Glossarissimo!
182.3K views | +0 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(FI) (EN) (SV) (PDF) - Poliisialan sanasto | Marketta Vesisenaho

"Poliisialan sanasto suomi - ruotsi - englanti (Marketta Vesisenaho)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 160 pges

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (PDF) - Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet 2012/C 256/01 | europa.eu

"Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)
Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet 2012/C 256/01."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 50 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Online-Wörterbuch | Festo Didactic

(MULTI) - Online-Wörterbuch | Festo Didactic | Glossarissimo! | Scoop.it

"Welcome to Festo Didactic


Worldwide leader in professional, industry-oriented qualification solutions for process and factory automation in the field of industrial training and vocational education."

Stefano KaliFire's insight:

Languages:

Arabisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Schwedisch
Spanisch

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR) (SV) (PDF) - Council glossaries: common words and phrases in EU texts | europa.eu

"Rådets svenska språkenhet - FRANSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) (SV) (PDF) - Council glossaries: common words and phrases in EU texts | europa.eu

"Rådets svenska språkenhet - TYSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (SV) (PDF) - Council glossaries: common words and phrases in EU texts | europa.eu

"Rådets svenska språkenhet - ENGELSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (EN) - SweGGate Facts Glossary Swedish: Genealogic terms and old words | Fredrik Haeffner

(SV) (EN) - SweGGate Facts Glossary Swedish: Genealogic terms and old words | Fredrik Haeffner | Glossarissimo! | Scoop.it

"SweGGate Swedish Genealogy Dictionary: Your Main Gate to Genealogical Research in Sweden.

 

The aim for this page is to give information you do not easily find elsewhere.
Words found in common, modern Swe-Eng dictionaries are not included. It currently contains about 300 words, special dictionaries not included. When looking for names of objects try the Estate Inventories dictionary too."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL)-(SV) - Słownik szwedzko-polski i polsko-szwedzki | Krzysztof Pędzich

(PL)-(SV) - Słownik szwedzko-polski i polsko-szwedzki | Krzysztof Pędzich | Glossarissimo! | Scoop.it

"Swedish-Polish and Polish-Swedish dictionary of contemporary vocabulary, contains more then 21,000 words and expressions and constantly growing (general, law, technical, mathematics, anatomy, medicine)."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI)-(EN)-(SV) - Musical Terminology | Kielimateriaalit, Sibelius-Akatemia

(FI)-(EN)-(SV) - Musical Terminology | Kielimateriaalit, Sibelius-Akatemia | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tämä musiikkisanasto perustuu Kaija Ervolan teokseen Musiikkisanakirja englanti - suomi - englanti (Oy Finn Lectura Ab, ISBN 951-792-099-7, www.finnlectura.fi). Sanastoa on täydennetty Sibelius-Akatemian englannin kirjallisten taitojen kursseilla tehdyn työn tuloksilla: nämä sanat on merkitty tähdellä*. Voit hakea sanoja selailemalla sanastoa aakkosittain tai tehdä hakuja tekstikentän avulla."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI)-(EN)-(SV) - Ympäristösanakirja EnDic | Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos

(FI)-(EN)-(SV) - Ympäristösanakirja EnDic | Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos | Glossarissimo! | Scoop.it

"Ympäristösanakirja EnDic

Ympäristöä yhdeksällä kielellä: suomi, viro, englanti, ranska, saksa, ruotsi, latvia, liettua ja venäjä. Mukana myös Ilmatieteellinen sanakirja MetDic.
Ympäristösanakirja EnDic kattaa ympäristön- ja luonnonsuojelun laajasti. Mukana ovat muun muassa meteorologia, hydrologia, ympäristötekniikka, vesihuolto, jätehuolto ja EU:n ympäristöasiat.

Sanakirja sisältää noin 90 000 hakusanaa eri kielillä ja 2000 termin selitteet englanniksi, viroksi ja suomeksi. Meteorologiaan liittyvät MetDic-sanakirjan 9 000 termiä ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(FI)-(FR)-(ET)-(DE)-(SV) – Suomalaiset sotilasarvot eri kielillä | Teekkarireserviläiset – TERES ry

(EN)-(FI)-(FR)-(ET)-(DE)-(SV) – Suomalaiset sotilasarvot eri kielillä | Teekkarireserviläiset – TERES ry | Glossarissimo! | Scoop.it

"Suomalaiset sotilasarvot englanniksi, saksaksi, ranskaksi ruotsiksi ja viroksi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - Liten Historisk-Geografisk Ordlista | Ulf Jansson

(SV) - Liten Historisk-Geografisk Ordlista | Ulf Jansson | Glossarissimo! | Scoop.it

"Följande ordlista har tillkommit under en ganska lång tid. Den har karaktären av kompilat kombinerat med egna iakttagelser. Beskrivningarna har växt fram allteftersom frågor från studenter och andra har väckts. Dessutom speglar den naturligtvis min egen vetgirighet. Huvuddelen av informationen kommer från läsandet av äldre verk inom agrarhistoria, främst kulturgeografi, men även arbeten inom historia, arkeologi, ekonomisk historia och etnologi. En del beteckningar kan på grund av ursprungskällornas ålder förefalla lite ålderstigna. Detta gäller särskilt David Hannerbergs terminologi, som inte alltid är enkel att tränga in i. För begrepp som berör fornlämningar och kulturlämningar har Riksantikvarieämbetets olika publikationer använts. En del uppslagsord är korta och ges endast en schematisk beskrivning. Det gäller exempelvis de många måtten, som enklast återfinns mer utförligt beskrivna i exempelvis Sam Owen Jansson Måttsordbok, utgiven av Nordiska museet."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - Lexikon & ordbok för svenska synonymer | Synonymer.se

(SV) - Lexikon & ordbok för svenska synonymer | Synonymer.se | Glossarissimo! | Scoop.it

"Välkommen till Sveriges mest använda synonymlexikon! Nu även med dubbelriktad översättning till fyra språk och hundratusentals nya ord! Givetvis är ordböckerna helt gratis att använda.

 

Synonymordbok med hundratusentals ord. Online och gratis att använda. Ett omfattande lexikon som hjälper dig att hitta och tyda vilka ord som associeras med varandra."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(FI)-(SV)-(DE)-(FR) – MonAKO Glossary | University of Helsinki

(EN)-(FI)-(SV)-(DE)-(FR) – MonAKO Glossary | University of Helsinki | Glossarissimo! | Scoop.it

"Definitions of central concepts in Translation Studies and possible translations in Finnish, Swedish, German and French. Can also be downloaded as an .rtf file."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(SV) – Alla pokertermer översatta till svenska / Poker terms | pokerspel.org

(EN)-(SV) – Alla pokertermer översatta till svenska / Poker terms | pokerspel.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"Vi listar alla termer och pokerord du någonsin kommer att behöva förstå. Saknar du något ord är det bara att höra av dig. Pokertermerna är sorterade i bokstavsordning i ordlistan nedan och finns även sorterade under rubrikerna ovan.

 

Nedan listar vi alla termer och pokerord du någonsin kommer att behöva för att förstå, hänga med eller glänsa och briljera med dina pokerkunskaper. Pokertermerna är sorterade i bokstavsordning i ordlistan nedan och finns även sorterade under rubrikerna ovan. Saknar du något ord är det bara att höra av dig."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(SV)-(FI)-(PDF) - TiivisTietoturvasanasto KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA / Compact Vocabulary of Information Security | tsk.fi

"Tietoturva on aihe, joka koskee kaikkia kansalaisia. Joitakin vuosia sitten asia saattoi vielä helposti jäädä ensisijaisesti asiantuntijoiden huoleksi, mutta nykyisin tietotekniikan sovellusalueiden ja tietoturvariskien jatkuvasti lisääntyessä jokaisen on oltava tietoinen riskeistä ja niiden torjunnasta. Aihealue ei kuitenkaan ole helppo. Monelle maallikolle tiedonhankinta on hankalaa, koska ensisijaisesti asiantuntijoille tarkoitettujen tietolähteiden hyödyntäminen edellyttää yleensä vähintään aihepiirin peruskäsitteiden hallintaa.

