Glossarissimo!
171.9K views | +2 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(NL) - Bier van A tot Z | Grimbergen

(NL) - Bier van A tot Z | Grimbergen | Glossarissimo! | Scoop.it

"Veel bierliefhebbers weten dat hun Grimbergen wordt gebrouwen met de 4 grondstoffen van bier: water, graan (meestal gerst), hop en gist. Maar hoe een Grimbergen nu precies wordt gebrouwen, is voor velen nog onbekend. Daarom schetsen we graag voor jullie ons brouwproces in 12 korte stappen."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Licht ontdekken: Woordenlijst | erco.com

(NL) - Licht ontdekken: Woordenlijst | erco.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"De Guide levert uitgebreide informatie over de fysische basis van de verlichting tot en met suggesties voor oplossingen van concrete verlichtingsituaties - een encyclopedie van de architectuurverlichting. Daarbij maken de kennismodules gebruik van de mogelijkheden van het internet voor het interactieve gedeelte om bijvoorbeeld tijdsgebonden fenomenen, experimenten of contrasten tussen alternatieve oplossingen aanschouwelijk te maken."

 

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PT) (NL) (EN) - Technical Translation Dictionary & Glossary | technical-portuguese.blogspot.com

(PT) (NL) (EN) - Technical Translation Dictionary & Glossary | technical-portuguese.blogspot.com | Glossarissimo! | Scoop.it

English glossaries:

 • Glossary of Fall Protection Terms - PPE 
 • Electric chain hoist terms / Glossary
 • Wire Rope Glossary - English Terms 
 • Overhead crane glossary - english terminology 
 • Crane Glossary - English Terminology 
 • Glossary of lift and hoisting terms, crane related terminology 
 • Port and shipping terminology - Maritime glossary


Dutch glossaries:

 • Haventermen - Dutch Glossary 
 • Containertermen - Dutch Glossary


Portuguese glossaries:

 • Glossário Norma Regulamentadora Nº 18
Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PT) (NL) (EN) - Technical Translation Dictionary & Glossary: a to z lift and hoist equipment

(PT) (NL) (EN) - Technical Translation Dictionary & Glossary: a to z lift and hoist equipment | Glossarissimo! | Scoop.it
Welcome to Technical Translations and Glossaries. Here you can find translations to Portuguese, Dutch & English, you can also find a big collection of glossaries relating to lift & hoisting equipment, harbour terms, PPE and more.
I started this website because it was difficult to find technical translations to Portuguese, Dutch, English on the internet. In Belgium I worked as a safety inspector for lifting and hoisting equipment subject to the European Machinery Directive (98/37/CE), European Norms (EN) and local Belgian regulations, mostly periodic inspections in the harbours of Antwerp, Gent & Zeebrugge with SGS Belgium (NoBo).
In 2008 I moved to Brasil and wanted to learn the Portuguese terms for lifting and hoisting equipment. At the moment I live in São José dos Campos - São Paulo, if you have a job opportunity here for me you can contact me. If you have suggestions or questions you can contact me also at:
Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR) (NL) (DE) (EN) (PDF) - Terminologie médicale pour ambulanciers | ipfnamur.be

"En tant qu’ambulancier vous êtes quotidiennement en contact avec des infirmiers et médecins. Il est donc important que vous ayez une idée plus précise de la terminologie médicale. Dans ce chapitre, vous trouverez un glossaire reprenant toute une série de mots auxquels vous serez régulièrement confronté. Le chapitre contient également une traduction comparée pouvant  vous être utile lors de contacts avec des services de secours étrangers ou des patients de langues étrangères."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 37 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Woordenlijst | Euro NCAP

(NL) - Woordenlijst | Euro NCAP | Glossarissimo! | Scoop.it

"Lees de woordenlijst van Euro NCAP met uitleg over gordels, airbags, geavanceerde technologieën enz. voor alle informatie over voertuigveiligheid."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) (DE) (EN) (FR) (IT) (NL) (PDF) - Vocabulari de restaurants | Generalitat de Catalunya

