Glossarissimo!
185.5K views | +37 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(LV) - REACH — attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu - Darba drošība un veselības aizsardzība | EU-OSHA

(LV) - REACH — attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu - Darba drošība un veselības aizsardzība | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"nozīmē ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu Vienotā ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas sistēmā informāciju par radītajiem riskiem un to novēršanu ir jānodrošina visā ražošanas ķēdē.
arī nosaka uzņēmumiem un privātpersonām, kuri izmanto ķīmisku vielu vienu pašu vai maisījumos savā ražošanas vai profesionālajā darbībā, sniegt informāciju ķīmisko vielu ražotājiem vai Eiropas Ķimikāliju aģentūrai () . Šos uzņēmumus sauc par pakārtotajiem lietotājiem. Pakārtotajiem lietotājiem ir galvenā loma ķīmisko vielu drošas izmantošanas veicināšanā, īstenojot drošu lietošanu savā uzņēmumā, kā arī ziņojot atbilstošu informāciju gan piegādātājiem, gan saviem klientiem."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(LV) - CLP — vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana - Darba drošība un veselības aizsardzība | EU-OSHA

(LV) - CLP — vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana - Darba drošība un veselības aizsardzība | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

Ar CLP (klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas) regulu (EK) Nr. 1272/2008 tiek saskaņoti iepriekšējie ES tiesību akti ar GHS (ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārējo saskaņoto sistēmu) — Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmu kaitīgu ķīmisko vielu identificēšanai un lietotāju informēšanai par šo kaitīgumu. Tā arī ir saistīta ar REACH tiesību aktiem.

  • Regula (EK) Nr. 1272/2008 
  • REACH tiesību akti
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it
Maintenance is a generic term for a variety of tasks carried out in all sectors and all kinds of working environments. Corrective as well as preventive maintenance, is a typical ancillary activity that enterprises outsource by contracting external service providers. Depending on the work environment and activity performed, maintenance workers are exposed to a variety of hazards and risk factors. Some of these risk factors affect the health of workers mainly in the long term, while others are the cause of work accidents.
Stefano KaliFire's insight:

Languages:CS | EL | EN | FI | HU | LT | LV | MT | SK

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(LV) (PDF) - Kampaņas rokasgrāmata — Veselīgas darba vietas uzvar stresu | healthy-workplaces.eu

(LV) (PDF) - Kampaņas rokasgrāmata — Veselīgas darba vietas uzvar stresu | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"2014.–2015. gada kampaņas „Veselīgas darba vietas uzvar stresu” galvenais uzdevums ir vairot informētību par stresu un psihosociālajiem riskiem darba vietā un mudināt darba devējus, vadītājus, darbiniekus un to pārstāvjus sadarboties, lai pārvaldītu šos riskus.

Kampaņas rokasgrāmatā norādīti kampaņas pamatprincipi un mērķi. Tajā sniegtas stresa un psihosociālo risku definīcijas, kā arī noderīgi fakti un skaitļi, lai jums palīdzētu informētības vairošanas darbībās."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(LV) - Drošības un veselības aizsardzības tiesību akti Eiropā — Drošība un veselība darbavietā | EU-OSHA

(LV) - Drošības un veselības aizsardzības tiesību akti Eiropā — Drošība un veselība darbavietā | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. pantu (bijušo EKL 137. pantu), ir pieņemti dažādi Kopienas tiesību akti attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā. Eiropas direktīvas ir juridiski saistošas, un tās ir jātransponē dalībvalstu tiesību aktos."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters