Glossarissimo!
174.2K views | +29 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(PL) (PDF) - Słownik terminów regulaminowych | Patrycja Piłat

(PL) (PDF) - Słownik terminów regulaminowych | Patrycja Piłat | Glossarissimo! | Scoop.it

"„Słownik terminów regulaminowych” to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego zagadnienia w sposób kompletny. Wszystkie hasła zawierają odwołania do innych treści „Słownika” oraz do przepisów z Regulaminu studiów obowiązującego studentów rozpoczynających studia po 1 października 2012. Kolorem czerwonym wyróżniliśmy treści szczególnie istotne, przeważnie są to informacje dotyczące terminów (np. terminów składania wniosków). Niektóre hasła są dodatkowo ilustrowane grafami."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 37 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - Chess terms dictionary / Słownik szachowy | Marcin Maciąga

(PL) (EN) (PDF) - Chess terms dictionary / Słownik szachowy | Marcin Maciąga | Glossarissimo! | Scoop.it

"English-Polish chess terms dictionary / Angielsko-Polski słownik szachowy (Marcin Maciąga)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 13 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (PDF) - Słownik biblijny dla dzieci i rodziców | Cecil Northcott

(PL) (PDF) - Słownik biblijny dla dzieci i rodziców | Cecil Northcott | Glossarissimo! | Scoop.it

"Słownik biblijny dla dzieci i rodziców zawiera podstawowe informacje o głównych postaciach, miejscowościach i wydarzeniach, o których mówią pisma Starego i Nowego Testamentu. Przeznaczony jest dla dzieci, które na lekcjach religii, w czasie czytań mszalnych i kazań dopiero zapoznają się z Pismem Świętym, i dla rodziców, którzy pomagają zrozumieć dzieciom przekazane w Biblii słowo Boże."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 110 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (DE) (EN) (PDF) - Mały trójjęzyczny słownik okrętowy | Łukasza Piskorskiego

(PL) (DE) (EN) (PDF) - Mały trójjęzyczny słownik okrętowy | Łukasza Piskorskiego | Glossarissimo! | Scoop.it

"Mały (ok. 1500 pojęć), trójjęzyczny słownik okrętowy opracowany przez Łukasza Piskorskiego"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 47 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (PT) (PDF) - Polsko-portugalski słownik frazeologiczny / Dicionário idiomático polaco-português | Jacek Pleciński

(PL) (PT) (PDF) - Polsko-portugalski słownik frazeologiczny / Dicionário idiomático polaco-português | Jacek Pleciński | Glossarissimo! | Scoop.it

"Słownik, który Czytelnik ma w ręku, jest pierwszym tego typu słownikiem konfrontującym języki: polski i portugalski. W roku 1998 wydałem Portugalsko-polski słownik frazeologiczny. Łatwo zauważyć, że struktura obu słowników nie jest identyczna. Jednym z powodów jest to, że dla autora językiem ojczystym jest język polski, a przekład przykładów zdaniowych jest zawsze łatwiejszy z języka obcego na ojczysty niż odwrotnie. Toteż w słowniku portugalsko-polskim przykłady zdań są najczęściej cytatami z literatury, tłumaczone przez autora słownika na język polski. W niniejszym słowniku przykłady zdaniowe zostały zaczerpnięte najczęściej z zasłyszanych wypowiedzi ustnych. Praca autora polegała przede wszystkim na przetłumaczeniu ich na język portugalski, czasami z pomocą rodzimych użytkowników tego języka. Polsko-portugalski słownik frazeologiczny przeznaczony jest dla Polaków uczących się języka portugalskiego, a także dla Portugalczyków uczących się języka polskiego. W pierwszych latach XXI wieku tacy bowiem studenci pojawili się już na Uniwersytecie Lizbońskim, na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Studiów Słowiańskich."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 414 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - Słownik analizy transakcyjnej | Jarosław Jagieła

(PL) (EN) (PDF) - Słownik analizy transakcyjnej | Jarosław Jagieła | Glossarissimo! | Scoop.it

