Glossarissimo!
Follow
157.1K views | +74 today
 
Scoop.it!

(SV) - Liten Historisk-Geografisk Ordlista | Ulf Jansson

(SV) - Liten Historisk-Geografisk Ordlista | Ulf Jansson | Glossarissimo! | Scoop.it

"Följande ordlista har tillkommit under en ganska lång tid. Den har karaktären av kompilat kombinerat med egna iakttagelser. Beskrivningarna har växt fram allteftersom frågor från studenter och andra har väckts. Dessutom speglar den naturligtvis min egen vetgirighet. Huvuddelen av informationen kommer från läsandet av äldre verk inom agrarhistoria, främst kulturgeografi, men även arbeten inom historia, arkeologi, ekonomisk historia och etnologi. En del beteckningar kan på grund av ursprungskällornas ålder förefalla lite ålderstigna. Detta gäller särskilt David Hannerbergs terminologi, som inte alltid är enkel att tränga in i. För begrepp som berör fornlämningar och kulturlämningar har Riksantikvarieämbetets olika publikationer använts. En del uppslagsord är korta och ges endast en schematisk beskrivning. Det gäller exempelvis de många måtten, som enklast återfinns mer utförligt beskrivna i exempelvis Sam Owen Jansson Måttsordbok, utgiven av Nordiska museet."

more...
No comment yet.
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Curated by Stefano KaliFire