Arguments for Bas...
Follow
Find
13.5K views | +1 today
 
Scooped by Khannea Suntzu
onto Arguments for Basic Income
Scoop.it!

One Million Europeans stand up for Basic Income as a Right! | Facebook

One Million Europeans stand up for Basic Income as a Right! | Facebook | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them.
more...
No comment yet.

From around the web

Arguments for Basic Income
Basic Income would cure most of our current economic problems.
Curated by Khannea Suntzu
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Hoe kom ik aan een basisinkomen?

Om je heen zie je steeds meer mensen hun baan kwijt raken. Je hoort in toenemende mate verhalen over automatisering en hoe technologie de banen overne...
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

The Internet may not have changed the way we consume news as much as you think

The Internet may not have changed the way we consume news as much as you think | Arguments for Basic Income | Scoop.it
“The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.” So said Thomas Jefferson, reminding us that our knowledge of our society should be diverse and taken from sources that we seek out as well as those fed to us. The recent debate on Scottish Independence seemed to highlight an idea that has been swirling around the public consciousness for a while – that the internet is breaking the shackles imposed by the mainstream media on an inquiring mind.
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

What if everybody got free cash? Myths and facts about Unconditional Basic Income

more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

The Coming Revolution: Evolutionary Leap or Descent Into Chaos and Violence?

The Coming Revolution: Evolutionary Leap or Descent Into Chaos and Violence? | Arguments for Basic Income | Scoop.it
After extensive research, it is clear that we don't have much time left before we descend into chaos. If we want to change things through nonviolent methods, the window of opportunity is closing f...
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Basic Income in Japan

Basic Income in Japan | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Basic Income in Japan is the first collective volume in English entirely devoted to the discussion of Japan's potential for a basic income program in the context of the country's changing welfare state. Vanderborght and Yamamori bring together over a dozen contributors to provide a general overview of the scholarly debate on universal and unconditional basic income, including a foreword by Ronald Dore. Drawing on empirical data on poverty and inequality as well as normative arguments, this balan
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Occupy organizer calls for guaranteed income: Cost of poverty greater than eliminating it

Occupy organizer calls for guaranteed income: Cost of poverty greater than eliminating it | Arguments for Basic Income | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Pirates Propose Guaranteed Basic Income - The Reykjavik Grapevine

Pirates Propose Guaranteed Basic Income - The Reykjavik Grapevine | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Pirates have proposed a congressional statement, directing the Welfare Minister to implement a guaranteed minimum income, what in recent years has also gone under the name of universal basic income or citizen wage. More precisely, the proposal, made by Halldóra Mogensen, Jón Þór Ólafsson and Birgitta Jónsódttir on Monday, would instruct the Minister to form …
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Matt Taibbi on How Wall Street Hedge Funds Are Looting the Pension Funds of Public Workers

Matt Taibbi on How Wall Street Hedge Funds Are Looting the Pension Funds of Public Workers | Arguments for Basic Income | Scoop.it
In his latest article for Rolling Stone, Matt Taibbi reports that Wall Street firms are now making millions in profits off of public pension funds nationwide. "Essentially it is a wealth transfer from teachers, cops and firemen to billionaire hedge funders," Taibbi says. "Pension funds are one of the last great, unguarded piles of money in this country, and there are going to be all sort of operators that are trying to get their hands on that money."
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

"Denkt de SP zo over sociale zekerheid en het basisinkomen?"

In het laatste verschenen nummer van SPANNING, een uitgave van het wetenschappelijk bureau van de SP (jaargang 16, nummer 8, september 2014) staat een vrij groot interview met Paul Uhlenbelt onder de titel  “Een basisinkomen voor iedereen: sympathiek idee of verwerpelijk voorstel?” Het is de moeite waard om te lezen. Alleen al om de huidige visie van de SP op het sociale klimaat. De laatste zin is: ”Werkende mensen hebben recht op een groter deel van ‘de taart’, maar daar is klassenstrijd voor nodig. Als iedereen een basisinkomen krijgt, dan kun je dat wel vergeten.”

 

Het is jammer dat de heer Uhlenbelt vervalt in extremen. Zo benadrukt hij dat het basisinkomen vooral een liberaal idee zou zijn – wat overigens door de geschiedenis van dit idee wordt tegengesproken -. Dan stelt hij een hoogte[1] van het basisinkomen voor van 1800 euro (geen idee hoe hij op dat bedrag komt), daarna suggereert hij echter dat het basisinkomen niet meer dan een paar honderd euro per maand zou bedragen en weer verderop stelt hij dat volgens de “meest riante” berekening een basisinkomen hoogstens 700 euro zou kunnen bedragen, waarmee je het armoedeprobleem niet kan oplossen.

 

Zijn argumenten tegen een basisinkomen zijn:

1.       de solidariteit wordt verlaagd omdat de vakbonden daarmee buitenspel worden gezet. Vakbonden zouden met het bestaan van een basisinkomen immers niet meer serieus genomen worden door de werkgevers, en mensen met flexibele jobs zijn vaak slecht georganiseerd en ondervertegenwoordigd in de vakbonden;

2.       de lonen zouden omlaag gaan, omdat mensen immers al een financiële steun in de rug hebben;

3.       de positie van werkenden zou ondermijnd worden, want mensen met flexibele jobs zijn vaak slecht georganiseerd en ondervertegenwoordigd in de vakbonden;

4.       de invoering van het basisinkomen zou funest zijn voor het systeem van sociale zekerheid doordat het basisinkomen niet genoeg zou zijn om van te leven en de werkenden dan juist wel aannemen dat ieder individu genoeg krijgt en zij zich dus geen zorgen hoeven te maken om de mensen zonder baan;

5.       het zet de mensen die niet mee kunnen komen genadeloos aan de kant.

Als socialist gaat Paul Uhlenbelt uit van het principe dat je een samenleving met zijn allen opbouwt en daarom is hij voor het in stand houden van het prachtige systeem van de sociale zekerheid dat door de vakbeweging is bevochten. ”Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en daarom moet de overheid garant staan voor goede sociale voorzieningen. Daartegenover staat dat iedereen ook de plicht heeft om naar vermogen bij te dragen aan de samenleving. Het idee van bijdragen aan de samenleving mis ik in het idee van het basisinkomen. Tegen de achtergrond van de werkeloosheid lijkt het basisinkomen een sympathieke oplossing. Je hoeft er niets voor te doen. Je krijgt het zo in het schoot geworpen. Wie gaat er nog werken als het basisinkomen hoog genoeg is? Wie gaat dan al het werk doen dat gedaan moet worden om de samenleving draaiende te houden?”  

 

Paul Uhlenbelt, heb je toevallig de film “Basisinkomen – een cultuurimpuls” bekeken? Want deze laatste zinsnede lijkt er letterlijk uit overgenomen. En jouw antwoord op de vraag wie er nog gaat werken, is: “Ik niet. Ik zou mijn tuin niet meer uitkomen”. Geen probleem, Paul. Dat mag. De meesten mensen antwoorden echter: “Ik zou mijn droom gaan najagen en écht iets gaan betekenen voor de samenleving.” Jij zegt: “Je werk is niet alleen een bron van privé-inkomsten, het is ook jouw bijdrage aan de samenleving.”  Zouden de meesten mensen dit op het ogenblik zo voelen? Dat zij hun bijdrage aan de samenleving leveren door hun werk? Je zegt ook: “Alsof sommige linkse voorstanders van het basisinkomen het recht op luiheid bepleiten. Het recht op niet meedoen.” Met wie heb jij over het basisinkomen  gesproken? Waarschijnlijk niet met voorstanders van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen dat bestemd is voor iedereen, individueel, zonder verplichte tegenprestaties, zonder partnertoets, zonder vermogenstoets en dat hoog genoeg is om sober van te kunnen leven en als volwaardig burger aan de samenleving deel te kunnen nemen.

 

De meeste tegenargumenten die jij aanvoert berusten op speculatie.

 

De resultaten van alle experimenten (zoals dit project in India) die wij tot nog toe kennen – feiten dus – wijzen op het tegengestelde: meer solidariteit, betere hygiëne, meer mensen volgen onderwijs, de volksgezondheid en het ondernemerschap nemen toe. En zeg nu zelf: waar vind je meer solidariteit dan tussen mensen die zonder voorwaarden iets aan elkaar geven?

 

Jouw standpunt is: “Je moet daarentegen het minimumloon verhogen, de bijstandsuitkering, het werk beter verdelen. Meer werkgelegenheid creëren”. Is dat laatste niet al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw de leus? Zijn we daar ooit in geslaagd? Is dit niet gewoon fictie? Wat gebeurt er in de praktijk met de minimumlonen en de uitkeringen?

 

Hoe demotiverend zijn momenteel de voorwaarden om een uitkering te mogen ontvangen! Je wordt daardoor niet gestimuleerd om activiteiten te ontplooien, nee, je wordt er juist door begrensd. Hoeveel mensen zouden zich niet vrijer voelen met een onvoorwaardelijk basisinkomen, om zich op hun eigen manier in te kunnen zetten voor de samenleving? Zoveel mensen die zich nu met veel moeite inzetten, en zoveel mensen die er niet (in geld) voor gewaardeerd worden! Denk aan al het vrijwilligerswerk dat mensen doen, inclusief mantelzorg, het huishouden en het opvoeden van kinderen!

 

Hoeveel mensen zijn er die het hoofd net (niet) boven water kunnen houden? Hoeveel gaan het er worden dankzij onze nog steeds neo-liberale politiek? Hoeveel mensen zonder inkomen worden er met de uitkeringen niet bereikt?

 

”Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en daarom moet de overheid garant staan voor goede sociale voorzieningen”, zeg jij.  Wij zeggen: “Sterker nog: Iedereen heeft het geboorterecht op zijn deel van wat de aarde ons schenkt en van wat er door onze voorouders aan welvaart is voortgebracht.” Laten we dat onderbrengen in een basisinkomen of burgerloon hoe je het ook wilt noemen, als we het maar onvoorwaardelijk aan elkaar geven, zodat iedereen een financieel fundament heeft waar hij of zij steeds weer verder op voort kan bouwen.

 

 “Het geld is er” - zeg je samen met ons – “althans als we wat slimmer belasten”. “ Vermogensbelasting!” Daarover zijn we het eens. De mensen die het nodig hebben door de speciale omstandigheden waarin zij verkeren geven we extra, zodat ze niet dieper in de armoede wegzinken. En daarnaast willen we een geheel nieuw belastingstelsel. Belast de belasting van de aarde, want daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Belast het verbruik, de vervuiling, de CO2-uitstoot. Het moet anders, en het kan anders. Als we maar willen.

more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Permanent Beta

Permanent Beta | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Permanent Beta: Wij brengen mensen samen om kennis te delen over technologie, wetenschap en kunst. Wij geloven in delen om het delen, niet om te krijgen.
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Basic Income: Why and How Should We Build a Basic Income for Every Citizen? by Marshall Brain

more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Political Authority and the Basic Income

Lately I’ve been thinking about my reasons for endorsing a UBI, especially given that I also share Michael Huemer’s skepticism about political authority. Consider this case: (1) Anne runs a business called PropertySystem, which manufacturers and maintains a private currency that can be traded for goods and services. The currency exists in users’ private accounts…
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

I Am Becoming More And More Convinced That A UBI In The United States Must Happen • /r/BasicIncome

I Am Becoming More And More Convinced That A UBI In The United States Must Happen • /r/BasicIncome | Arguments for Basic Income | Scoop.it
As I continue to pay taxes and purchase unaffordable family healthcare coverage from either my employer or through the exchanges, I find myself...
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Philippe Van Parijs: Real freedom for all with a basic income - YouTube

Carl Schlyter interviews Philippe Van Parijs: Why do we need a new social end employment policy Europe-wide? Recorded on june 1st, 2007: http://www.greens-ef...
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

We Would Have Revolution Overnight If People Understood This One Thing

We Would Have Revolution Overnight If People Understood This One Thing | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Martin Luther King, Jr. was working towards a guaranteed basic income for all when he was killed. Wealth inequality, neoliberalism, the actions of the Federal Reserve, along with the greed and thef...
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

If People Understood This One Thing, We Would Have Revolution Overnight - YouTube

This content is viewer supported: http://www.Patreon.com/AcronymTV Martin Luther King, Jr. was working towards a guaranteed basic income for all when he was ...
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Pour un revenu d’existence européen !

Pour un revenu d’existence européen ! | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Historien du chômage, Yves Zoberman prône la création d’un revenu social pour tous les citoyens d’Europe.
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

How to pay for basic income? It's so simple it's stupid: a wealth tax. • /r/BasicIncome

Well, count me among the few who actually made it through Piketty's chef d'oeuvre, and although there was not much in there that we didn't already...
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Photos from Efstratios Filippidis's post... - Efstratios Filippidis | Facebook

Photos from Efstratios Filippidis's post... - Efstratios Filippidis | Facebook | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Efstratios Filippidis posted this photo on 2014-10-08. 2 likes. 0 comments. 0 shares.
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Pop Culture and the Third World : Photo

Pop Culture and the Third World : Photo | Arguments for Basic Income | Scoop.it
Post anything (from anywhere!), customize everything, and find and follow what you love. Create your own Tumblr blog today.
Khannea Suntzu's insight:

http://popthirdworld.tumblr.com/image/98959774323

more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

America is running out of jobs. It's time for a universal basic income.

America is running out of jobs. It's time for a universal basic income. | Arguments for Basic Income | Scoop.it
The politics of a guaranteed income get a lot easier when you acknowledge that the U.S. is no longer the land of opportunity
more...
No comment yet.
Scooped by Khannea Suntzu
Scoop.it!

Robotisering : kansen voor morgen - Toespraak van Minister Asscher tijdens het SZW congres op 29-9-2014 | Toespraak | Rijksoverheid.nl

more...
No comment yet.