Glossarissimo!
182.1K views | +36 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(FI) (EN) - Glossary of forest-related words | smy.fi

(FI) (EN) - Glossary of forest-related words | smy.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"In this glossary we have collected typical forest-related words from media publicity. Each word has not only explanation in English but also translation to Finnish."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (SV) (EN) (DE) - Venetermeja | Mikael Aminoff

(FI) (SV) (EN) (DE) - Venetermeja | Mikael Aminoff | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aura rakennettiin aikanaan RORC säännön mukaisesti mutta filosofia veneessä lienee 1900 -luvun alun tyylinen. Veneessä on paljon samaa kuin vain hieman pienemmissä saaristoristeilijöissä aikanaan. Hyvin pitkiä ja hyvin kapeita. Ei mennyt kuin muutama vuosi Auran jälkeen ja näin kapeita veneitä ei enää juurikaan tehty. Uudet mittasäännöt alkoivat korostaa vesilinjan pituuden ohella leveyttä joka antoikin muita hyviä ominaisuuksia moniin veneisiin joskaan paluuta klassisen näköisiin risteilijöihin ei kilparadoilla ollut enää näissä mittasääntöluokissa. Toki yksityyppiluokissa sekä monissa mR luokissa kilpaillaan edelleen Auran tyyppisillä veneillä mutta lienee rehellisyyden nimissä sanottava että kilpailut ovat historiaa. Nyt on aika nauttia pitkän ja kapean rungon hyvistä ominaisuuksista tulevien vuosien mukavien retkien muodossa."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - REACH - Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettu asetus - Työterveys ja työturvallisuus | EU-OSHA

(FI) - REACH - Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettu asetus - Työterveys ja työturvallisuus | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH tarkoittaa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettua asetusta. Kemikaalien yhtenäisessä rekisteröinti-, arviointi- ja lupamenettelyjärjestelmässä aineiden vaaroja ja käsittelyä koskevat tiedot on toimitettava koko tuotantoketjulta.
REACH-asetuksessa myös velvoitetaan yritykset tai henkilöt, jotka käyttävät teollisuus- tai ammattitoiminnassa kemikaalia joko sellaisenaan tai seoksen osana, antamaan tietoja kemikaalien tuottajille tai Euroopan kemikaalivirastolle, ECHAlle . Tällaisia yrityksiä kutsutaan jatkokäyttäjiksi. Jatkokäyttäjät ovat keskeisessä asemassa kemikaalien turvallisen käytön edistämisessä, kun ne toteuttavat turvallista käyttöä omissa tuotantolaitoksissaan ja välittävät asiaan liittyviä tietoja sekä toimittajilleen että asiakkailleen."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - CLP – Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - Työterveys ja työturvallisuus | EU-OSHA

(FI) - CLP – Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - Työterveys ja työturvallisuus | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

(Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetulla) CLP-asetuksella (EY) N:o 1272/2008 yhdenmukaistettiin siihenastinen EU:n lainsäädäntö ja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). GHS on Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmä vaarallisten kemikaalien tunnistamiseksi ja niiden vaaroista tiedottamiseksi. Se liittyy myös REACH-lainsäädäntöön.

 • Asetus (EY) N:o 1272/2008 
 • REACH-lainsäädäntö
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (EN) - Neulesanasto | Marjut Katajala

(FI) (EN) - Neulesanasto | Marjut Katajala | Glossarissimo! | Scoop.it

Englanti-suomi-neulesanasto:

 • Neuleohjeiden lyhenteitä
 • Tarvikkeita
 • Pintoja, mallineuleita
 • Tekniikoita
 • Materiaaleja, lankoja
 • Neulottuja vaatteita
 • Neulepaita
 • Sukat, sormikkaat
 • Kehräys
 • Keskustelupalstat
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it
Maintenance is a generic term for a variety of tasks carried out in all sectors and all kinds of working environments. Corrective as well as preventive maintenance, is a typical ancillary activity that enterprises outsource by contracting external service providers. Depending on the work environment and activity performed, maintenance workers are exposed to a variety of hazards and risk factors. Some of these risk factors affect the health of workers mainly in the long term, while others are the cause of work accidents.
Stefano KaliFire's insight:

Languages:CS | EL | EN | FI | HU | LT | LV | MT | SK

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR) (FI) - Pieni ranska-suomi-autosanasto / Vocabulaire automobile français-finnois | sanakirjaksi.wordpress.com

(FR) (FI) - Pieni ranska-suomi-autosanasto / Vocabulaire automobile français-finnois | sanakirjaksi.wordpress.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Pieni ranska-suomi-autosanasto / Vocabulaire automobile français-finnois (sanakirjaksi.wordpress.com)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Kaupan alan sanasto | kesko.fi

(FI) - Kaupan alan sanasto | kesko.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Kesko on kahdeksassa maassa toimiva kaupan alan palveluyritys. Se johtaa asiakkaiden arvostamia vähittäiskauppaketjuja ja tuottaa tehokkaasti vähittäiskauppaketjujen ostotoiminnan, logistiikan, verkostokehityksen ja tiedonhallinnan palvelut."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Tärkeitä ja hyödyllisiä sanoja mihin törmäät nettikaupoissa | polkupyoratulkomailta.com

(FI) - Tärkeitä ja hyödyllisiä sanoja mihin törmäät nettikaupoissa | polkupyoratulkomailta.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Koska ulkomaiset sivustot eivät ole suomenkielisiä, niin tältä sivulta löydät sanastoa, josta voi olla hyötyä kun tutkailet pyörän ominaisuuksia."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (PDF) - Julkisen liikenteen sanasto | Liikennevirasto

(FI) (PDF) - Julkisen liikenteen sanasto | Liikennevirasto | Glossarissimo! | Scoop.it

"Julkaisun tarkoituksena on kuvata yleisellä tasolla palvelusopimusasetuksen (EY N:o 1370/2007) ja joukkoliikennelain (869/2009) mukaista julkista joukkoliikennejärjestelmää sekä määritellä sen järjestämiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja niiden ruotsinja englanninkieliset vastineet. Pyrkimyksenä on yhtenäistää eri termien ja käsitteiden käyttöä muuttuneen lainsäädännön soveltamiseen liittyvässä käytännön työssä. Siten julkista liikennettä koskevissa ohjeissa ja muissa virallisluontoisissa dokumenteissa käytettävän terminologian tulisi jatkossa olla mahdollisimman yhdenmukaista tämän sanaston terminologian kanssa. Sanasto on jaettu kahdeksaan lukuun, joissa käsitellään joukkoliikennejärjestelmää yleisesti, joukkoliikenteen järjestämistä palvelusopimusasetuksen mukaisesti, joukkoliikenteen palvelutasoa, taksa-, lippu- ja informaatiojärjestelmää, kilpailutusta, henkilöliikenteen julkista rahoitusta sekä julkisen liikenteen tilastointia. Kussakin luvussa on lyhyt kuvaus otsikon aihepiiristä avaintermeineen, termien määritelmät vieraskielisine vastineineen ja luettelo kyseisen luvun työstämiseen käytetyistä keskeisistä julkaisuista. Nämä ovat pääasiassa liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston julkaisuja, joissa käsitellään joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaista joukkoliikenteen järjestämistä. Vieraskielisten vastineiden löytämisessä on hyödynnetty myös joitakin alan sanastoja."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 72 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (FI) (RU) (ZH) (PDF) - Glossary of Food Safety Terms | Igor Kudashev

(EN) (FI) (RU) (ZH) (PDF) - Glossary of Food Safety Terms | Igor Kudashev | Glossarissimo! | Scoop.it

"Glossary of Food Safety Terms (English-Finnish-Russian, with Chinese index)

Elintarviketurvallisuusalan sanasto (englanti-suomi-venäjä sekä kiinankielinen hakemisto)
Словарь терминов по безопасности пищевой продукции (англо-финско-русский, с китайско-английским указателем терминов)

Author: Igor Kudashev

Chinese index by Wang Bei

Publisher: University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Kouvola
The Glossary of Food Safety Terms has been compiled in the project Finnish Food Safety Expertise (Elintarviketurvallisuus vientituotteeksi), co-financed by the European Regional Development Fund."


Via Haralabos Papatheodorou, Estelblau
Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 176 pages

more...
Estelblau's curator insight, March 20, 2015 4:37 PM

PDF file, 176 pages. Via Haralabos Papatheodorou

Scoop.it!

(EN) (FI) (RU) (PDF) - EU-Russia Project Co-operation Glossary | Irina Kudasheva & Igor Kudashev

(EN) (FI) (RU) (PDF) - EU-Russia Project Co-operation Glossary | Irina Kudasheva & Igor Kudashev | Glossarissimo! | Scoop.it
EU-Russia Project Co-operation Glossary
Second edition, rivised and enlarged (2014)
 • Contains about 1650 English, 1430 Finnish and 1730 Russian terms with recommendations on their usage
 • Supplemented with terminology related to the practical implementation of the ENPI CBC Programme
 • Contains the latest names of the EU Comission's divisions and agencies as well as Finnish and Russian ministries
 • Provides definitions and notes for specific and problematic terms
 • Contains Finnish-English and Russian-English indexes
 • Designed for translators, interpreters, project organisations, project personnel, funding and monitoring authorities
Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 362 pages - Shared by termcoord.eu

more...
Lucy Brooks's curator insight, March 19, 2015 12:50 PM

Russian Finnish English terms used in the EU - Russia Cooperation project #xl8 #glossary

Scoop.it!

(FI) - Toyota sanasto | toyota.fi

"Toyota kehittää jatkuvasti edistyksellisiä ja älykkäitä autoalan teknologiaratkaisuja. Lisätietoa näistä teknologioista saat klikkaamalla alla esiintyviä termejä."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (FR) (SV) (RU) (EN) (PDF) - How Finnish legislation is made | wordstodeeds.com

(FI) (FR) (SV) (RU) (EN) (PDF) - How Finnish legislation is made | wordstodeeds.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Following a recent post “How English legislation is made” which seemed to be quite popular, here is a helpful guide made available by the Finnish Ministry of Justice.

I like the clear workflow chart of the Legislative Drafting Process Guide that you can click through to find out more about the various steps.

A section on glossaries and drafting instructions can be found here, several of which include Swedish, Russian and even French as well as Finnish and English.

In addition the Ministry of Justice also publishes the ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Tikas-sanasto | tikas.fi

(FI) - Tikas-sanasto | tikas.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Mikä on kovalevy tai pikseli?

Mitä tarkoittaa virtuaalimaailma?

Tikas-sanastosta löydät tärkeimmät ja keskeisimmät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) sanat. Sanat on selostettu selkokielellä. Pääsääntöisesti ymmärtämisen tueksi on lisätty myös kuvia. Sanastosta ei löydy kaikkia TVT-sanoja, mutta lisäämme uusia sanoja tehtyjen hakujen perusteella."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sosiaali- ja terveysalan verkkosanasto | hdo.fi

(FI) - Sosiaali- ja terveysalan verkkosanasto | hdo.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Sanastossa on selitetty eri sanat ja käsitteet mahdollisimman selkeästi. Sanaston tavoitteena on tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Tämä sanasto on toteutettu Helsingin Diakoniaopiston ja Vantaan ammattiopiston, Varian yhteistyönä. Hankkeeseen on saatu Opetushallitukselta rahoitusta."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (SV) (FI) - Pension glossary / Pensionsordlista/ Eläkesanasto | tyoelake.fi

(EN) (SV) (FI) - Pension glossary / Pensionsordlista/ Eläkesanasto | tyoelake.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Pension glossary / Pensionsordlista/ Eläkesanasto (tyoelake.fi)"

Stefano KaliFire's insight:

English version: Pension glossary

Swedish version: Pensionsordlista

Finnish version: Eläkesanasto

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (PDF) - Kampanjaopas — Terveellinen työ – stressi hallinnassa! | healthy-workplaces.eu

(FI) (PDF) - Kampanjaopas — Terveellinen työ – stressi hallinnassa! | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Vuosien 2014–2015 Terveellinen työ – stressi hallinnassa! ‑kampanjan keskeisenä tehtävänä on lisätä tietoa stressistä ja psykososiaalisista riskeistä työpaikalla sekä kannustaa työnantajia, johtoa ja työntekijöitä sekä heidän edustajiaan tekemään yhteistyötä näiden riskien hallitsemiseksi.

Kampanjaoppaassa esitetään kampanjan pääperiaatteet ja ‑tavoitteet. Siihen sisältyvät stressin ja psykososiaalisten riskien määritelmät, ja siinä esitetään hyödyllisiä fakta- ja tilastotietoja valistustoiminnan tueksi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Euroopan työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö — Työturvallisuus ja työterveys | EU-OSHA

(FI) - Euroopan työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö — Työturvallisuus ja työterveys | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Monia työturvallisuus- ja työterveysalaa koskevia yhteisön toimia on hyväksytty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla (aiempi EY-sopimuksen 137 artikla). EU:n direktiivit ovat oikeudellisesti sitovia, ja jäsenvaltioiden on saatettava ne osaksi kansallista lainsäädäntöään."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sanastokeskus TSK:n termipankki | TEPA

(FI) - Sanastokeskus TSK:n termipankki | TEPA | Glossarissimo! | Scoop.it

"TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja. TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT®-sanakirjaohjelmalla.

TEPAn sanastot on yhdistelty sanastoryhmiksi aineiston lähteen perusteella. Valitsemalla sanastoryhmän Kaikki haku tehdään kaikkiin TEPAssa oleviin aineistoihin. Haun voi myös rajoittaa muihin sanastoryhmiin valitsemalla yhden tai useamman sanastoryhmän. Omat sanastoryhmänsä on Sanastokeskus TSK:n omilla sanastoilla (TSK:n sanastot), ruotsalaisen Terminologicentrum TNC:n sanastoilla (TNC:n sanastot), Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen osaston sanastoilla (Kotuksen sanastot) sekä muilla sanastoilla (Muut sanastot).

Sanastokeskus ylläpitää TEPAa maksuttomassa käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön tuen turvin. Termipankin uudistustyöhön saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön projektitukea vuosina 2006–2007."

Stefano KaliFire's insight:

Seen on: translationjournal.net

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvää sanastoa | codeofconduct.fi

(FI) - Sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvää sanastoa | codeofconduct.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä perusterminologia."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters