimatta siitä kielteistä palautetta ei tullut juuri ollenkaan. Numeroarvosanoja en ole antanut
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Arviointi päättynyt LUTO-hanke #arviointi #lukio

Arviointi päättynyt LUTO-hanke #arviointi #lukio | Arviointiviisari | Scoop.it
Arvioinnista käydystä keskustelusta käy hyvin ilmi, että arviointi lukiossa on nykyisin kaikkea muuta kuin pelkkää kurssin päätteeksi tapahtuvan suorituksen arvostelua. Opettajat osaavat yhdessä opiskelijoiden kanssa löytää kullekin kurssille sopivimmat arviointitavat. Olennaista on tukea opiskelijan oppimisprosessia ja itsereflektiotaitoja eikä vain lopuksi mitata opittua.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Digisillan worksop 7 - DigiTala

Digisillan worksop 7 - DigiTala | Arviointiviisari | Scoop.it
DigiTalasta vieraanamme oli kieltenopettajille suunnatussa workshopissa Erik Lindroos, Heini Kallio ja Aku Rouhe, jotka syväluotasivat puheenarviointiin liittyviä uudistuksia. Workshop järjestettiin Riihimäen lukiolla, joka on ollut jo aiemmin mukana DigiTalan tutkimuksen pilottikokeissa. Kielten opettajat olivat varovaisen myönteisiä uudistuksille ja hanke herätti paljon kiinnostusta ja pohdintaa tulevaisuuden tuulista.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Etu-Töölön lukio - Digitalisaatio palvelee kohtaamisia

Etu-Töölön lukiolaisten ja rehtorin ajatuksia opetuksen uudistamisesta. Videossa opiskelijat kertovat minkälainen opetus motivoi heitä ja rehtori kertoo mm. siitä, miten arvioinnin monipuolistuminen tarjoaa monenlaisia tapoja osoittaa omaa osaamistaan. Tarvitaan kuitenkin rauhaa edetä kehittämisessä. Kohtaaminen on tärkeää. Opiskelijat voivat itse löytää omat tapansa oppia parhaiten.

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opettaja, onko arviointisi eettisesti vahvalla pohjalla?

Opettaja, onko arviointisi eettisesti vahvalla pohjalla? | Arviointiviisari | Scoop.it
Uudessa opetussuunnitelmassa selkeästi sanotaan, että arvioinnin tarkoitus on ohjata lasta itsearviointiin. Painotan sanaa ohjata ja painotan arvioinnin formatiivista luonnetta. Toki arvioinnin on pohjauduttava kriteereihin, mutta onko nämä kriteerit tehty oppilaille selviksi?
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Kysely: Sähköisessä MAFYKE-kokeessa askarruttavia asioita

Matematiikan, fysiikan ja kemian sähköisiin ylioppilaskokeisiin liittyy erilaisia, uusia haasteita. Ylioppilastutkintolautakunta on ottanut näihin kantaa eri vaiheissa, viimeksi loka-marraskuussa 2016 lähetetyissä tiedotteissa (ks
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Näin arvioit oppilaita kannustavasti – 3 esimerkkiä

Näin arvioit oppilaita kannustavasti – 3 esimerkkiä | Arviointiviisari | Scoop.it
"Minusta tuntuu, että ymmärrämme käsitteen arviointi vähän väärin. Aina, kun puhumme tai ajattelemme arviointia, meille tulee mieleen jokin arvioitava koe, kirjoitelma, essee tai muu palautettava työ. Ajatus on aina siinä, että joku auktoriteetti lukee tai tarkistaa kokeen ja antaa sen tekijälle pisteitä sekä arvosanan. Arviointi suoritetaan yleensä oppimisjakson lopuksi", totesi Martinlaakson lukion lehtori Pekka Peura, kun tiedustelimme häneltä arvioinnin puutteita.

Samalla Peura kertoi, millaista arviontia hän suosii: "Itse pyrin muuttamaan ajatusmaailmaani ja käsitystäni sanasta arviointi siihen suuntaan, mitä opetussuunnitelmassa siitä sanotaan. Siellä arviointi nähdään enemmänkin kannustavana ja oppimista ohjaavana vuorovaikutteisena palautteena, jonka avulla pyritään kehittämään oppilaan ymmärrystä tavoitteista ja siitä, mitä hän voisi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisen ja oppimisen arvioinnilla siis pyritään lisäämään oppijan itsetuntemusta, itseluottamusta ja opiskelutaitoja. Keskeisenä osana itse näen myös oppijoiden itsearviointitaitojen kehittämisen."
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Lapsesi oppimista arvioidaan nyt tarkemmin kuin koskaan – "Ehkä muutaman vuoden päästä päätetään, että tämä on liian työlästä"

Lapsesi oppimista arvioidaan nyt tarkemmin kuin koskaan – "Ehkä muutaman vuoden päästä päätetään, että tämä on liian työlästä" | Arviointiviisari | Scoop.it
Moni vanhempi on ihmetellyt, miksi kouluissa on vähennetty numerotodistusten jakamista. Ympärillä on iso ajattelutavan muutos, jolla yritetään kääntää oppimistulokset taas nousuun.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Kumpi ratkaisee, lahjakkuus vai harjoittelu? Vastauksesi saattaa selittää koulumenestystäsi

Kumpi ratkaisee, lahjakkuus vai harjoittelu? Vastauksesi saattaa selittää koulumenestystäsi | Arviointiviisari | Scoop.it
Oppiminen on taitolaji, ja siinä voi tulla paremmaksi. Luku- ja muistiinpanotekniikoiden opettelun sijaan tärkeintä on hallita oikea asenne. Asiantuntijat kertovat viisi yllättävää faktaa, jotka muuttavat käsityksemme oppimisesta.
more...
No comment yet.