Glossarissimo!
Follow
146.6K views | +97 today
 
Scoop.it!

(SV) (PDF) - Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet 2012/C 256/01 | europa.eu

"Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)
Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet 2012/C 256/01."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 50 pages

more...
No comment yet.
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Curated by Stefano KaliFire