Denarja za naložbe v dobre poslovne ideje je očitno bistveno več kot dobrih poslovnih idej. Echoing Green investira v inovativne posameznike. Ti so zanje pomembnejši kot poslovni načrti...