"Powyższe motto skłania do bliższego przyjrzenia się owym koherentnym i połączonym ze sobą labiryntem terminom. Konsekwencją wspomnianego zainteresowania jest prezentowany tutaj słownik. Znawcy problematyki psychoterapeutycznej łatwo zauważają, że to właśnie język jest tym elementem, który w sposób najbardziej charakterystyczny i osobliwy odróżnia analizę ransakcyjną od innych szkół oraz nurtów współczesnej psychoterapii."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 298 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (PDF) - Leksykon teologiczny | Wydawnictwo WAM, Kraków

(PL) (PDF) - Leksykon teologiczny | Wydawnictwo WAM, Kraków | Glossarissimo! | Scoop.it

"W ciągu ostatnich trzydziestu lat program badań teologicznych został - ogólnie mówiąc - bardzo wzbogacony. Źródeł historycznych i biblijnych używa się zazwyczaj bardziej naukowo i bardziej rzetelnie. Dyskusje w wąskim gronie ustąpiły miejsca dialogowi i zrodziły gotowość uczenia się od najlepszych dostępnych powag. Studenci i profesorowie łacińskiego Zachodu coraz bardziej odkrywają bogate skarby chrześcijaństwa wschodniego. Sztywne bazowanie na jednej tylko filozofii zastąpiono zdrowszym filozoficznym pluralizmem. W większości środowisk teologowie docenili dwa wielkie wyzwania i stawili im czoła: Co wchodzi w grę, kiedy interpretujemy nasze podstawowe teksty? Jakiej metody teologicznej powinniśmy użyć w rozwoju naszych systemów teologicznych? Dialog z judaizmem, islamem i innymi religiami świata rozkwitł w nowy, zdumiewający sposób. W różnych częściach świata pojawiły się lokalne i regionalne ujęcia wiary chrześcijańskiej. Mimo pewnych strat, chrześcijańska teologia wiele na tym zyskała. Równocześnie jednak zmiany, rozwój i nowa różnorodność stworzyły problemy językowe - dla tych zwłaszcza, którzy rozpoczynaj ą studiowanie teologii. Studenci mogą nie rozumieć znaczenia ważnych, a ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 225 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - SŁOWNIK GASTRONOMICZNY | AGNIESZKA NIEWIADOMSKA

(PL) (EN) (PDF) - SŁOWNIK GASTRONOMICZNY | AGNIESZKA NIEWIADOMSKA | Glossarissimo! | Scoop.it

"SŁOWNIK GASTRONOMICZNY ANGIELSKO – POLSKI - OPRACOWAŁA: AGNIESZKA NIEWIADOMSKA"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 39 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) - Wielki Słownik Języka Polskiego | Instytut Języka Polskiego

(PL) - Wielki Słownik Języka Polskiego | Instytut Języka Polskiego | Glossarissimo! | Scoop.it

"Słownik ten jest opracowywany przez zespół językoznawców z całego kraju w ramach projektu koordynowanego przez Instytut Języka Polskiego PAN. Jego celem jest udostępnienie szerokim rzeszom odbiorców możliwie wyczerpującego opisu polskiej leksyki, ujętego w ramy teoretyczne wypracowane przez polskich lingwistów na przełomie XX i XXI wieku, zgodnego ze standardami współczesnej leksykografii światowej."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - SLOWNIK POJĘĆ EKONOMICZNYCH / GLOSSARY OF ECONOMIC TERM5 (1994) | U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

(PL) (EN) (PDF) - SLOWNIK POJĘĆ EKONOMICZNYCH / GLOSSARY OF ECONOMIC TERM5 (1994) | U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | Glossarissimo! | Scoop.it

"SLOWNIK POJĘĆ EKONOMICZNYCH / GLOSSARY OF ECONOMIC TERM5 (1994) - Andre Blaszczynski"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 274 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - SŁOWNIK TERMINÓW KRYSTALOGRAFICZNYCH | ptkryst.org.pl

(PL) (EN) (PDF) - SŁOWNIK TERMINÓW KRYSTALOGRAFICZNYCH | ptkryst.org.pl | Glossarissimo! | Scoop.it

"„Słownik Terminów Krystalograficznych 2003” stanowi rozwinięcie słownika z 1990 roku. Słownik zawiera około 1370 terminów angielskich i tyleż ich polskich odpowiedników, zalecanych przez Komitet Krystalografii PAN."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 74 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (PDF) - Ilustrowany słownik statystyk transportu | Europejska Komisja Gospodarcza

(PL) (PDF) - Ilustrowany słownik statystyk transportu | Europejska Komisja Gospodarcza | Glossarissimo! | Scoop.it

"„Słownik statystyk transportu” po raz pierwszy opublikowano w 1994 r. z myślą o wsparciu państw członkowskich w gromadzeniu przez nie danych dotyczących transportu przy użyciu wspólnej ankiety opracowanej przez UNECE, ITF i Eurostat. Obecne czwarte wydanie jest wynikiem dalszej owocnej współpracy pomiędzy trzema organizacjami, które w ramach działań Wspólnej Grupy Roboczej nieprzerwanie dokładały starań, aby sprostać potrzebie harmonizacji statystyk transportu na poziomie międzynarodowym. Słownik zawiera obecnie xxx definicji i stanowi punkt odniesienia dla wszystkich osób zajmujących się statystykami transportu. Dzięki stosowaniu się do wytycznych zawartych w tych definicjach możliwa będzie znacząca poprawa jakości danych i ich porównywalności."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 188 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (PDF) - Słownik terminów z historii sztuki | atut.com.pl

(PL) (PDF) - Słownik terminów z historii sztuki | atut.com.pl | Glossarissimo! | Scoop.it

"Słownik terminów z historii sztuki - Opracowanie zbiorowe - studenci Kulturoznawstwa UAM, Poznań 2006 r."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 18 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć | Krzysztof B. Matusiak

(PL) (EN) (PDF) - Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć | Krzysztof B. Matusiak | Glossarissimo! | Scoop.it

"Celem Słownika jest uporządkowanie i przystępna prezentacja pojęć opisujących wielowątkowe aspekty mechanizmów innowacyjnych w gospodarce w kontekście polityki regionalnej, finansów, przedsiębiorczości, zarządzania, statystyki i własności intelektualnej. Prezentowane trzecie wydanie słownika poszerza i aktualizuje poprzednie wersje z 2005 i 2008 r. W wyniku prac zrealizowanych w drugiej połowie 2011 r.:

  1. Dokonano przeglądu i aktualizacji większości haseł z poprzedniego wydania o aneksy statystyczne, nowe regulacje prawne, propozycje działań w ramach polityki gospodarczej, czy nowocześniejsze spojrzenie na omawiane zagadnienia.
  2. Wprowadzono nowe pojęcia, które istotnie wzbogaciły w ostatnich latach teorię i praktykę transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, szczególnie w kontekście nowej strategii „Europa 2020”.

Prezentowana w słowniku wiedza ma szczególne znaczenie w wymiarze poznawczym i aplikacyjnym. Istotnie poszerza dostępność wiedzy o procesach innowacyjnych w szerokim kontekście globalnych mechanizmów rozwojowych. W wymiarze aplikacyjnym przede wszystkim dostarcza szeregu propozycji interpretacyjnych, niezmiernie ważnych przy opracowywaniu wniosków dotacyjnych o dofinansowanie ze środków europejskich. Wzrost innowacyjności i dynamizacja mechanizmów transferu technologii jest wyzwaniem dla polskiej gospodarki, regionów, firm i obywateli. Wymaga to na początku uporządkowania pojęć i przyjęcia jednolitego warsztatu ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 348 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - Słownik wyrażeń związanych z testowaniem | sjsi.org

(PL) (EN) (PDF) - Słownik wyrażeń związanych z testowaniem | sjsi.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"SŁOWNIK WYRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z TESTOWANIEM"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 81 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (PDF) - SŁOWNIK TERMINÓW stosowanych w prognozach meteorologicznych | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa

(PL) (PDF) - SŁOWNIK TERMINÓW stosowanych w prognozach meteorologicznych | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa | Glossarissimo! | Scoop.it

"SŁOWNIK TEMATYCZNY TERMINÓW, WYRAŻEŃ I ZWROTÓW stosowanych w prognozach meteorologicznych"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 50 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO | wp.mil.pl

(PL) (EN) (PDF) - SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO | wp.mil.pl | Glossarissimo! | Scoop.it

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

Terminologia zawarta w tym słowniku została opracowana i zatwierdzona przez różne organy zlecające w przeciągu roku. Wynikiem tego, całość terminogii „uzgodnionej w NATO” ulega ciągłym zmianom. W związku z tym, iż słownik ten publikowny jest raz w roku, w celu uzyskania dostępu do najbardziej aktualnej terminologii zaleca się korzystanie z Systemu Zarządzania Terminologią NATO (NTMS), który zostanie zastąpiony przez bazę terminologiczną NATOTerm.

---------------------------------------

The terminology in this NATO glossary is developed and approved by various tasking authorities throughout the year. As a result the body of NATO Agreed terminology changes constantly. Since this NATO glossary is only published once a year, the user is advised to consult the NATO Terminology Management System (NTMS), which will be replaced by the NATOTerm database, for the most up-to-date terminology.

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 439 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa | fao.org

(PL) (EN) (PDF) - Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa | fao.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"Poprawione i uzupełnione wydanie Słownika terminologicznego biotechnologii i inżynierii genetycznej"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 373 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (EN) (PDF) - Angielski słownik psychologii | Wojciech J. Imielski, Bogumiła Z. Wesołowska

(PL) (EN) (PDF) - Angielski słownik psychologii | Wojciech J. Imielski, Bogumiła Z. Wesołowska | Glossarissimo! | Scoop.it

"Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 214 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (DE) (PDF) - SŁOWNIK TECHNICZNY / Technisches Wörterbuch (P-Z, 1936) | K. STADTMÜLLER

(PL) (DE) (PDF) - SŁOWNIK TECHNICZNY / Technisches Wörterbuch (P-Z, 1936) |  K. STADTMÜLLER | Glossarissimo! | Scoop.it

"BEARBEITET IM VEREIN MIT FACHGENOSSEN UND MIT BENUTZUNG DER VOM POLNISCHEN POLYTECHNISCHEN VEREIN ZU LEMBERG ZU ElNEM "INGENIEURWöRTERBUCH" GESAMMELTEN MATERIALlEN.
ZUSAMMENGESTELLT AUF GRUND DES VON DER KOMMISSlON DER POLNISCHEN SPRACHE DER POLNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN KRAKAU DURCHGESEHENEN DEUTSCH - POLNISCHEN TEILES.

OPRACOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE ZAWODOWCÓW ORAZ PRZY UŻYCIU MATERjAŁU DO "SŁOWNIKA INŻYNIERSKIEGO" POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOW!E.
ZESTAWIONY NA PODSTAWIE CZĘŚCI NIEMIECKOPOLSKIEj, PRZEjlUANEj PRZEZ KOMISJĘ JĘZYKA POLSKIEGO POLSKIEJ AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 762 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (DE) (PDF) - SŁOWNIK TECHNICZNY / Technisches Wörterbuch (A-O, 1936) | K. STADTMÜLLER

(PL) (DE) (PDF) - SŁOWNIK TECHNICZNY / Technisches Wörterbuch (A-O, 1936) |  K. STADTMÜLLER | Glossarissimo! | Scoop.it

"BEARBEITET IM VEREIN MIT FACHGENOSSEN UND MIT BENUTZUNG DER VOM POLNISCHEN POLYTECHNISCHEN VEREIN ZU LEMBERG ZU ElNEM "INGENIEURWöRTERBUCH" GESAMMELTEN MATERIALlEN.
ZUSAMMENGESTELLT AUF GRUND DES VON DER KOMMISSlON DER POLNISCHEN SPRACHE DER POLNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN KRAKAU DURCHGESEHENEN DEUTSCH - POLNISCHEN TEILES.

OPRACOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE ZAWODOWCÓW ORAZ PRZY UŻYCIU MATERjAŁU DO "SŁOWNIKA INŻYNIERSKIEGO" POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOW!E.
ZESTAWIONY NA PODSTAWIE CZĘŚCI NIEMIECKOPOLSKIEj, PRZEjlUANEj PRZEZ KOMISJĘ JĘZYKA POLSKIEGO POLSKIEJ AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 565 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (IT) - Breve glossario sui cibi polacchi | 80GIOVANI.IT

(PL) (IT) - Breve glossario sui cibi polacchi | 80GIOVANI.IT | Glossarissimo! | Scoop.it

"In Polonia mangiano tante cose buone. Venendo anch'io da un paese che ha visto anni di profondo comunismo sotto il regime di una bella coppia di giovannotti conosciuti come Nicolae e Elena Ceauşescu ho trovato la cucina polacca molto cugina a quella del mio paese natio; essendo simile non ho potuto non amare le zuppe, i pierogi (leggi pieroghi) e il makowiec (leggi macovietz) da subito! Il fatto è che se non hai un palato abituato al comunismo politico continuerai a pensare che l'Italy ha la cucina più buona del mondo; dico ciò poiché da molti volontari (italiani) ho sentito e visto uscire dalla bocca delle ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) - Encyklopedia pneumatyki | pneumatyka.info.pl

(PL) - Encyklopedia pneumatyki | pneumatyka.info.pl | Glossarissimo! | Scoop.it

"Witamy w nowej odsłonie encyklopedii pneumatyki. Encyklopedia jest nieustannie rozwijana, choć nowe hasła pojawiają się raczej nieregularnie. Aby zacząć przeglądać zawartość skorzystaj z wyszukiwarki, lub przejdź od razu do jednej z kategorii."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PL) (PDF) - Ceramika budowlana | zut.edu.pl

"Ceramika budowlana - CHARAKTERYSTYKA TWORZYWA WYROBY BUDOWLANE (zut.edu.pl)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 25 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) (PL) (PDF) - Fachglossar – Betriebliche Ausbildung / Glosariusz – Kształcenie zawodowe | bmbf.de

"Bevor Sie eine Auszubildende oder einen Auszubildenden finden und einen Ausbildungsvertrag abschließen, sollten Sie sich genau informieren, wie die betriebliche Ausbildung durchgeführt wird. Dazu erhalten Sie einige nützliche Informationen in dem vorliegenden Glossar. Hier werden 36 Begriffe erläutert, die in der betrieblichen Ausbildung wichtig sind. Nicht nur in Deutsch – das Glossar liegt in zweisprachiger Version in Deutsch-Griechisch, DeutschEnglisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Russisch und Deutsch-Türkisch vor.

-----------------------------------------

Zanim jednak znajdziesz uczennicę lub ucznia zawodu i zawrzesz z nią (nim) umowę o pracę w celu nauki zawodu, powinieneś zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzenia kształcenia awodowego
w zakładach pracy. Pożyteczne informacje na ten temat znajdziesz w niniejszym glosariuszu. Zawiera on objaśnienia 36 terminów, które są istotne dla kształcenia zawodowego w zakładach pracy. I to nie tylko w języku niemieckim, bowiem glosariusz jest dostępny w dwujęzykowych wersjach: niemiecko-angielskiej, niemieckoarabskiej, niemiecko-bośniackiej/chorwackiej/serbskiej, niemiecko-greckiej, niemiecko-polskiej, niemieckorosyjskiej, niemiecko-tureckiej i niemiecko-włoskiej."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 60 pages

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters