How Tech Will Transform the Traditional Classroom | Arena poslovnih rešitev in ArenaLab | Scoop.it

Tehnologija bo tudi pri nas začela močno posegati v sam izobraževalni proces. Priložnosti, ki jih navaja ta prispevek, so Tajci že prepoznali. Država je poskrbela, da vsak šolar dobi tablični računalnik. To je predpogoj za uporabo novih orodij.