Glossarissimo!
186.2K views | +16 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(FI) (EN) (ES) - Tekniikan Englantia ja Espanjaa / Technical English and Spanish / Ténica en Inglés y Español |

(FI) (EN) (ES) - Tekniikan Englantia ja Espanjaa / Technical English and Spanish / Ténica en Inglés y Español | | Glossarissimo! | Scoop.it

"This vocabulary is not as complete as it is in the book Technical English and Spanish. The book is really the dictionary between Finnish, English and Spanish, easy to supply, click the picture of the front page.

Tämä sanasto ei ole ollenkaan niin kattava kuin se on itse kirjassa Tekniikan englantia ja espanjaa sekä CD:llä. Täydellisemmän sanaston saat hankkimalla kirjan Tekniikan englantia ja espanjaa tai CD:n, klikkaa kansikuvaa.

Sanasto perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia metsäkonevalmistajien Ponssen, Valmetin, Logsetin, Deere & Companyn ja Timberjackin, ym. ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta.

The vocabulary & exercise is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

El Vocabulario se basa ampliamente en la serie Inglés Técnico. La terminología del material de manuales e instrucciones en inglés se reproduce bajo autorización de Timberjack, Tampere, Finlandia, y John Deere Company, Moline, IL, Estados Unidos."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (EN) - PSK:N LAATIMAT VOIMASSA OLEVAT PSK/SFS-STANDARDIT JA KÄSIKIRJAT | psk-standardisointi.fi

(FI) (EN) - PSK:N LAATIMAT VOIMASSA OLEVAT PSK/SFS-STANDARDIT JA KÄSIKIRJAT | psk-standardisointi.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"PSK:N LAATIMAT VOIMASSA OLEVAT PSK/SFS-STANDARDIT JA KÄSIKIRJAT / THE VALID PSK/SFS STANDARDS AND MANUALS CREATED BY PSK"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Kaasuvoidellut liukurengastiivisteet | Tiivistetekniikka

(FI) - Kaasuvoidellut liukurengastiivisteet | Tiivistetekniikka | Glossarissimo! | Scoop.it

"Burgmann kaasutiivisteet. Pyörivät kuivina kuin rasvatut.

Ne vakuuttavat taloudellisuudellaan sekä turvallisuudellaan että ympäristönsuojelullisilla ominaisuuksillaan.
Niitä käytetään käytännölisesti katsoen kaikilla teollisuuden aloilla ja muissa käyttökohteissa.

Kaasutiivistettä käytettiin vielä jokin aika sitten enemmän tai vähemmän vain kompressoreissa. Nykyään se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia mitä moninaisimpien koneiden tiivistämiseen:

nesteitä siirtäviin pumppuihin, sekä kiintoainepitoisia että ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) – Aamenesta öylättiin - kirkon ja uskon sanasto | evl2.fi

(FI) – Aamenesta öylättiin - kirkon ja uskon sanasto | evl2.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aamenesta öylättiin on sanasto, johon on koottu perustietoa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Sanastossa on perinteisten kirkollisten sanojen ohella viime aikoina kirkollisessa keskustelussa eniten esiintyneitä nimiä ja käsitteitä.

Voit tutustua sanastoon

  • kirjoittamalla hakusanan oikean yläkulman hakuun
  • selaamalla sanoja aiheittain
  • selaamalla sanoja alkukirjaimittain"
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - ICD-10: tautiluokituksen diagnostiset kriteerit mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöille

(FI) - ICD-10: tautiluokituksen diagnostiset kriteerit mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöille | Glossarissimo! | Scoop.it

"International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (lyh. ICD) on kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä, jonka WHO on kehittänyt. Luokittelusta on menossa kymmenes versio, jota kutsutaan lyhenteellä ICD-10. Suomessa ICD-10:n ensimmäisen painoksen julkaisi Stakes vuonna 1995, toisen painoksen vuonna 1998. ICD-10-tautiluokitus on ollut virallisessa käytössä Suomessa vuoden 1996 alusta.[1] ICD-10:n tekijänoikeudet ovat WHO:lla ja Stakesilla.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden osalta ICD-10 on pääosin yhteneväinen Yhdysvaltain psykologiyhdistyksen APA:n kehittämän eri koulukunnista riippumattoman diagnoosijärjestelmän DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kanssa. Oireluokituksista löytyy kuitenkin merkittäviä eroavuuksia, esimerkiksi persoonallisuushäiriöiden ryhmittelyssä sekä neuroosi-käsitteen käytössä (epämääräinen neuroosiluokitus poistettiin DSM:n kolmannessa versiossa, mutta se löytyy edelleen ICD:stä)."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Tieteen kansallinen termipankki | tieteentermipankki.fi

(FI) - Tieteen kansallinen termipankki | tieteentermipankki.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.

Tieteen termipankkia kehitetään kolmen pilottihankkeen puitteissa. Pilottihankkeiden tieteenalat ovat kasvitiede, kielitiede ja oikeustiede."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (PDF) - Hitsien laatu ja hitsausvirheet | Juha Lukkari

"Artikkelisarja antaa tietoa hitsaukseen liittyvistä hitsiluokista sekä hitsausvirheistä, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä, joilla voidaan estää niiden syntymistä."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (SV) (€) - Gastronominen sanasto suomi-ruotsi-suomi | Restamark

(FI) (SV) (€)  - Gastronominen sanasto suomi-ruotsi-suomi | Restamark | Glossarissimo! | Scoop.it

"Rea Tuomiminen ja Restamark Oy. Neljäs painos, 2010. Apuväline alan opsikelijoille ja yrityksille, ruotsinkielistä ruoka- ja juomakirjallisuutta lukeville sekä kaikille gastronomiaa harrastaville. Sanasto on ryhmitelty aihepiireittäin käytön helpottamiseksi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (DA) - Suomi-Tanska filateelinen sanakirja / Finsk-Dansk filatelistisk ordbog | Markku Korhonen

(FI) (DA) - Suomi-Tanska filateelinen sanakirja / Finsk-Dansk filatelistisk ordbog | Markku Korhonen | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tanska-Suomi filateelinen sanakirja - Danks-Finsk filatelistisk ordbog"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (DE) - Suomi-Saksa filateelinen sanakirja / Finnisch-Deutsches philatelistisches Wörterbuch | Markku Korhonen

(FI) (DE) - Suomi-Saksa filateelinen sanakirja / Finnisch-Deutsches philatelistisches Wörterbuch | Markku Korhonen | Glossarissimo! | Scoop.it

"Suomi-Saksa filateelinen sanakirja -
Finnisch-Deutsches Philatelistisches Wörterbuch"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (EN) - REACH- ja CLP-sanasto | reachneuvonta.fi

(FI) (EN) - REACH- ja CLP-sanasto | reachneuvonta.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tähän sanastoon on koottu REACH- ja CLP-asetuksissa esiintyviä lyhenteitä. Luettelossa on mukana myös muita kemikaalisäädöksiin läheisesti liittyviä lyhenteitä. Itse asetuksiin kirjatut määritelmät löytyvät REACH-asetuksen artiklasta 3 ja CLP-asetuksen artiklasta 2. Myös Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämästä termipankista voi hakea hakusanalla määritelmiä ja käännöksiä eri EU-kielille."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (EN) (DE) (FR) (ES) (FI) (RU) (PDF) - Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska | regeringen.se

"Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar. Flera nya myndigheter och organisationer har bildats, andra har upphört eller strukturerats om och fått nya namn sedan den senaste upplagan av Utrikes namnbok gavs ut. Förteckningen över myndigheter har aldrig varit fullständig i Utrikes namnbok och är det inte heller i denna upplaga. Förteckningen är dock väsentligt utökad jämfört med tidigare upplagor.

I tidigare upplagor gjordes nyöversättningar till ryska och finska, men nu finns översättningar till ryska och finska främst med i de fall där tidigare översättningar ännu är giltiga. Vissa myndigheter och organisationer väljer att använda samma namn oavsett språk, t.ex. Systembolaget, och står då med i förteckningen på en rad i fet stil. Denna den 9:e upplagan av Utrikes namnbok finns tillgänglig endast på internet. Adressen är www.ud.se/utrikesnamnbok. Den 9:e upplagan bygger till stor del på tidigare upplagor och det är främst UD:s press-, informations- och kommunikationsenhet som har svarat för arbetet med ändringar, uppdateringar och ..."

Stefano KaliFire's insight:

Languages: English, German, French, Spanish, Finnish and Russian

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (EN) (SV) (PDF) - Poliisialan sanasto | Marketta Vesisenaho

"Poliisialan sanasto suomi - ruotsi - englanti (Marketta Vesisenaho)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 160 pges

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (PDF) - Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot 2012/C 256/01 | europa.eu

"Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot 2012/C 256/01."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 50 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Laivatyyppien nimitysperusteita | Hannu Konttinen

(FI) - Laivatyyppien nimitysperusteita | Hannu Konttinen | Glossarissimo! | Scoop.it

"Laivojen nimitykset juontuivat 1700 -luvulle tultaessa rakenteen, käyttötarkoituksen, aseistuksen tai valmiiden vierasperäisten lainasanojen perusteella. Yleisiä olivat erityisesti hollantilaisista esikuvista muunnetut nimitykset. Tavallisesti laivaa nimitettiin rungon muodon tai siihen liittyvien rakenteiden mukaan. Laivojen nimitysperusteet kuitenkin muuttuivat 1700 -luvun puoliväliin mennessä, jolloin laivoja nimitettiin myös takilan rakenteen perusteella. Nykyisin sekaannuksia aiheuttavat nimitysten käytön ylimalkaisuus sekä riippuvuus tulkitsijasta, ajankodasta ja paikkakunnasta."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (RU) - Suomalais-venäläinen ammatillinen vaatetussanasto | edu.fi

(FI) (RU) - Suomalais-venäläinen ammatillinen vaatetussanasto | edu.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Suomalais-venäläinen ammatillinen vaatetussanasto."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (FR) (PDF) - RATSASTUKSEN SANASTO / LEXIQUE DE L’ÉQUITATION | Alain Fabre

"Varsinaisen ratsastusterminologian lisäksi olen lisännyt joitakin lähialojen termejä. Ranska/suomi-osassa sanojen jäljessä löytyy hakasuluissa kansainvälinen foneettinen transkriptio. On pidettävä mielessä, että samalla sanalla tai ilmauksella voi olla eri merkitys riippuen alueesta, koulukunnasta, henkilöistä, ratsastuslajista yms. Kielestä toiseen käännettäessä ei aina löydy tarkkaa (tai aidolta kuulostavaa) vastinetta. Suomessa vähän tunnettujen (tai tuntemattomien) sanojen kohdalla olen lisännyt joitakin selityksiä ja vakiintumaton ”käännös” esiintyy hakasuluissa. Kirjallisuutta ja linkkeja sanaston lopussa."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 42 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Karate sanasto | Renshin-Kan Karate Ry

(FI) - Karate sanasto | Renshin-Kan Karate Ry | Glossarissimo! | Scoop.it

"Renshin-Kan Karate ry: Monipuolista liikuntaa, itsepuolustusta, otteluharjoittelua! Suomen menestynein karateseura Helsingistä. Tule tutustumaan!"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Karaten sanasto | Ari Pikkarainen

(FI) - Karaten sanasto | Ari Pikkarainen | Glossarissimo! | Scoop.it

"Kemin Karateseura Taisabaki Ry:n kotisivut:

 

ISKUT JA LYÖNNIT

TORJUNNAT

POTKUT

HEITOT JA LUKOT

BUDO-SANASTOA

SALIKOMENNOT

NUMEROT"

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters