Glossarissimo!
Follow
137.5K views | +14 today
 
Scoop.it!

(PL) (PDF) - Dyrektywy New Approach | oznakowanie-ce.pl

(PL) (PDF) - Dyrektywy New Approach | oznakowanie-ce.pl | Glossarissimo! | Scoop.it

"New Approach

W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System nazwano nowym podejściem (New Approach) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.

 

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE

 

Dyrektywa 85/374/EWG Odpowiedzialność za produkty wadliwe
Dyrektywa 87/404/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe - zastąpiona dyrektywą 2009/105/WE (SPV)
Dyrektywa 88/378/EWG Bezpieczeństwo zabawek - zastąpiona dyrektywą 2009/48/WE (TOYS)
Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane (CPD)
Dyrektywa 89/686/EWG Wyposażenie ochrony osobistej (PPE)
Dyrektywa 90/384/EWG Nieautomatyczne urządzenia ważące
Dyrektywa 90/385/EWG Wyroby medyczne aktywnego osadzenia (AIMD)
Dyrektywa 90/396/EWG Urządzenia gazowe - zastąpiona dyrektywą 2009/142/WE
Dyrektywa 92/42/EWG Sprawność energetyczna kotłów wodnych
Dyrektywa 93/15/EWG Wprowadzanie do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (EXPLOSIVES)
Dyrektywa 93/42/EWG Wyroby medyczne (MDD)
Dyrektywa 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)
Dyrektywa 94/25/WE Rekreacyjne jednostki pływające (RCD)
Dyrektywa 95/16/WE Dźwigi (LIFTS)
Dyrektywa 96/57/WE Efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych
Dyrektywa 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe (PED)
Dyrektywa 98/37/WE Maszyny - zastąpiona dyrektywą 2006/42/WE (MAD)
Dyrektywa 98/79/WE Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro (IVDD)
Dyrektywa 99/5/WE Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz wzajemne uznawanie ich zgodności (RTTE)
Dyrektywa 2000/9/WE Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (PCT)
Dyrektywa 2000/14/WE Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (NEE)
Dyrektywa 2000/55/WE Efektywność energetyczna stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (EEB)
Dyrektywa 2001/95/WE Ogólne bezpieczeństwo produktów (GPS)
Dyrektywa 2004/22/WE Przyrządy pomiarowe (MID)
Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Dyrektywa 2005/32/WE Ekoprojekt dla projektów wykorzystujących energię
Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny - zastąpiła dyrektywę 98/37/WE (MAD)
Dyrektywa 2006/95/WE Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LVD)
Dyrektywa 2009/48/WE Bezpieczeństwo zabawek - zastąpiła dyrektywę 88/378/EWG (TOYS)
Dyrektywa 2009/105/WE Proste zbiorniki ciśnieniowe - zastąpiła dyrektywę 87/404/EWG (SPV)
Dyrektywa 2009/142/WE Urządzenia spalające paliwa gazowe - zastąpiła dyrektywę 90/396/EWG (GAD)"

more...
No comment yet.
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Curated by Stefano KaliFire