"Aquesta segona edició corregida i ampliada, del VOCABULARI DE RESTAURANTS respon a la magnífica rebuda que va tenir la primera per part dels establiments i professionals del sector. En diem corregida perquè hem mirat d’incloure-hi les esmenes i els suggeriments que ens han fet arribar, i ampliada perquè, ultra la inclusió de dues llengües més (italià i holandès) hi hem duplicat el nombre de plats traduïts. Bona part de les preparacions culinàries incorporades de bell nou corresponen a plats tradicionals catalans inclosos en recents publicacions del Departament de Comerç, Consum i Turisme, com ara les Rutes Gastronòmiques de Catalunya, o en les comunicacions del Segons Congrés Català de Cuina, fet coherent amb la voluntat d’aquest Departament de contribuir a la recuperació i promoció de la nostra gastronomia. D’altres afegits han estat suggerits arran de diversos comentaris i aportacions dels professionals del sector. A més s’hi ha inclòs –en lletra cursiva dintre de la columna “Català”- alguns dels plats aranesos tradicionals més populars i freqüents a la Vall. No cal dir que aquest vocabulari no pot, ni de bon tros, recollir les infinites combinacions gastronòmiques produïdes per la creativitat dels cuiners del país, però la prop de 1.200 denominacions de plats que conté en poden constituir un model adequat.
---------------------------------------------------
Esta segunda edición, corregida y ampliada, del VOCABULARIO DE RESTAURANTES responde a la magnífica acogida que tuvo la primera por parte de los establecimientos y profesionales del sector. La calificamos de corregida porque hemos intentado incluir las correcciones y sugerencias que nos han hecho llegar y de ampliada porque, además de la inclusión de dos lenguas más (italiano y holandés), hemos duplicado el número de platos traducidos. Buena parte de las preparaciones culinarias añadidas corresponden a platos tradicionales catalanes incluidos en recientes publicaciones del Departament de Comerç, Consum i Turisme, como las Rutas Gastronómicas de Cataluña, o en las comunicaciones del Segon Congrés Català de Cuina, hecho coherente con la voluntad de este Departamento de contribuir a la recuperación y promoción de nuestra gastronomía. Otras incorporaciones han sido sugeridas a raíz de diversos comentarios y aportaciones de los profesionales del sector. Además se han incluido –en letra cursiva dentro de la columna “Català”– algunos de los platos araneses tradicionales más populares y frecuentes en el Valle. Ni que decir tiene que este vocabulario no puede, en modo alguno, recoger las infinitas combinaciones gastronómicas producidas por la creatividad de los cocineros del país pero las cerca de 1.200 denominaciones de platos que contiene pueden constituir un modelo adecuado."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 170 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor zorgprofessionals | Farmacotherapeutisch Kompas

(NL) - Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor zorgprofessionals | Farmacotherapeutisch Kompas | Glossarissimo! | Scoop.it

"Het doel van het FK is een kompas te verstrekken waarop men kan varen bij beslissingen die moeten leiden tot gepast gebruik van geneesmiddelen en farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. Middelen zonder therapeutische waarde, al zijn deze nog zo goedkoop, dienen niet te worden voorgeschreven. Het duurste middel moet, indien medisch noodzakelijk, kunnen worden toegepast. In het FK staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen (voorzien van adviezen en of zij dienen te worden voorgeschreven of niet), met uitzondering van informatie over homeopathie en sommige intramurale middelen. Ook dienen zij opgenomen te zijn in het taxebestand van Z-Index. De apotheek kan alle producten die in het taxebestand staan, afleveren. Het FK bevat daarnaast wetenschappelijke achtergrondinformatie en een link naar kosteninformatie."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Glossarium Kwaliteit van Zorg | zorginstituutnederland.nl

(NL) - Glossarium Kwaliteit van Zorg | zorginstituutnederland.nl | Glossarissimo! | Scoop.it

"Kwaliteit’ is één van de meest gehanteerde woorden in de Nederlandse gezondheidszorg. Met ‘implementatie’ als goede nummer 2. Het glossarium Kwaliteit van Zorg bevat zo’n 1400 termen uit de wereld van de kwaliteit van zorg.
Samen werken aan kwaliteit van zorg begint met het spreken van dezelfde taal. Onder auspiciën van de toenmalige Regieraad Kwaliteit van Zorg is daarom een lijst opgesteld met veel gebruikte termen uit de gezondheidszorg en voorzien van een omschrijving. Deze lijst is nu ondergebracht bij het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland.
Er ontbreken misschien begrippen, misschien staat er een verkeerde omschrijving. Om deze reden is dit glossarium oorspronkelijk opgezet als een wiki. Zo kan iedereen definities toevoegen, aanpassen en laten beoordelen door de redactie en alle andere bezoekers van deze site.
De wiki functionaliteit is vanwege verhuizing van het systeem tijdelijk uitgeschakeld maar keert in de nieuwe opzet zo snel mogelijk weer terug."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Rhetoricaal glossarium | J.J. Mak

(NL) - Rhetoricaal glossarium | J.J. Mak | Glossarissimo! | Scoop.it

Rhetoricaal glossarium
J.J. Mak

bron
J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium. Van Gorcum, Assen 1959
codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr mak_001rhet01_01
logboek
- 2008-05-23 AS colofon toegevoegd
verantwoording
gebruikt exemplaar
exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: VGB Ned. 00 7100
algemene opmerkingen
Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Rhetoricaal glossarium van J.J. Mak uit 1959.
redactionele ingrepen
p. 275: 1550?]r → 1550?]; : ‘Bekeeringe Pauli 415 [ca 1550?];’
p. 483: [1529], → [1529]. : ‘everaert 289 [1529].’
Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. XXXII) is niet opgenomen in de lopende tekst.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) (EN) (FR) (DE) (ES) (PDF) - Rapid Alert System for Food and Feed - Consumers' health | EU Bookshop

(NL) (EN) (FR) (DE) (ES) (PDF) - Rapid Alert System for Food and Feed - Consumers' health | EU Bookshop | Glossarissimo! | Scoop.it
It is no surprise that consumers want to be sure that the food they eat is safe. Food and feed safety is a key public concern. The EU has one of the highest food safety standards in the world – largely thanks to the solid set of EU legislation in place, which ensures that food and feed are safe for consumers. One key tool used to react quickly to food and feed incidents is RASFF – the Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF enables information to be shared rapidly and efficiently between the European Commission, food and feed control authorities in Member States and organisations whenever a health risk has been identified. In this way, countries can act quickly and in a coordinated manner, in order to avert food safety risks before they can harm consumers. All 28 EU Member States are members of RASFF, together with the European Commission and the European Food Safety Authority (EFSA). Iceland, Liechtenstein and Norway are also full members of RASFF
Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 4 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - REACH - Verordening inzake de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen - Veiligheid en gezondheid op het werk | EU-OSHA

(NL) - REACH - Verordening inzake de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen - Veiligheid en gezondheid op het werk | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH is een afkorting van de Verordening inzake de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Het gemeenschappelijke systeem voor de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen schrijft voor dat er in de gehele productieketen informatie moet worden verstrekt over de risico's van stoffen en de manier waarop met deze stoffen moet worden omgegaan.
REACH verplicht ondernemingen of personen die een chemische stof gebruiken, alleen of in een mengsel, om in de loop van hun industriële of professionele activiteiten informatie door te geven aan de producenten van chemische stoffen of het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA . Deze bedrijven worden downstreamgebruikers genoemd. Downstreamgebruikers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van een veilig gebruik van chemische stoffen door in hun eigen onderneming veilig met stoffen om te gaan en relevante informatie te communiceren aan hun leveranciers en hun klanten."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - CLP – indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - Veiligheid en gezondheid op het werk | EU-OSHA

(NL) - CLP – indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - Veiligheid en gezondheid op het werk | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

De CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 (Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking) stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen GHS, een systeem van de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren. De verordening houdt ook verband met de REACH-verordening.

 • Verordening (EG) nr. 1272/2008 
 • REACH-verordening
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Octrooien | Arnoud Engelfriet

(NL) - Octrooien | Arnoud Engelfriet | Glossarissimo! | Scoop.it

"Een uitvinding is meestal een product of een werkwijze voor het maken van een product, alhoewel het sinds enkele jaren ook mogelijk is om computerprogramma's of werkwijzes voor het zakendoen te octrooieren. Octrooien zijn het meest gebruikte middel ter bescherming van innovatie.
Om een octrooirecht te krijgen, moet de uitvinder een aanvraag indienen waarin de uitvinding in detail beschreven is. Als de uitvinding dan nieuw en inventief blijkt, krijgt hij een twintig jaar geldig octrooi op de uitvinding.
Omdat een octrooi zeer krachtige juridische remedies tegen inbreukmakers biedt, kiezen tegenwoordig steeds meer bedrijven voor octrooibescherming voor hun ontwikkelingen. Het vakgebied van de e-commerce in het bijzonder kent een enorme groei van het aantal octrooiaanvragen en verleende octrooien."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Terminologie bij vlambooggevaar | Vrielink Electrical Services

(NL) - Terminologie bij vlambooggevaar | Vrielink Electrical Services | Glossarissimo! | Scoop.it

Uitleg over veelgebruikte termen bij vlamboogbeheersing.

 • Invallende Energie (Incident Energy)
 • Werkafstand (Working Distance) en veilige vlambooggrens (Flash Protection Boundary)
 • Railzijde (Bus Side), Lijnzijde (Line Side), Belastingzijde (Load Side)
 • Gevaren- / Risicocategorieën (HRC)


more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) - Begrippenlijst | TenderNed

(NL) - Begrippenlijst | TenderNed | Glossarissimo! | Scoop.it

"TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (NL) (FR) - Wordscope Legal | wordscope.com

(EN) (NL) (FR) - Wordscope Legal | wordscope.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Looking for the accurate translation of a word in context? Looking for legal information? Wordscope has indexed thousands of quality sites to help you!

--------------------------------

Vous cherchez la traduction précise d'un mot en contexte ? Vous recherchez de l’information légale ? Wordscope vous permet d'effectuer une recherche dans une sélection de sites de qualité !

--------------------------------

Op zoek naar de correcte vertaling van een woord in een specifieke context? Op zoek naar juridische informatie? Via Wordscope kan u een selectie kwalitatieve sites consulteren in één oogwenk!"


Stefano KaliFire's insight:

Shared by Ekaterina Chashnikova on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (NL) (FR) (ES) - Wordscope Health | wordscope.com

(EN) (NL) (FR) (ES) - Wordscope Health | wordscope.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Looking for the accurate translation of a word in context? Looking for health information? Wordscope has indexed thousands of quality sites to help you!

----------------------------------------

Vous cherchez la traduction précise d'un mot en contexte ? Vous recherchez de l’information Santé ? Wordscope vous permet d'effectuer une recherche dans une sélection de sites de qualité !

----------------------------------------

Op zoek naar de correcte vertaling van een woord in een specifieke context? Op zoek naar gezondheidsinformatie? Via Wordscope kan u een selectie kwalitatieve sites consulteren in één oogwenk!"

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Ekaterina Chashnikova on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ES) (FR) (EN) (IT) (DE) (NL) - DICCIONARIO DE BUCEO Y ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS | foreignword.com

(ES) (FR) (EN) (IT) (DE) (NL) - DICCIONARIO DE BUCEO Y ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS | foreignword.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"DICCIONARIO MULTILINGÜE DE BUCEO Y ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS"

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) (IT) - Traduzioni: non solo parole | Frauke Joris

(NL) (IT) - Traduzioni: non solo parole | Frauke Joris | Glossarissimo! | Scoop.it

"I metodi scientifici della traduzione: le ricerche svolte per tradurre testi dall'italiano in neerlandese (olandese/fiammingo) e vice versa."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) (EN) (FR) (DE) (SK) (TMX) - ECDC Translation Memories | The Alexandria Project

(NL) (EN) (FR) (DE) (SK) (TMX) - ECDC Translation Memories | The Alexandria Project | Glossarissimo! | Scoop.it

"Free download of translation memories extracted from the TM of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
In October 2012, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) published an ECDC translation memory (TM) in 25 languages.
The TM was built on the basis of the website of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
The major part of the aligned documents talks about health-related topics (anthrax, botulism, cholera, dengue fever, hepatitis, etc.), but some of the web pages also describe the organisation ECDC (e.g. its organisation, job opportunities) and its ..."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Ekaterina Chashnikova on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) (FR) (DE) (IT) (ES) (EN) - Terminology for the Operation of the ENTSO-E System | entsoe.eu

(NL) (FR) (DE) (IT) (ES) (EN) - Terminology for the Operation of the ENTSO-E System | entsoe.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"The terminology database contains a glossary of the operational terminologies of the ENTSO-E system. Terminolgies are available in English, Dutch, French, German, Italian and Spanish. For each term we provide the translation and a descripion, when needed."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR) (NL) (EN) (DE) (PDF) - Lexique : facture des instruments à cordes frottées et pincées | clostridium.fr

Lexique – facture des instruments à cordes frottées et pincées
Lexicon – strijk- en tokkelinstrumentenbouw
Lexicon - plucked and bowed instruments making
Wortschatz – Streich- und Zupfinstrumentenbau

Ce lexique a été initialement conçu pour compiler des termes techniques français et néerlandais en vue d'une formation en Belgique. J'y ai rapidement joint l'anglais, langue incontournable en lutherie folk et électrique, et plus accessoirement l'allemand, à laquelle mes origines géographiques me rattachent. Il ne s'agit pas d'un dictionnaire, dans la mesure où les termes, sauf homonymie, ne sont pas définis. On y trouvera, j'espère, la plupart des termes utiles en lutherie guitare, luth, vielle à roue, quatuor, archèterie, travail du bois et, dans une moindre mesure, travail du métal.

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 34 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) (FR) (NL) (EN) (PDF) - Dictionary of Molinology | The International Molinological Society

Dictionary of Molinology
English - German - French - Dutch
Wörterbuch der Molinologie
Englisch - Deutsch - Französisch - Niederländisch
Dictionnaire de Molinologie
Anglais - Allemand - Français - Néerlandais
Molinologisch Woordenboek
Engels - Duits - Frans - Nederlands

Compiled by the Dictionary Working Group of TIMS
Zusammengestellt von der TIMS Wörterbuch-Arbeitsgruppe
Compilé par la Groupe de travail du dictionnaire de la TIMS
Samengesteld door de Werkgroep Woordenboek van TIMS

Dictionary Working Group of TIMS
TIMS Wörterbuch-Arbeitsgruppe
Groupe de travail du dictionnaire de la TIMS
Werkgroep Woordenboek van TIMS
Yves Coutant, Bellegem/Kortrijk, Belgium
(French – Französisch – Français – Frans)
Michael Harverson, Watford, England
(English – Englisch – Anglais – Engels)
Yolt IJzerman, Aldeboarn, The Netherlands
(Dutch – Niederländisch – Néerlandais – Nederlands)
Berthold Moog, Binningen, Switzerland
(Planning – Konzept – Elaboration – Planning;
German – Deutsch – Allemand – Duits)

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 111 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) (FR) (NL) - ZENTRALEN DIENSTSTELLE FÜR DEUTSCHE ÜBERSETZUNGEN (ZDDÜ) | scta.be

(DE) (FR) (NL) - ZENTRALEN DIENSTSTELLE FÜR DEUTSCHE ÜBERSETZUNGEN (ZDDÜ) | scta.be | Glossarissimo! | Scoop.it

"Diese Website dient dazu, Ihnen die von der ZDDÜ erstellten deutschen Übersetzungen belgischer Gesetzbücher, Gesetze, Erlasse und Rundschreiben in einer einzigen Datenbank zur Verfügung zu stellen.

Außerdem ermöglicht Ihnen diese Website, Wortschatz in unserer dreisprachigen (Deutsch, Französisch, Niederländisch) Terminologiedatenbank Semamdy zu suchen

und die Datenbank des Ausschusses der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die Deutsche Rechtsterminologie Debeterm zu konsultieren.

-----------------------------------------------

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE CENTRALE DIENST VOOR DUITSE VERTALING (CDDV)

Deze website strekt ertoe, U de door de CDDV in het Duits opgestelde vertalingen van Belgische wetboeken, wetten, besluiten en omzendbrieven in één databank ter beschikking te stellen.

Daarenboven kunt U op deze website woordenschat in onze drietalige (Nederlands, Duits, Frans) terminologiedatabank Semamdy opzoeken

en de databank van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie Debeterm raadplegen.

------------------------------------------------

BIENVENUE SUR LE SITE WEB DU SERVICE CENTRAL DE TRADUCTION ALLEMANDE (SCTA)

Ce site web a pour but de mettre à votre disposition dans une seule banque de données les traductions allemandes de codes, lois, arrêtés et circulaires belges, établies par le SCTA.

En outre, ce site vous permet de chercher du vocabulaire dans notre banque de données terminologique trilingue (français, allemand, néerlandais) Semamdy

et de consulter la banque de données de la Commission de la Communauté germanophone pour la terminologie juridique allemande Debeterm."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters