Glossarissimo!
Follow
156.2K views | +279 today
 
Scoop.it!

(PL) (PPT) - KnowHow Korektora | Maciej Andrzejczak (Google Drive)

(PL) (PPT) - KnowHow Korektora | Maciej Andrzejczak (Google Drive) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Klasyfikacja błędów językowych

Definicja błędu językowego: błąd występujący w tekście docelowym wynikający z braku znajomości przez tłumacza elementów języka docelowego lub niewłaściwego posługiwania się nim.
Inna definicja (prof. M. Bańko – Mały słownik wyrazów kłopotliwych) - każde niezamierzone i nieuzasadnione naruszenie normy językowej (tj. zbioru środków językowych, które cieszą się aprobatą kulturalnej części społeczeństwa)

Typy błędów językowych:
- Niezamierzone wieloznaczności,
- Błędy ortograficzne,
- Błędy interpunkcyjno-typograficzne,
- Barbaryzm,
- Niepoprawność tłumaczenia,
- Solecyzm,
- Niewłaściwe kolokacje,
- Zbyt częste powtórzenia,
- Stosowanie pleonazmów."

Stefano KaliFire's insight:

Power Point File, 48 slides

more...
No comment yet.
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Curated by Stefano KaliFire