Glossarissimo!
185.6K views | +13 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(NO) - REACH – forordningen om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier - Helse og sikkerhet på arbeidsplassen | EU-OSHA

(NO) - REACH – forordningen om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier - Helse og sikkerhet på arbeidsplassen | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. I henhold til det felles systemet for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier skal det gis informasjon om risikoene forbundet med kjemikaliene og håndteringen av disse, gjennom hele produksjonskjeden.
REACH-forordningen krever også at bedrifter og enkeltpersoner som bruker et kjemisk stoff, enten i ren form eller i en stoffblanding, i forbindelse med sin industri- eller yrkesvirksomhet, formidler informasjon til kjemikalieprodusenten eller til ECHA, Det europeiske kjemikaliebyrå . Disse bedriftene kalles nedstrømsbrukere. Nedstrømsbrukerne kan spille en viktig rolle i å fremme sikker bruk av kjemikalier ved å innføre sikre praksiser ved sine egne anlegg og formidle relevant informasjon til leverandører og kunder."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO) - CLP – klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - Helse og sikkerhet på arbeidsplassen | EU-OSHA

(NO) - CLP – klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - Helse og sikkerhet på arbeidsplassen | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

CLP-forordningen (klassifisering, merking og emballering), forordning (EF) nr. 1272/2008, tilpasser det gamle EU-regelverket til GHS (det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier), FNs system for identifisering av farlige kjemikalier og informasjon til brukerne om disse farene. Den er også nært forbundet med REACH-regelverket.

  • Forordning (EF) nr. 1272/2008 
  • REACH-regelverket
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (DE) (FR) (IT) (ES) (CA) (SK) (RO) (NO) - EAWS Glossary | European Avalanche Warning Services

(EN) (DE) (FR) (IT) (ES) (CA) (SK) (RO) (NO) - EAWS Glossary | European Avalanche Warning Services | Glossarissimo! | Scoop.it

"Multilingual Snow & Avalanches Glossary (European Avalanche Warning Services)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO) (PDF) - ADR/RID Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

"Denne boken inneholder ”Forskrift om landtransport av farlig gods”. Bestemmelsene som er gjengitt først i forskriften (rammeforskriften) er inndelt i paragrafer og gjelder bare i Norge. Resten av forskriften (del 1-9) er felles for hele EØS området og gjelder også i Norge. Forskriftens del 1-9, ”ADR”, er DSBs oversettelse av vedlegg A og B til ADR-avtalen som Norge har undertegnet, og som Norge via EUs direktiv 2008/68 og EØS avtalen, er forpliktet til å implementere i norsk rett. Forskriftens del 1-7, ”RID” er DSBs oversettelse av vedlegg C (RID) til COTIF-avtalen som Norge har undertegnet, og som Norge via EUs direktiv 2008/68 og EØS avtalen, er forpliktet til å implementere i norsk ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 1323 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) (EN) (FR) (NO) (NL) - Geo-Wörterbuch online | geowoerterbuch.com

(DE) (EN) (FR) (NO) (NL) - Geo-Wörterbuch online | geowoerterbuch.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Das Wörterbuch enthält Begriffe aus unterschiedlichen Bereichen der Geographie, z. B. Astronomie, Bodenkunde, Geologie, Karthographie, Klimatologie, Landwirtschaft, Tiergeographie, Vegetationsgeographie, Geomorphologie, Glaziologie und Hydrologie. Die Begriffsdatanbank umfasst bisher fünf Sprachen: deutsch, englisch norwegisch, niederländisch und französisch. Bei den Artennamen ist zusätzlich Latein als Sprache verfügbar.

Das Wörterbuch wird fortlaufend um Begriffe als auch eventuell zusätzliche Sprachen erweitert.

Momentan enthält das Geowörterbuch 6461 Begriffe."

Stefano KaliFire's insight:

Sprachen: deutsch, englisch norwegisch, niederländisch und französisch

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (FR) (DE) (ES) (IT) (NO) - Lighting Glossary | satel-light.com

(EN) (FR) (DE) (ES) (IT) (NO)  - Lighting Glossary | satel-light.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Thanks to authorization from the International Commission of Illumination (CIE), some of the definitions have been reproduced from the CIE International Lighting Vocabulary, publication 17.4-1987."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO) (PDF) - Kampanjeveiledning — Gode arbeidsplasser forebygger stress | healthy-workplaces.eu

(NO) (PDF) - Kampanjeveiledning — Gode arbeidsplasser forebygger stress | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Hovedformålet med kampanjen for 2014–2015, "Gode arbeidsplasser forebygger stress", er å øke bevisstheten omkring stress og psykososiale risikoer på arbeidsplassen og oppmuntre arbeidsgivere, ledere og arbeidstakere og deres representanter til å arbeide sammen for å håndtere disse risikoene.

Kampanjeveiledningen presenterer de viktigste prinsippene og målsettingene for kampanjen. Den inneholder definisjoner av stress og psykososiale risikoer og fakta og tall som du kan få nytte av i forbindelse med bevisstgjøringsaktivitetene dine."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO) - Helsedirektoratet medisinske kodeverk - ICD-10, NCMP, NCSP, ICPC-2, BUP, ICF-CY | finnkode.kith.no

(NO) - Helsedirektoratet medisinske kodeverk - ICD-10, NCMP, NCSP, ICPC-2, BUP, ICF-CY | finnkode.kith.no | Glossarissimo! | Scoop.it

"ICD-10 - Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 

sykdommer og beslektede helseproblemer. Elektronisk søkeverktøy ICD-10 versjon 1 for 2012 - Tjenesten utvikles og driftes av Helsedirektoratet

Med tillatelse fra WHO"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (FR) (IT) (ES) (DE) (NO) - Glossaries of Photographic Terms | Jon Grepstad

(EN) (FR) (IT) (ES) (DE) (NO) - Glossaries of Photographic Terms | Jon Grepstad | Glossarissimo! | Scoop.it

"Glossaries of Photographic Terms

Links to glossaries of photography, traditional or digital.

 

English:
Dictionary of Film and Digital Photography (PhotoNotes.org
Nikon Photography Glossary
The Photographic Glossary (Peter Ashby-Hayter)

 

French:
Glossaire Photo (Rangefinder)
Glossaire appareils photo à pellicule (Canon)
Glossaire anglais français: photographie numérique
Vocabulaire Anglais - Français (galerie-photo)

 

Italian:
Editrice Reflex: English-Italian Photo Terms
Glossario digitale (fotodigit.com)
Glossario delle fotocamere (Canon)
Glossario di terminologia fotografica (AIB)

 

Spanish:
Diccionario de fotografía (Florencio Sánchez)
Diccionario de fotografía (expofoto.com)

 

German:
Fotolexikon

 

Norwegian:
Fotoleksikon (foto.no)
Digitalkamera – ordliste (Canon)

 

Last updated 22 September 2013."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO) (€) - Norsk medisinsk ordbok | Audun Øyri

(NO) (€) - Norsk medisinsk ordbok | Audun Øyri | Glossarissimo! | Scoop.it

"Boka er til bruk for dei fleste personellgruppene i helsetenesta. Rundt 25 500 oppslagsord med ord og uttrykk, definisjonar, forklaringar og etymologiske opplysningar frå alle spesialområde innan medisin og frå vanleg medisinsk arbeid. Det er i nokon grad teke med oppslagsord frå tilliggjande fagspråk, som t.d. psykologi, sjukepleie og jus."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (NO) (€) - Engelsk medisinsk ordbok | Kunnskapsforl.

(EN) (NO) (€) - Engelsk medisinsk ordbok | Kunnskapsforl. | Glossarissimo! | Scoop.it

"Engelsk medisinsk ordbok er en helt ny engelsk-norsk/norsk-engelsk fagordbok. Den inneholder til sammen 39 000 stikkord, med 20 000 stikkord i den engelsk-norske delen og 19 000 stikkord i den norsk-engelske delen. Den engelsk-norske delen har korte, enkle og presise norske forklaringer på de medisinske faguttrykkene. Den dekker alle helsefaglige områder. Både sykdommer, organer, kroppsfunksjoner, laboratorieundersøkelser, legemidler, vanlig brukte forkortelser, helsestell og pasientbehandling er inkludert. Engelsk medisinsk ordbok er ikke bare et nyttig hjelpemiddel for å få oversatt og forklart engelske medisinske faguttrykk, men er også et godt hjelpemiddel når norske medisinske termer skal oversettes til engelsk."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(DE)-(NO)-(NL) - Online Animal geography Glossary | 8ung.at

(EN)-(DE)-(NO)-(NL) - Online Animal geography Glossary | 8ung.at | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tiergeographie - Animal geography - Dyregeografi - Dierengeografie"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO)-(EN) - Norsk terminologi i signalbehandling / Norwegian-English Signal Processing Terms | Sverre Holm

(NO)-(EN) - Norsk terminologi i signalbehandling / Norwegian-English Signal Processing Terms | Sverre Holm | Glossarissimo! | Scoop.it

"Norsk terminologi i signalbehandling

Norwegian-English Signal Processing Terms"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(DE)-(FR)-(NL)-(SV)-(NO) - Hettich Furniture Technology Online Catalogue | Hettich.com

(EN)-(DE)-(FR)-(NL)-(SV)-(NO) - Hettich Furniture Technology Online Catalogue | Hettich.com | Glossarissimo! | Scoop.it

The Hettich Furniture Technology Online Catalogue in six languages.

 

Gångjärn
Klaffbeslag
Skjut- och vikdörrssystem
Lådsystem
Utdragsskenor
Kontorsmöbelsystem
Bordsstöds, Bordsben,Bordsregel, Möbelfötter
Möbellåssystem
Kopplingsteknik
Skåpsinredning
Strömteknik / Multimedia
Bearbetning och Planeringshjälp
ProDecor Handtagskollektion
Magic Ljus i Möbel - Möbel i Ljus

-----------------------------------

Klapliftbeslagen
Schuif- en vouwdeursystemen
Schuifladesystemen
Geleiders
Beslagsystemen voor de bureauorganisatie
Tafelonderstellen, -poten, uittrekbaar tafelbladen, meubelvoeten
Meubelsluitsystemen
Verbindingstechniek
Binneninrichting
Multimediale techniek / stroomtechniek
Verwerkingshulpjes
ProDecor greep collectie
Magic Licht in het meubel – meubel in het licht

-----------------------------------

Compas de relevage
Systèmes de portes coulissantes et pliantes
Concept's de tiroir
Coulisses
Systèmes de meubles de bureau
Cadres de tables, pieds de tables, pieds de meubles et rallonges de table
Système de fermeture de meubles
Technique de jonction
Équipement intérieur des armoires
Technique électrique / Multimédia
Aide à la réalisation et à l'étude
ProDecor
La lumière dans les meubles – Les meubles mis en lumière Magic

-----------------------------------

Assembly machines and templates
Cup hinges
Special hinges
Butt hinges
Flap fittings
Folding and sliding door hardware
Drawer runners
Hardware systems for office organisation at the desk
Hardware systems for office organisation with fitted cabinets
Office furniture planning aids
Table legs
Furniture legs
Castors and wheels
Furniture lock systems
Lightweight boards
Connecting fittings
Bed fittings
Height adjustable legs
Shelf supports, brackets
Cabinet suspension bracket
Furniture glides and buffers
Fittings for kitchens
Fittings for bathrooms
Fittings for wardrobe interiors
Fittings for furnishing rooms
Socket systems, Cable organisation
Hardware systems for flat screens and monitors Invision
ProDecor handle collection
Putting the right light in furniture – putting furniture in the right light Magic
Hidden

-----------------------------------

Klappenbeschläge
Schiebe- und Falttürsysteme
Schubkastensysteme
Auszugsführungen
Büromöbelsysteme
Tischgestelle, -beine, -ausziehf., Möbelfüße
Möbelschließsysteme
Verbindungstechnik
Schrankinnenausstattung
Stromtechnik / Multimedia
Verarbeitungs- und Plannungshilfen
ProDecor Griffkollektion
Magic Licht im Möbel - Möbel im Licht

-----------------------------------

Hengsler
Klaffebeslag
Skyve- og foldedørssystemer
Skuffesystemer
Skuffeskinner Quadro
Kontormøbelsystemer
Bordunderstell, - bein, - utslagbare bein, møbelføtter
Møbellåssystemer
Koblingsteknikk
Skapinnredning
Strømteknikk / Multimedia
Bearbeidings- og planleggingshjelp
ProDecor håndtakskolleksjon
Magic Lys i møbler - møbler i lyset

Stefano KaliFire's insight:

Languages:

English: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=en&model=procat
German: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=de_DE&model=procat_de_0180_05
French: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=fr_FR&model=procat_de_0180_05
Dutch: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=nl_NL&model=procat_de_0180_05
Swedish: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=sv_SV&model=procat_de_0180_05

Norwegian: http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=no_NO&model=procat_de_0180_05

 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(FR)-(NO) – EØS-EU-basen | Utenriksdepartementet

(EN)-(FR)-(NO) – EØS-EU-basen | Utenriksdepartementet | Glossarissimo! | Scoop.it

"EØS-EU-basen (Utenriksdepartementet) EØS-sekretariatets terminologidatabase og norske oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Denne term- og tekstsamlingen er resultatet av et stort oversettelses- og terminologiarbeid som har pågått i UD siden 1990. Arbeidet ivaretas nå av EØS-sekretariatet, en del av EØS/EFTA-seksjonen i Europaavdelingen, UD. EØS-EU-basen inneholder ca. 135.000 søkbare termer på fransk, engelsk, bokmål og nynorsk fra over 70 fagområder. Klikk på «Søk i EØS-EU-basen» for å åpne den. Du kan gå fra en term i basen og inn i oversettelsen(e) der den er brukt, eller du kan velge å gå direkte inn i oversettelsene ved å klikke på «Søk i rettsaktene»"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO) - Ordsiden - gratis ordbok og leksikon | ordsiden.no

(NO) - Ordsiden - gratis ordbok og leksikon | ordsiden.no | Glossarissimo! | Scoop.it

"Stor gratis ordbok, leksikon, oversetter (norsk til/fra engelsk, nynorsk, spansk, kinesisk, tysk, polsk, fransk, russisk, portugisisk, svensk, italiensk, gresk, latin, estisk, latvisk, litauisk, thai, hindi, japansk) og søkemotor med resultater i..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(DA)-(FI)-(NO)-(SV)-(IS) – Nordisk e-Tax Dictionary | nordisketax.net

(EN)-(DA)-(FI)-(NO)-(SV)-(IS) – Nordisk e-Tax Dictionary | nordisketax.net | Glossarissimo! | Scoop.it

"Nordic Council of Ministers and the tax administrations of Sweden, Denmark, Finland, Norway and Iceland

 

General info, Population register, Unlimited tax liability, Limited tax liability, Tax card, Tax return, Tax assessment notice, Tax rates, Social security, Working in another country, Pensions, Real estate in another country, Students, F.A.Q., Dictionary,..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Dictionary of general terms used in knitting patterns | DROPS Design

(MULTI) - Dictionary of general terms used in knitting patterns | DROPS Design | Glossarissimo! | Scoop.it

"To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns."

Stefano KaliFire's insight:

Languages:
english - to/from norwegian, swedish and danish
english - to/from finnish, german and dutch
english - to/from french, spanish and portuguese
english - to/from estonian, czech and icelandic
english - to/from italian

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters