Glossarissimo!
175.2K views | +0 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: ós ossa | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: ós ossa | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: spaghetti western | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: spaghetti western | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: catanyol | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: catanyol | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: happy hour | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: happy hour | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: parkinson | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: parkinson | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: hortera | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: hortera | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) (EU) (GL) - Catalanismos, vasquismos, galleguismos, americanismos y gitanismos  | ETIMOBLOG

(CA) (ES) (EU) (GL) - Catalanismos, vasquismos, galleguismos, americanismos y gitanismos  | ETIMOBLOG | Glossarissimo! | Scoop.it

"Los catalanismos son 'las palabras o giros lingüísticos procedentes del catalán que se emplean en otras lenguas'. También se llama catalanismo a 'las palabras y construcciones propias del castellano hablado en Cataluña, Valencia o Baleares y las que, en un momento dado, pueden emplear los catalanohablantes al expresarse en castellano'.

Aunque el DRAE no reconoce el sentido de 'préstamo de la lengua catalana' existen unos 700 catalanismos vigentes en castellano, además de otros muchos anticuados o en desuso. Esto demuestra la importante influencia que durante siglos ha ejercido el catalán sobre el castellano, a pesar de que es más frecuente insistir en la influencia inversa. Y es que la proximidad geográfica y las relaciones políticas y culturales han favorecido desde siempre el intercambio de léxico entre ambas lenguas.

Nos centraremos en las palabras que, procedentes del catalán, son de uso común en castellano, aunque tenemos en cuenta, al menos, dos dificultades. Una, el que, además de los préstamos directos, haya otros préstamos procedentes de terceras lenguas (francés, italiano, griego...) que entraron en ..."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) (DE) (EN) (FR) (IT) (NL) (PDF) - Vocabulari de restaurants | Generalitat de Catalunya

"Aquesta segona edició corregida i ampliada, del VOCABULARI DE RESTAURANTS respon a la magnífica rebuda que va tenir la primera per part dels establiments i professionals del sector. En diem corregida perquè hem mirat d’incloure-hi les esmenes i els suggeriments que ens han fet arribar, i ampliada perquè, ultra la inclusió de dues llengües més (italià i holandès) hi hem duplicat el nombre de plats traduïts. Bona part de les preparacions culinàries incorporades de bell nou corresponen a plats tradicionals catalans inclosos en recents publicacions del Departament de Comerç, Consum i Turisme, com ara les Rutes Gastronòmiques de Catalunya, o en les comunicacions del Segons Congrés Català de Cuina, fet coherent amb la voluntat d’aquest Departament de contribuir a la recuperació i promoció de la nostra gastronomia. D’altres afegits han estat suggerits arran de diversos comentaris i aportacions dels professionals del sector. A més s’hi ha inclòs –en lletra cursiva dintre de la columna “Català”- alguns dels plats aranesos tradicionals més populars i freqüents a la Vall. No cal dir que aquest vocabulari no pot, ni de bon tros, recollir les infinites combinacions gastronòmiques produïdes per la creativitat dels cuiners del país, però la prop de 1.200 denominacions de plats que conté en poden constituir un model adequat.
---------------------------------------------------
Esta segunda edición, corregida y ampliada, del VOCABULARIO DE RESTAURANTES responde a la magnífica acogida que tuvo la primera por parte de los establecimientos y profesionales del sector. La calificamos de corregida porque hemos intentado incluir las correcciones y sugerencias que nos han hecho llegar y de ampliada porque, además de la inclusión de dos lenguas más (italiano y holandés), hemos duplicado el número de platos traducidos. Buena parte de las preparaciones culinarias añadidas corresponden a platos tradicionales catalanes incluidos en recientes publicaciones del Departament de Comerç, Consum i Turisme, como las Rutas Gastronómicas de Cataluña, o en las comunicaciones del Segon Congrés Català de Cuina, hecho coherente con la voluntad de este Departamento de contribuir a la recuperación y promoción de nuestra gastronomía. Otras incorporaciones han sido sugeridas a raíz de diversos comentarios y aportaciones de los profesionales del sector. Además se han incluido –en letra cursiva dentro de la columna “Català”– algunos de los platos araneses tradicionales más populares y frecuentes en el Valle. Ni que decir tiene que este vocabulario no puede, en modo alguno, recoger las infinitas combinaciones gastronómicas producidas por la creatividad de los cocineros del país pero las cerca de 1.200 denominaciones de platos que contiene pueden constituir un modelo adecuado."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 170 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) (FR) (IT) (DE) (EN) - Diccionari multilingüe | softcatala.org

(CA) (ES) (FR) (IT) (DE) (EN) - Diccionari multilingüe | softcatala.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"Softcatalà ha presentat un diccionari multilingüe lliure, en català, anglès, espanyol, francès, italià i alemany, que té per objectiu ajudar a consolidar la competència lingüística dels usuaris. El diccionari permet fer cerques en múltiples idiomes i obtenir tant la traducció de la paraula com la definició en cada llengua.

El recurs s’ha construït a partir d’un conjunt de corpus lliures: Wikidata, Viccionari i imatges de la Wikimedia Commons. Actualment, conté 9.690 paraules i 2.049 definicions en català, 9.449 paraules i 6.072 definicions en anglès, 8.913 paraules i 3.973 definicions en francès, 8.245 paraules i 3.108 definicions en italià, 7.767 paraules i 4.434 definicions en alemany, 9.283 paraules i 3.763 definicions en espanyol, i 2.062 imatges."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: radiofórmula | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: radiofórmula | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) (FR) (EN) (PDF) - Vocabulari de bars i restaurants | Govern d'Andorra

"Govern d’Andorra: Vocabulari de bars i restaurants"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 83 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) - Glosario: Recopilación de términos tecnológicos | Mirador Tecnológico

(CA) (ES) - Glosario: Recopilación de términos tecnológicos | Mirador Tecnológico | Glossarissimo! | Scoop.it

"Recopilación de términos tecnológicos"

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: docusèrie | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: docusèrie | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: skyline | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: skyline | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: tirolina | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: tirolina | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: banalització | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: banalització | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: torrija | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: torrija | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: punta de llança | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: punta de llança | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: big data | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: big data | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
Analytics's curator insight, March 24, 5:42 AM

MENARDS MOUNT PROSPECT

Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: eco | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: eco | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - HISTÒRIA DE LA MODA | historia-de-la-moda.blogspot.com.es

(CA) - HISTÒRIA DE LA MODA | historia-de-la-moda.blogspot.com.es | Glossarissimo! | Scoop.it

Una introducció a la història de la moda amb un format triple; primer hi ha un text explicatiu de cada època, després hi ha les presentacions d'esquemes i imatges, i finalment, un seguit de documents o textos d'obres literàries, d'història, premsa, etc.

TAULA DE CONTINGUTS
1. INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA MODA I PREHISTÒRIA
1. INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA MODA I PREHISTÒRIA: PRESENTACIONS
1. INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA MODA I PREHISTÒRIA: DOCUMENTS
2. CIVILITZACIONS DEL PRÒXIM ORIENT
2. CIVILITZACIONS DEL PRÒXIM ORIENT: PRESENTACIONS
2. CIVILITZACIONS DEL PRÒXIM ORIENT: DOCUMENTS
3. GRÈCIA
3. GRÈCIA: PRESENTACIONS
3. GRÈCIA: DOCUMENTS
4. ROMA
4. ROMA: PRESENTACIONS
4. ROMA: DOCUMENTS
5. L'EDAT MITJANA
5. L'EDAT MITJANA: PRESENTACIONS
5. L'EDAT MITJANA: DOCUMENTS
6. EL RENAIXEMENT
6. EL RENAIXEMENT: PRESENTACIONS
6. EL RENAIXEMENT: DOCUMENTS
7. EL BARROC
7. EL BARROC: PRESENTACIONS
7. EL BARROC: DOCUMENTS
8. EL ROCOCÓ
8. EL ROCOCÓ: PRESENTACIONS
8. EL ROCOCÓ: DOCUMENTS
9. EL SEGLE XIX
9. EL SEGLE XIX: PRESENTACIONS
9. EL SEGLE XIX: DOCUMENTS
10. EL SEGLE XX
10. EL SEGLE XX: PRESENTACIONS
10. EL SEGLE XX: DOCUMENTS
10 BIS. EL SEGLE XX: DOCUMENTS SEGONA PART

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: swinger | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: swinger | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: mimetitzar | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: mimetitzar | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (PDF) - Glossari de mobilitat sostenible | Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS

"Alhora, se’ns fa cada vegada més familiar el vocabulari que es refereix a la mobilitat, tot i que a vegades tingui un ús poc definit o confús, o directament contradictori. Probablement, aquesta és la prova que cada vegada és més popular i que suscita més interès, doncs ningú és aliè a la mobilitat i a les conseqüències que comporta. Per això ens veiem en la necessitat de dotar-nos d’un instrument com aquest glossari que ens ajudi a recopilar, ordenar i aclarir l’inacabable llista de termes associats a la mobilitat. Per tant, creiem que elaborar un glossari de la terminologia més habitual que es fa servir en matèria de mobilitat és un treball necessari i útil per a aprofundir en la tasca de fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable, equitativa i econòmica per als desplaçaments que fem per anar a la feina. Un glossari que va més enllà d’una mera definició de cada terme i que també pretén ser una eina de suport al treball sindical, ja que incorpora principis de conscienciació, així com elements d’estratègia per, d’una banda, passar a l’acció i convertir-nos, com a sindicalistes, en agents actius en l’eradicació de l’antic i obsolet model de mobilitat predominant i, de l’altra, promoure els canvis necessaris perquè emergeixi definitivament un ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 89 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Glossari de termes de rellotgeria de segona mà | Tenda online de segona mà a Barcelona Re-Nuevo

(CA) - Glossari de termes de rellotgeria de segona mà | Tenda online de segona mà a Barcelona Re-Nuevo | Glossarissimo! | Scoop.it

"A l'anar a comprar un rellotge usat no necessitem ser experts rellotgers, ni disposar d'un coneixement exhaustiu de la terminologia més utilitzada en rellotgeria. Això si, hi ha certes paraules que és recomanable conèixer. En el post d'avui, us mostrem els termes més utilitzats en rellotgeria, perquè et facilitin la compra d'un rellotge de segona mà."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters