Glossarissimo!
Follow
110.0K views | +88 today
 
Scoop.it!

(EN)-(SV)-(FI)-(PDF) - TiivisTietoturvasanasto KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA / Compact Vocabulary of Information Security | tsk.fi

"Tietoturva on aihe, joka koskee kaikkia kansalaisia. Joitakin vuosia sitten asia saattoi vielä helposti jäädä ensisijaisesti asiantuntijoiden huoleksi, mutta nykyisin tietotekniikan sovellusalueiden ja tietoturvariskien jatkuvasti lisääntyessä jokaisen on oltava tietoinen riskeistä ja niiden torjunnasta. Aihealue ei kuitenkaan ole helppo. Monelle maallikolle tiedonhankinta on hankalaa, koska ensisijaisesti asiantuntijoille tarkoitettujen tietolähteiden hyödyntäminen edellyttää yleensä vähintään aihepiirin peruskäsitteiden hallintaa.

Toisaalta tietolähteitä tarvitaan englannin lisäksi myös muilla kielillä. Erityisesti silloin, kun on kyse asiantuntijoilta maallikoille suunnatusta viestinnästä, englanninkielinen termistö ei riitä, vaan tarvitaan selkeitä termejä kansalliskielillämme suomeksi ja ruotsiksi. Tietoturvakäsitteistön omaksumisen ja käytön helpottamiseksi Sanastokeskus TSK aloitti syksyllä 2003 hankkeen tietoturvasanaston laatimiseksi. Tavoitteena on ollut laatia tietoturvan peruskäsitteet kattava sanasto tietotekniikan peruskäyttäjille. Sanasto on myös osa hallituksen kansallista tietoturvastrategiaa, jolla pyritään edistämään tietoturvaa ja lisäämään kansalaisten ja yritysten luottamusta tietoyhteiskuntaan.

Valmiiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin 80:sta aihealueeseen liittyvästä käsitteestä. Sanastossa pyritään esittämään käsitteet selkeiden määritelmien ja esimerkkien avulla sekä antamaan suositukset suomenkielisiksi termeiksi. Lisäksi sanastossa annetaan ruotsin- ja englanninkieliset termivastineet. Koska tietoturvaan liittyvä ruotsin- ja englanninkielinen termistö ei ole aivan vakiintunutta, joissakin tietueissa on päädytty antamaan useita ..."

more...
No comment yet.
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Curated by Stefano KaliFire