Glossarissimo!
172.8K views | +3 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(DE) (HR) (BS) (SR) (PDF) - Fachglossar – Betriebliche Ausbildung / Glosar stručnih pojmova iz strukovne obuke | bmbf.de

"Bevor Sie eine Auszubildende oder einen Auszubildenden finden und einen Ausbildungsvertrag abschließen, sollten Sie sich genau informieren, wie die betriebliche Ausbildung durchgeführt wird. Dazu erhalten Sie einige nützliche Informationen in dem vorliegenden Glossar. Hier werden 36 Begriffe erläutert, die in der betrieblichen Ausbildung wichtig sind. Nicht nur in Deutsch – das Glossar liegt in zweisprachiger Version in Deutsch-Griechisch, DeutschEnglisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Russisch und Deutsch-Türkisch vor.

-----------------------------------------

Prije nego što pronađete strukovnog učenika te sklopite ugovor o strukovnoj obuci, trebali biste se dobro informirati o načinu provođenja strukovne obuke. Ovaj će vam glosar pružiti korisne informacije i objasniti 36 pojmova koji su važni u strukovnom obučavanju. Pored njemačko-bosanske/hrvatske/srpske verzije glosar je objavljen i u dvojezičnim verzijama njemačko-grčki, njemačko-engleski, njemačko-talijanski, njemačko-ruski i njemačkoturski."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 60 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR) - REACH – Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija - Sigurnost i zdravlje na radu | EU-OSHA

(HR) - REACH – Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija - Sigurnost i zdravlje na radu | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH znači Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija. Informacije o rizicima koje predstavljaju tvari te o tome kako s njima treba postupati moraju se dostavljati u proizvodnom lancu u okviru jedinstvenog sustava za registraciju, evaluaciju i autorizaciju kemikalija.
U Uredbi REACH zahtijeva se također da tvrtke ili pojedinci koji u okviru svojih industrijskih ili radnih aktivnosti upotrebljavaju kemijske tvari, u čistom obliku ili u nekoj smjesi, prenose informacije proizvođačima kemikalija ili Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) . Te se tvrtke zovu daljnji korisnici. Daljnji korisnici imaju ključnu ulogu u unapređenju sigurne uporabe kemikalija provođenjem sigurne uporabe na vlastitom mjestu rada i prenošenjem važnih informacija i svojim dobavljačima i klijentima."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR) - CLP – razvrstavanje, označivanje i pakiranje opasnih kemikalija; - Sigurnost i zdravlje na radu | EU-OSHA

(HR) - CLP – razvrstavanje, označivanje i pakiranje opasnih kemikalija; - Sigurnost i zdravlje na radu | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

Uredba CLP (razvrstavanje, označivanje i pakiranje) (EZ) 1272/2008 usklađuje prethodno zakonodavstvo EU-a sa sustavom GHS (Globalno usklađen sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija), sustavom Ujedinjenih naroda za prepoznavanje opasnih kemikalija i obavješćivanje korisnika o tim opasnostima. Uredba CLP povezana je sa zakonodavstvom o REACH-u

  • Uredba (EZ) 1272/2008 
  • Zakonodavstvo o REACH-u
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (AR) (BS) (HR) (FA) (SR) (SM) (TL) (PDF) - GLOSSARY OF MENTAL HEALTH TERMS FOR INTERPRETERS AND TRANSLATORS | The Queensland Transcultural Mental Health Centre (Google Drive)

(EN) (AR) (BS) (HR) (FA) (SR) (SM) (TL) (PDF) - GLOSSARY OF MENTAL HEALTH TERMS FOR INTERPRETERS AND TRANSLATORS | The Queensland Transcultural Mental Health Centre (Google Drive) | Glossarissimo! | Scoop.it

"The development of the Glossary of Mental Health Terms has been initiated and co-ordinated by the Queensland Transcultural Mental Health Centre, Queensland Health. The primary aim of this publication is to assist interpreters and bilingual staff to familiarise themselves with mental health terminology in English, Arabic, Bosnian, Croatian, Farsi, Serbian, Samoan and Tagalog prior to an interpreting session. As such it does not represent a substitute for formal training, but merely constitutes an element of skill development. The Glossary contains the most commonly used mental health terms, in English, Arabic, Bosnian, Croatian, Farsi, Serbian, Samoan and Tagalog; and includes information on mental health services and relevant non-government resources available at the community level which will assist the reader to better understand the diverse range of services available in the mental health sector. Practitioners using this manual should note that some of the terminology contained in this Glossary (i.e. case management, integration, networks, etc.) has its roots in Anglo-cultural norms which permeate through the health bureaucracy. The terminological content of this publication allows the reader to cross reference any of the special terminology used in the introductory chapters. The terminology contained in this Glossary has been checked by relevant mental health professionals and endorsed by the reference group which consisted of representatives from the Translating and Interpreting Service (TIS), Multicultural Affairs Queensland (MAQ), the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) and the Queensland Branch of the Australian Institute of Interpreters and Translators Inc. (AUSIT)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 83 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR) (EN) - Chemistry Dictionary & Glossary | Kemijski rječnik & glosar | Eni Generalic

(HR) (EN) - Chemistry Dictionary & Glossary |  Kemijski rječnik & glosar | Eni Generalic | Glossarissimo! | Scoop.it

"The Chemistry Glossary contains basic information about basic terms in chemistry, physical quantities, measuring units, classes of compounds and materials and important theories and laws. Parallel English and Croatian explanations of terms are especially useful for pupils and students who often get mislead when they encounter unclear or wrongly used terms.

-------------------------------------------------

Kemijski rječnik sadrži temeljne informacije o pojmovima u kemiji, fizičkim veličinama, mjernim jedinicama, klasama spojeva i materijala te važnim teorijama i zakonima. Paralelno, i englesko i hrvatsko, objašnjenje pojmova osobito je korisno učenicima i studentima koji se često susreću s nejasno ili pogrešno upotrijebljenim pojmovima."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR) (PDF) - Vodič za kampanju — Zdrava mjesta rada, upravljanje stresom | healthy-workplaces.eu

(HR) (PDF) - Vodič za kampanju — Zdrava mjesta rada, upravljanje stresom | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Osnovni zadatak Kampanje 2014. – 2015. „Upravljanje stresom za zdrava mjesta rada” jest podići svijest o stresu i psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu te potaknuti poslodavce, menadžere, radnike i njihove predstavnike na suradnju u cilju upravljanja tim rizicima.

Vodič za kampanju predstavlja glavna načela i ciljeve kampanje. Obuhvaća definicije stresa i psihosocijalnih rizika te sadrži korisne činjenice i brojke koje vam mogu pomoći u aktivnostima podizanja svijesti."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) (PDF) - Project "Less Dust in the workplace" | efbww.org

(MULTI) (PDF) - Project "Less Dust in the workplace" | efbww.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"From May 2009 to April 2010, the European Social Partner organisations for the woodworking sectors (EFBWW and CEI-Bois) together with A. USL 7, a prevention institute from Siena, Italy, carried out a joint project on better prevention against exposure to wood dust. Exposure to wood dust is still one of the main health hazards in all our sectors. This was recognised by all project partners, who also shared the view that successful prevention is only possible based on a holistic approach. As a consequence, the project partners not only collected good practice examples for various aspects of a prevention strategy but they also organised meetings with machine producers and evaluated how the process of standardisation could be influenced. 

In a joint declaration, the project partners underlined the possible health effects of wood dust, including its carcinogenic potential, and stressed that further efforts for better prevention are necessary, including initiatives at European level. This should also include a continued dialogue between producers and users of wood-processing machinery, aimed at improving the process of standardisation.

----------------------------------------------

Brochure Less Dust
Download English version.
Download French version.
Download German version.
Download Italian version.
Download Spanish version.
Download Dutch version.

Download Bulgarian version
Download Croatian version
Download Lithuanian version
Download Polish version
Download Romanian version
Download Turkish
 version"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR)-(EN) – Enciklopedijski Rječnik Istraživanja i Proizvodnje Nafte i Plina | INA d.d (Industrija Nafte), Miroslav Perić

(HR)-(EN) – Enciklopedijski Rječnik Istraživanja i Proizvodnje Nafte i Plina | INA d.d (Industrija Nafte), Miroslav Perić | Glossarissimo! | Scoop.it

"INA - najveća hrvatska naftna kompanija - poznata po benzinskim postajama, derivatima, Ininim uljima i mazivima; INA je sve to i puno više: poslovanje, financije, vijesti, ekologija, korisne informacije.

 

U ovom kratkom rječniku pronaći ćete objašnjenja koja će vam koristiti u tumačenju najčešće korištenih pojmova iz naftno-plinske djelatnosti, kao i pri izradi novinskih priloga. Rječnik ćemo i dalje obogaćivati novim pojmovima."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR)-(EN)-(PDF) – Objavljen Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga | MVPEI

(HR)-(EN)-(PDF) – Objavljen Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga | MVPEI | Glossarissimo! | Scoop.it

"U svojim nastojanjima da omogući što uspješnije prevođenje propisa Europske unije na hrvatski jezik, što je jedan od uvjeta pristupanja Europskoj uniji, Zavod za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija nastavlja izdavati seriju jezičnih priručnika. Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga sadrži gotovo 5 000 pojmova. U njegovoj izradi su sudjelovali stručnjaci iz navedenih područja te iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Tako je ovaj glosar i pokušaj normiranja jezičnih rješenja pri prijevodu iz područja bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga u onoj mjeri u kojoj je struka sama normirala svoje nazivlje. Glosar će stoga korisno poslužiti pri prevođenju stručnih izraza, osobito onih koji se tiču Europske unije. Također može pomoći studentima i stručnjacima kao priručnik u čitanju inozemne literature (osobito engleskoga govornoga područja) i službenih tekstova Europske unije iz ovog ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR)-(EN)-(DOC) – Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski glosar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica | MVPEI

(HR)-(EN)-(DOC) – Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski glosar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica | MVPEI | Glossarissimo! | Scoop.it

"Sklap anjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska utire svoj put u Europsku uniju te se približava opsežnom zadatku prevođenja pravne legislative Europske unije. U skladu s razvojem odnosa između Hrvatske i Europske unije Ministarstvo za europske integracije pokrenulo je stvaranje usklađivanje i normiranje odgovarajućega hrvatskoga leksika, osobito pravne terminologije s namjerom da se ona što prije počne jednoznačno i sustavno rabiti u procesu prevođenja europske legislative. Prvi je korak u tom nastojanju izrada englesko-hrvatskoga Glosara na osnovi hrvatskoga prijevoda Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Cilj je objavljivanja glosara dobivanje leksičke i terminološke podloge koja će omogućiti ujednačeniji pristup prevođenju temeljnih pravnih akata EU na hrvatski jezik i na kojoj će se dalje razvijati terminološke baze podataka potrebne da bi se tako zahtjevan zadatak što ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR)-(EN)-(PDF) – Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na engleski jezik | MVPEI

(HR)-(EN)-(PDF) – Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na engleski jezik | MVPEI | Glossarissimo! | Scoop.it

"Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na engleski jezik (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija)."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(HR) – Medicinski glosar / Medical glossary | GS1 Croatia

"Pojmovnik/Glosar - Pomoć pri praćenju stručnihbrošura GS1 Croatia"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR) – Medicinski Rjecnik | medicinskirjecnik.com

(HR) – Medicinski Rjecnik | medicinskirjecnik.com | Glossarissimo! | Scoop.it

Recnik, Medicinski, Rjecnik, Rijecnik, Enciklopedija, Medicina, Dijagnoza, Bolest, Pojam. Medicniski Rjecnik trenutno nudi besplatne informacije u svezi sa 15000 medicinskih termina, izraza i pojmova 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(HR)-(EN)-(PDF) – Glosar bankarstva osiguranja i ostalih financijskih usluga | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

"EU, banking, insurance, finance. Easy to use, accurate. EU-regulations oriented"

Stefano KaliFire's insight:

PDF, 166 pages

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters