Glossarissimo!
Follow
132.8K views | +73 today
 
Scoop.it!

(SV) (EN) (DE) (FR) (ES) (FI) (RU) (PDF) - Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska | regeringen.se

"Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar. Flera nya myndigheter och organisationer har bildats, andra har upphört eller strukturerats om och fått nya namn sedan den senaste upplagan av Utrikes namnbok gavs ut. Förteckningen över myndigheter har aldrig varit fullständig i Utrikes namnbok och är det inte heller i denna upplaga. Förteckningen är dock väsentligt utökad jämfört med tidigare upplagor.

I tidigare upplagor gjordes nyöversättningar till ryska och finska, men nu finns översättningar till ryska och finska främst med i de fall där tidigare översättningar ännu är giltiga. Vissa myndigheter och organisationer väljer att använda samma namn oavsett språk, t.ex. Systembolaget, och står då med i förteckningen på en rad i fet stil. Denna den 9:e upplagan av Utrikes namnbok finns tillgänglig endast på internet. Adressen är www.ud.se/utrikesnamnbok. Den 9:e upplagan bygger till stor del på tidigare upplagor och det är främst UD:s press-, informations- och kommunikationsenhet som har svarat för arbetet med ändringar, uppdateringar och ..."

Stefano KaliFire's insight:

Languages: English, German, French, Spanish, Finnish and Russian

more...
No comment yet.
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Curated by Stefano KaliFire