Toisaalta tietolähteitä tarvitaan englannin lisäksi myös muilla kielillä. Erityisesti silloin, kun on kyse asiantuntijoilta maallikoille suunnatusta viestinnästä, englanninkielinen termistö ei riitä, vaan tarvitaan selkeitä termejä kansalliskielillämme suomeksi ja ruotsiksi. Tietoturvakäsitteistön omaksumisen ja käytön helpottamiseksi Sanastokeskus TSK aloitti syksyllä 2003 hankkeen tietoturvasanaston laatimiseksi. Tavoitteena on ollut laatia tietoturvan peruskäsitteet kattava sanasto tietotekniikan peruskäyttäjille. Sanasto on myös osa hallituksen kansallista tietoturvastrategiaa, jolla pyritään edistämään tietoturvaa ja lisäämään kansalaisten ja yritysten luottamusta tietoyhteiskuntaan.

Valmiiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin 80:sta aihealueeseen liittyvästä käsitteestä. Sanastossa pyritään esittämään käsitteet selkeiden määritelmien ja esimerkkien avulla sekä antamaan suositukset suomenkielisiksi termeiksi. Lisäksi sanastossa annetaan ruotsin- ja englanninkieliset termivastineet. Koska tietoturvaan liittyvä ruotsin- ja englanninkielinen termistö ei ole aivan vakiintunutta, joissakin tietueissa on päädytty antamaan useita ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV)-(EN)-(FI) - Tietotekniikan sanasto: ruotsi-englanti-suomi; Svensk-engelsk-finsk IT-ordlista / Information Technology Vocabulary | Yks´Kaks

(SV)-(EN)-(FI) - Tietotekniikan sanasto: ruotsi-englanti-suomi; Svensk-engelsk-finsk IT-ordlista / Information Technology Vocabulary | Yks´Kaks | Glossarissimo! | Scoop.it

"Svensk-engelsk-finsk IT-ordlista 

Tietotekniikan sanasto: ruotsi-englanti-suomi

(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisemasta informatiikan sanalistasta ruotsinsuomalaisten käyttöön soveltanut: Matti Pilhjerta. Alkuperäinen lista: Robin.Fortelius@espoo.fi ja: Charlotta.af-Hallstrom@domlang.fi 25/11 1997)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) – Svenska datatermgruppen | datatermgruppen.se

(SV) – Svenska datatermgruppen | datatermgruppen.se | Glossarissimo! | Scoop.it

"Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. I menyn till vänster finns länkar till övrig information om oss och om hur vi arbetar. Där finns också länkar till ordlistan och vårt övriga material men vi rekommenderar att du använder sökningen nedan om det är något specifikt du undrar över."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(DE)-(FR)-(NL)-(SV)-(NO) - Hettich Furniture Technology Online Catalogue | Hettich.com

(EN)-(DE)-(FR)-(NL)-(SV)-(NO) - Hettich Furniture Technology Online Catalogue | Hettich.com | Glossarissimo! | Scoop.it

The Hettich Furniture Technology Online Catalogue in six languages.

 

Gångjärn
Klaffbeslag
Skjut- och vikdörrssystem
Lådsystem
Utdragsskenor
Kontorsmöbelsystem
Bordsstöds, Bordsben,Bordsregel, Möbelfötter
Möbellåssystem
Kopplingsteknik
Skåpsinredning
Strömteknik / Multimedia
Bearbetning och Planeringshjälp
ProDecor Handtagskollektion
Magic Ljus i Möbel - Möbel i Ljus

-----------------------------------

Klapliftbeslagen
Schuif- en vouwdeursystemen
Schuifladesystemen
Geleiders
Beslagsystemen voor de bureauorganisatie
Tafelonderstellen, -poten, uittrekbaar tafelbladen, meubelvoeten
Meubelsluitsystemen
Verbindingstechniek
Binneninrichting
Multimediale techniek / stroomtechniek
Verwerkingshulpjes
ProDecor greep collectie
Magic Licht in het meubel – meubel in het licht

-----------------------------------

Compas de relevage
Systèmes de portes coulissantes et pliantes
Concept's de tiroir
Coulisses
Systèmes de meubles de bureau
Cadres de tables, pieds de tables, pieds de meubles et rallonges de table
Système de fermeture de meubles
Technique de jonction
Équipement intérieur des armoires
Technique électrique / Multimédia
Aide à la réalisation et à l'étude
ProDecor
La lumière dans les meubles – Les meubles mis en lumière Magic

-----------------------------------

Assembly machines and templates
Cup hinges
Special hinges
Butt hinges
Flap fittings
Folding and sliding door hardware
Drawer runners
Hardware systems for office organisation at the desk
Hardware systems for office organisation with fitted cabinets
Office furniture planning aids
Table legs
Furniture legs
Castors and wheels
Furniture lock systems
Lightweight boards
Connecting fittings
Bed fittings
Height adjustable legs
Shelf supports, brackets
Cabinet suspension bracket
Furniture glides and buffers
Fittings for kitchens
Fittings for bathrooms
Fittings for wardrobe interiors
Fittings for furnishing rooms
Socket systems, Cable organisation
Hardware systems for flat screens and monitors Invision
ProDecor handle collection
Putting the right light in furniture – putting furniture in the right light Magic
Hidden

-----------------------------------

Klappenbeschläge
Schiebe- und Falttürsysteme
Schubkastensysteme
Auszugsführungen
Büromöbelsysteme
Tischgestelle, -beine, -ausziehf., Möbelfüße
Möbelschließsysteme
Verbindungstechnik
Schrankinnenausstattung
Stromtechnik / Multimedia
Verarbeitungs- und Plannungshilfen
ProDecor Griffkollektion
Magic Licht im Möbel - Möbel im Licht

-----------------------------------

Hengsler
Klaffebeslag
Skyve- og foldedørssystemer
Skuffesystemer
Skuffeskinner Quadro
Kontormøbelsystemer
Bordunderstell, - bein, - utslagbare bein, møbelføtter
Møbellåssystemer
Koblingsteknikk
Skapinnredning
Strømteknikk / Multimedia
Bearbeidings- og planleggingshjelp
ProDecor håndtakskolleksjon
Magic Lys i møbler - møbler i lyset

Stefano KaliFire's insight:

Languages:

English: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=en&model=procat
German: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=de_DE&model=procat_de_0180_05
French: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=fr_FR&model=procat_de_0180_05
Dutch: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=nl_NL&model=procat_de_0180_05
Swedish: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=sv_SV&model=procat_de_0180_05

Norwegian: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=no_NO&model=procat_de_0180_05

 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(FR)-(DE)-(IT)-(SV)-(PDF) – Dictionary for the Turbomachinery Domain | ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

"turbomaskin, turbomachine, Turbomachine, turbomacchina"

Stefano KaliFire's insight:

PDF, 28 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) – Elordlistan | voltimum.se

(SV) – Elordlistan | voltimum.se | Glossarissimo! | Scoop.it

"Voltimum är en portal som spar tid åt elproffs. I portalen finns information, verktyg, och tjänster som gör livet lättare för människor som jobbar med elinstallationsmateriel, kabel och belysning.

 

elteknik, elektroteknik, elektricitet, ellära – Enspråkig ordlista med förklaring av grundläggande begrepp inom elteknik"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(SV) – Glossary Purchasing, Procurement, Business | EFFSO – Effective Sourcing

(EN)-(SV) – Glossary Purchasing, Procurement, Business | EFFSO – Effective Sourcing | Glossarissimo! | Scoop.it

"Ett inköpslexikon med olika termer och begrepp inom inköp, upphandling, juridik mm.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV)-(EN)-(PDF) – Engelsk-svensk ordlista avseende upphandlingstermer | Konkurrensverket – Swedish Competition Authority

"Public procurement, upphandling. English-Swedish glossary of public procurement terms."

Stefano KaliFire's insight:

PDF, 2 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Music Glossary: Music notation for everyone | LilyPond.org

(MULTI) - Music Glossary: Music notation for everyone | LilyPond.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"This explains musical terms, and includes translations to various languages. If you are not familiar with music notation or music terminology (especially if you are a non-native English speaker), it is highly advisable to consult the glossary."

Stefano KaliFire's insight:

Languages:
UK - British English (where it differs from American English)
ES - Spanish
I - Italian
F - French
D - German
NL - Dutch
DK - Danish
S - Swedish
FI - Finnish

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters