Glossarissimo!
188.0K views | +22 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(LT) - REACH – Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas. - Darbuotojų sauga ir sveikata | EU-OSHA

(LT) - REACH – Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas. - Darbuotojų sauga ir sveikata | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Santrumpa REACH reiškia Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentą. Pagal bendrą cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo ir autorizacijos sistemą informacija apie medžiagų keliamą riziką ir veiksmus, kurių rekomenduojama imtis šiai rizikai valdyti, turi būti teikiama visoje gamybos grandinėje.
REACH reglamente taip pat reikalaujama, kad įmonės arba fiziniai asmenys, naudojantys cheminę medžiagą – atskirą ar esančią mišinio sudėtyje – savo pramoninėje ar profesinėje veikloje, perduotų informaciją cheminių medžiagų gamintojams arba Europos cheminių medžiagų agentūrai (angl. European Chemicals Agency, ECHA) . Šios įmonės vadinamos tolesniais naudotojais. Tolesni naudotojai, užtikrindami saugų medžiagų naudojimą vietoje ir perduodami susijusią informaciją savo tiekėjams ir klientams, atlieka pagrindinį vaidmenį didinant saugų cheminių medžiagų naudojimą."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(LT) - CLP – cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas. - Darbuotojų sauga ir sveikata | EU-OSHA

(LT) - CLP – cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas. - Darbuotojų sauga ir sveikata | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

CLP (klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 ankstesni ES teisės aktai suderinami su visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (angl. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS), t. y. Jungtinių Tautų sukurta sistema, kurios paskirtis – nustatyti pavojingas chemines medžiagas ir informuoti vartotojus apie jų keliamus pavojus. Ši sistema taip pat yra susijusi su REACH teisės aktais.

  • Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 
  • Cheminių medžiagų registraciją, įvertinimą, autorizaciją ir apribojimus (angl. REACH) reglamentuojantys teisės aktai
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it
Maintenance is a generic term for a variety of tasks carried out in all sectors and all kinds of working environments. Corrective as well as preventive maintenance, is a typical ancillary activity that enterprises outsource by contracting external service providers. Depending on the work environment and activity performed, maintenance workers are exposed to a variety of hazards and risk factors. Some of these risk factors affect the health of workers mainly in the long term, while others are the cause of work accidents.
Stefano KaliFire's insight:

Languages:CS | EL | EN | FI | HU | LT | LV | MT | SK

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(LT) (PDF) - Kampanijos vadovas — Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas | healthy-workplaces.eu

(LT) (PDF) - Kampanijos vadovas — Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Pagrindinis 2014–2015 m. kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ uždavinys – didinti informuotumą apie darbo vietoje kylantį stresą ir psichosocialinę riziką bei skatinti darbdavius, vadovus, darbuotojus ir jų atstovus bendradarbiauti, kad ši rizika būtų valdoma.

Kampanijos vadove pristatomi pagrindiniai šios kampanijos principai ir tikslai. Siekiant padėti jums vykdyti informuotumo didinimo veiklą, jame pateikiamos streso ir psichosocialinės rizikos apibrėžtys, taip pat naudingi faktai ir skaičiai."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(LT) - Europos teisės aktai saugos ir sveikatos srityje — Sveikata ir sauga darbe | EU-OSHA

(LT) - Europos teisės aktai saugos ir sveikatos srityje — Sveikata ir sauga darbe | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Nemažai darbuotojų saugos ir sveikatos srities Bendrijos priemonių priimta remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsniu (EB sutarties ex 137 straipsniu). Europos direktyvų nuostatos yra privalomos ir turi būti perkeltos į valstybių narių nacionalinius teisės aktus."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) (PDF) - Project "Less Dust in the workplace" | efbww.org

(MULTI) (PDF) - Project "Less Dust in the workplace" | efbww.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"From May 2009 to April 2010, the European Social Partner organisations for the woodworking sectors (EFBWW and CEI-Bois) together with A. USL 7, a prevention institute from Siena, Italy, carried out a joint project on better prevention against exposure to wood dust. Exposure to wood dust is still one of the main health hazards in all our sectors. This was recognised by all project partners, who also shared the view that successful prevention is only possible based on a holistic approach. As a consequence, the project partners not only collected good practice examples for various aspects of a prevention strategy but they also organised meetings with machine producers and evaluated how the process of standardisation could be influenced. 

In a joint declaration, the project partners underlined the possible health effects of wood dust, including its carcinogenic potential, and stressed that further efforts for better prevention are necessary, including initiatives at European level. This should also include a continued dialogue between producers and users of wood-processing machinery, aimed at improving the process of standardisation.

----------------------------------------------

Brochure Less Dust
Download English version.
Download French version.
Download German version.
Download Italian version.
Download Spanish version.
Download Dutch version.

Download Bulgarian version
Download Croatian version
Download Lithuanian version
Download Polish version
Download Romanian version
Download Turkish
 version"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) – Online Textile Dictionary - Multimedia and internet guide for international textile trade | texsite.info

(MULTI) – Online Textile Dictionary - Multimedia and internet guide for international textile trade | texsite.info | Glossarissimo! | Scoop.it

"Online Textile Dictionary (Multimedia and internet guide for international textile trade) – 16 languages, 2000 terms, hundreds of pictures – Dizionario tessile online – Textilní výkladový slovník – Textilwörterbuch mit Sacherklärungen – Diccionario textil – Textilný výkladový slovník – Dicionário de definições do ramo têxtil – Dictionnaire explicatif des termes textiles – Tekstilni razlagalni slovar – Textilipari magyarázó szótár – Tekstilinis aiškinamasis žodynas – Włókienniczy słownik opisowy – Dicţionar textil online – Интернет терминологичен речник в областта на текстила – Online Λεξικό Κλωστοϋφαντουργίας – İnternet Erişimli Tekstil Sözlüğü"

Stefano KaliFire's insight:

Languages: CS - EN - DE - ES - SK - PT - FR - SL - HU - LT - PL - RO - BG - EL - TR - IT 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(LT)-(PDF) - Lietuvių žargono bazė. Pagrindiniai duomenys | flf.vu.lt

(LT)-(PDF) - Lietuvių žargono bazė. Pagrindiniai duomenys | flf.vu.lt | Glossarissimo! | Scoop.it

DOWNLOAD: http://www.flf.vu.lt/assets/files/istekliai/lietuviu_zargono_baze.pdf

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters