Glossarissimo!
168.8K views | +56 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(SV) - Upptäck ljuset: Ordlista | erco.com

(SV) - Upptäck ljuset: Ordlista | erco.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Guiden innehåller allt från detaljerad information om de fysikaliska grundprinciperna för belysning till lösningsförslag för konkreta belysningssituationer. Det är med andra ord ett uppslagsverk för arkitekturbelysning. Kunskapsmodulerna drar nytta av webbens interaktiva möjligheter för att exempelvis beskriva tidsbundna fenomen, experiment eller kontraster mellan alternativa lösningar på ett åskådligt sätt."

 

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - Ordlista | Euro NCAP

(SV) - Ordlista | Euro NCAP | Glossarissimo! | Scoop.it

"Läs om allt från säkerhetsbälten till krockkuddar och avancerade tekniker i Euro NCAP:s definitioner i ordlistan och förstå bilsäkerhet från A till Ö."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (SV) - Alla pokertermer översatta till svenska | pokerspel.org

(EN) (SV) - Alla pokertermer översatta till svenska | pokerspel.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"Nedan listar vi alla termer och pokerord du någonsin kommer att behöva för att förstå, hänga med eller glänsa och briljera med dina pokerkunskaper. Pokertermerna är sorterade i bokstavsordning i ordlistan nedan och finns även sorterade under rubrikerna ovan. Saknar du något ord är det bara att höra av dig."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (SV) (EN) (DE) - Venetermeja | Mikael Aminoff

(FI) (SV) (EN) (DE) - Venetermeja | Mikael Aminoff | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aura rakennettiin aikanaan RORC säännön mukaisesti mutta filosofia veneessä lienee 1900 -luvun alun tyylinen. Veneessä on paljon samaa kuin vain hieman pienemmissä saaristoristeilijöissä aikanaan. Hyvin pitkiä ja hyvin kapeita. Ei mennyt kuin muutama vuosi Auran jälkeen ja näin kapeita veneitä ei enää juurikaan tehty. Uudet mittasäännöt alkoivat korostaa vesilinjan pituuden ohella leveyttä joka antoikin muita hyviä ominaisuuksia moniin veneisiin joskaan paluuta klassisen näköisiin risteilijöihin ei kilparadoilla ollut enää näissä mittasääntöluokissa. Toki yksityyppiluokissa sekä monissa mR luokissa kilpaillaan edelleen Auran tyyppisillä veneillä mutta lienee rehellisyyden nimissä sanottava että kilpailut ovat historiaa. Nyt on aika nauttia pitkän ja kapean rungon hyvistä ominaisuuksista tulevien vuosien mukavien retkien muodossa."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - Reach – förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier | EU-OSHA

(SV) - Reach – förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Reach står för förordningen för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Enligt detta gemensamma system för registrering, utvärdering och godkännande måste information om riskerna med kemiska ämnen och hur de ska hanteras lämnas under hela produktionskedjan.
Reach innebär också att företag och enskilda som använder ett kemiskt ämne, antingen för sig eller i en blandning inom ramen för industriell eller yrkesmässig verksamhet, måste vidarebefordra information till tillverkare av kemikalier eller till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) . Dessa företag kallas nedströmsanvändare. Nedströmsanvändare har en viktig roll att spela när det gäller att se till att kemikalier används på ett säkert sätt genom att sörja för en säker användning i den egna verksamheten och vidarebefordra relevant information till såväl leverantörer som kunder."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - CLP – Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar - Arbetsmiljö | EU-Osha

(SV) - CLP – Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar - Arbetsmiljö | EU-Osha | Glossarissimo! | Scoop.it

Genom CLP-förordningen (EG) 1272/2008 (om klassificering, märkning och förpackning) anpassas tidigare EU-lagstiftning till GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), det globala harmoniserade FN-systemet för klassificering och märkning av kemikalier, som identifierar farliga kemikalier och informerar användarna om risker. Det har även kopplingar till Reachlagstiftningen

  • Förordning (EG) 1272/2008 
  • Reachlagstiftningen
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (DE) (FR) (NL) (IT) (ES) (SV) - The climbing dictionary | Carl Ockier

(EN) (DE) (FR) (NL) (IT) (ES) (SV) - The climbing dictionary | Carl Ockier | Glossarissimo! | Scoop.it

"This dictionary gives definitions of American and English climbing terms and translations of those terms in other languages. The terms in this list are sorted alphabetically in English. The translations are labeled as follows: (d) German, (f) French, (nl) Dutch, (i) Italian, (e) Spanish and (s) Swedish."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (FR) (SV) (RU) (EN) (PDF) - How Finnish legislation is made | wordstodeeds.com

(FI) (FR) (SV) (RU) (EN) (PDF) - How Finnish legislation is made | wordstodeeds.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Following a recent post “How English legislation is made” which seemed to be quite popular, here is a helpful guide made available by the Finnish Ministry of Justice.

I like the clear workflow chart of the Legislative Drafting Process Guide that you can click through to find out more about the various steps.

A section on glossaries and drafting instructions can be found here, several of which include Swedish, Russian and even French as well as Finnish and English.

In addition the Ministry of Justice also publishes the ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (EN) (PDF) - Svensk version av ELGPN:s ordlista för vägledningsområdet | uhr.se

(SV) (EN) (PDF) - Svensk version av ELGPN:s ordlista för vägledningsområdet | uhr.se | Glossarissimo! | Scoop.it

"Malmö högskola har på uppdrag av Skolverket och i samarbete med Euroguidance Sverige tagit fram en svensk version av ELGPN:s ordlista för vägledningsområdet. Ordlistan utgår från engelska begrepp och erbjuder tolkningar snarare än rena översättningar av den aktuella terminologin.

ELGPN (European lifelong Guidance Policy Network) är det europeiska policynätverket för livslång vägledning. Den engelska glossaryn utvecklades för att få en gemensam uppsättning definitioner och uttryck inom vägledningsområdet. Så långt som möjligt har man använt sig av befintliga EU-definitioner, men dessa har kompletterats och utvidgats för att omfatta aktuella begrepp som är relevanta.

Dessa har nu översatts och tolkats för det svenska vägledningsområdet. Arbetet är ett led i att bidra med kunskap om vägledningsprocesser både inom och mellan olika länder. Vi hoppas också att den ska kunna utgöra ett bra arbetsredskap för dig som stöter på och använder dig av den engelska begreppsapparaten i olika sammanhang."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 58 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - Kyrkisk ordlista | svenskakyrkan.se

(SV) - Kyrkisk ordlista | svenskakyrkan.se | Glossarissimo! | Scoop.it
"Det finns många ord inom kyrkan som inte används någon annanstans. I den kyrkiska ordlistan hittar du kortfattade förklaringar till de vanligaste begreppen, samt hänvisningar till var du kan läsa mer."
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (FR) (DE) (NL) (SV) (JA) (PDF) - Energy-Related Environmental Impact of Buildings: Selected Key Terms | International Energy Agency

"This Annex 31 glossary has been designed to improve communications amongst international groups addressing the environmental performance of buildings. The glossary emerged as a result of ongoing communications difficulties experienced within the IEA Annex 31.Academics and researchers in 14 countries needed to standardise the many specialised terms used for describing building performance. Often the existing literature used different English terms interchangeably.Varying translations compounded this problem. The solution was to carefully review the use of all terminology, with special reference to terms used in international standards, and then to translate the English terms for other languages commonly used within the Annex. It is hoped that the glossary produced by the Annex will assist future efforts to share information on the environmental performance of buildings."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 42 pages

more...
Juan Antonio Castán's curator insight, December 10, 2014 3:07 AM
Energy-Related Environmental Impact of Buildings: Selected Key Terms | International Energy Agency (not in Spanish, what a pity!)
Scoop.it!

(SV) - Medicinska facktermer | FASS Vårdpersonal

(SV) - Medicinska facktermer | FASS Vårdpersonal | Glossarissimo! | Scoop.it

"Här hittar du förklaringar av medicinska facktermer som används i de texter som framför allt riktar sig till vårdpersonal och som därför ibland kan vara svåra att förstå för en lekman. Ordlistan ligger också till grund för den automatiska ordförklaringsfunktion som kan aktiveras för de flesta texter på Fass. För mer information se Ordförklaringar."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (SV) (FI) - Pension glossary / Pensionsordlista/ Eläkesanasto | tyoelake.fi

(EN) (SV) (FI) - Pension glossary / Pensionsordlista/ Eläkesanasto | tyoelake.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Pension glossary / Pensionsordlista/ Eläkesanasto (tyoelake.fi)"

Stefano KaliFire's insight:

English version: Pension glossary

Swedish version: Pensionsordlista

Finnish version: Eläkesanasto

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(AR) (SV) (DOC) - قاموس سويدي- عربي | Google Drive

(AR) (SV) (DOC) - قاموس سويدي- عربي | Google Drive | Glossarissimo! | Scoop.it

"قاموس سويدي عربي / Swedish Arabic Dictionary"

Stefano KaliFire's insight:

DOC file, 33 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (PDF) - Kampanjguide — Friska arbetsplatser förebygger stress | healthy-workplaces.eu

(SV) (PDF) - Kampanjguide — Friska arbetsplatser förebygger stress | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Syftet med kampanjen 2014–2015, ”Friska arbetsplatser förebygger stress”, är att öka medvetenheten om stress och psykosociala risker på arbetsplatsen och uppmuntra arbetsgivare, chefer och arbetstagare samt deras företrädare att arbeta tillsammans för att hantera dessa risker.

I kampanjguiden beskrivs kampanjens huvudprinciper och mål. Den innehåller definitioner av stress och psykosociala risker och användbara fakta och siffror som kan hjälpa dig i arbetet med att öka medvetenheten om dessa frågor."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - Europeisk arbetsmiljölagstiftning — Säkra och hälsosamma arbetsplatser | EU-OSHA

(SV) - Europeisk arbetsmiljölagstiftning — Säkra och hälsosamma arbetsplatser | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"En stor mängd åtgärder på arbetsmiljöområdet har vidtagits på grundval av artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 137 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen). EU-direktiven är rättsligt bindande och medlemsstaterna måste införliva dem med sin nationella lagstiftning."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - ICD-10 (ICD-10-SE): Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem | internetmedicin.se

(SV) - ICD-10 (ICD-10-SE): Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem | internetmedicin.se | Glossarissimo! | Scoop.it

"Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(AR) (BS) (EN) (SV) (TR) (UR) - بالترجمة الدينية | nur.nu

(AR) (BS) (EN) (SV) (TR) (UR) - بالترجمة الدينية | nur.nu | Glossarissimo! | Scoop.it

"لجميع المهتمين بالترجمة الدينية... مكتبة رائعة تضم مجموعة كبيرة من الكتب باللغات العربية، والإنجليزية، والبوسنية، والسويدية، والتركية، ولغة الأوردو."

Stefano KaliFire's insight:

Languages: Arabic, Bosnian, English, Swedish, Turkish, Urdu.

Formats: PDF, DOC, HTML, JPG

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) (EN) (FR) (DE) (IT) (ES) (SV) (RU) - Bird names translation index | mumm.ac.be

(NL) (EN) (FR) (DE) (IT) (ES) (SV) (RU) - Bird names translation index | mumm.ac.be | Glossarissimo! | Scoop.it

"This WWW application allows you to search through a database of European(1) bird names for the translation in nine languages: Latin (the scientific name of the species), Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Swedish and Russian. The database currently holds 804 records (species and sub-species)."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (CS) (PL) (PT) (ZH) (AR) - IC-inspelare / Digitální záznamník / Dyktafon cyfrowy / Gravador de IC / IC 录音机 | Panasonic

"Panasonic RR-XS410 4 GB Personal IC Digital Voice Recorder Operation Manual in 6 languages"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 170 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) (FR) (DE) (IT) (ES) (SV) (EN) (PDF) - Multilingual Glossary for Art Librarians | ifla.org

"In 1984 IFLA Section of Art Libraries published An Art Librarian’s Glossary compiled by Ian Sheridan. A revised edition to take account of user’s comments and suggestions was foreseen at that stage and in 1991 Sheridan’s proposal for such a revised edition was accepted by IFLA on condition that indicators of gender for non-English words be included. The Art Libraries Section Standing Committee recognised this as an opportunity to do a thorough revision of the Glossary and four United States colleagues took responsibility for such a revision. They were Jean Shaw Adelman, Clive Phillpot, Beryl Smith and Susan Garretson Swartzburg. They revised the scope of the Glossary on the basis that there are numerous specialised glossaries which cover fields such as Art History. They also supervised a first revision of the existing translations and provided translations for the large number of new terms, and made a start on providing indicators of gender. It was further decided that definitions for all terms should be supplied. In October 1994 the responsibility for finalising the draft for publication reverted to the Chairman of the Section who co-ordinated a final check of all terms and definitions.

The Glossary is very much a “work in progress”. There are so many domains of specialised vocabulary that it is difficult to achieve a judicious balance among them to provide a useful and usable tool for librarians. The Glossary attempts to bring together these vocabularies of the bibliographer, archivist, antiquarian and curator, as well as the vocabulary of librarianship. In the ten years since the first edition of the Glossary appeared the landscape in which we work has changed dramatically and this second edition of the Glossary begins to add terminology related to current practices and developments, for example adding terms such as diskette, e-mail, optical disk, etc. Attention is also given to the book as an object and to the other media in use in librarianship. On the other hand, this edition slimmed down the original selection of terms by the removal of terms relating to administration and holding of meetings, art historical terms and materials terms, all of which areas are well served by specialist glossaries. All the dictionaries, glossaries and other works consulted in the preparation of this edition are ..."

Stefano KaliFire's insight:

English with Indexes in Dutch, French, German, Italian, Spanish and Swedish

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (SV) (€) - Gastronominen sanasto suomi-ruotsi-suomi | Restamark

(FI) (SV) (€)  - Gastronominen sanasto suomi-ruotsi-suomi | Restamark | Glossarissimo! | Scoop.it

"Rea Tuomiminen ja Restamark Oy. Neljäs painos, 2010. Apuväline alan opsikelijoille ja yrityksille, ruotsinkielistä ruoka- ja juomakirjallisuutta lukeville sekä kaikille gastronomiaa harrastaville. Sanasto on ryhmitelty aihepiireittäin käytön helpottamiseksi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) (EN) (DE) (FR) (ES) (FI) (RU) (PDF) - Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska | regeringen.se

"Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar. Flera nya myndigheter och organisationer har bildats, andra har upphört eller strukturerats om och fått nya namn sedan den senaste upplagan av Utrikes namnbok gavs ut. Förteckningen över myndigheter har aldrig varit fullständig i Utrikes namnbok och är det inte heller i denna upplaga. Förteckningen är dock väsentligt utökad jämfört med tidigare upplagor.

I tidigare upplagor gjordes nyöversättningar till ryska och finska, men nu finns översättningar till ryska och finska främst med i de fall där tidigare översättningar ännu är giltiga. Vissa myndigheter och organisationer väljer att använda samma namn oavsett språk, t.ex. Systembolaget, och står då med i förteckningen på en rad i fet stil. Denna den 9:e upplagan av Utrikes namnbok finns tillgänglig endast på internet. Adressen är www.ud.se/utrikesnamnbok. Den 9:e upplagan bygger till stor del på tidigare upplagor och det är främst UD:s press-, informations- och kommunikationsenhet som har svarat för arbetet med ändringar, uppdateringar och ..."

Stefano KaliFire's insight:

Languages: English, German, French, Spanish, Finnish and Russian

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV) - Ultraljudslösningar: Ordlista | RINCO ULTRASONICS

(SV) - Ultraljudslösningar: Ordlista | RINCO ULTRASONICS | Glossarissimo! | Scoop.it

"RINCO ULTRASONICS ger dig en ordlista tillägnad ultraljudslösningar och utrustning (skärning, generator, montering) som produceras av RINCO ULTRASONICS"

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters