Glossarissimo!
174.2K views | +15 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(ET) - Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus REACH - Tööohutus ja töötervishoid | EU-OSHA

(ET) - Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus REACH - Tööohutus ja töötervishoid | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH tähistab kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrust. Kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise ühtse süsteemi alusel tuleb ainest tingitud riskide ja nende ohjamise teave edastada kogu tarneahelale.
REACH-määrusega nõutakse ka, et ettevõtted ja üksikisikud, kes kasutavad oma tööstusliku või erialase tegevuse käigus keemilist ainet kas puhtal kujul või segu koostises, edastaksid teavet kemikaalide tootjatele või Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) . Selliseid ettevõtteid nimetatakse allkasutajateks. Allkasutajad etendavad kemikaalide ohutu kasutamise edendamises põhirolli, tagades ohutu kasutamise oma tegevuskohas ning edastades vajalikku teavet nii tarnijatele kui ka klientidele."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ET) - CLP – ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine - Tööohutus ja töötervishoid | EU-OSHA

(ET) - CLP – ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine - Tööohutus ja töötervishoid | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusega (EÜ) nr 1272/2008 ühtlustatakse varasemad Euroopa Liidu õigusaktid ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemiga (GHS). GHS on ÜRO süsteem, millega tuvastatakse ohtlikke kemikaale ja teatatakse nende ohud kasutajatele. See on seotud ka REACH-õigusaktidega.

  • Määrus (EÜ) nr 1272/2008 
  • REACH-õigusaktid
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ET) - Start-up-mõistete sõnastik | arengufond.ee

(ET) - Start-up-mõistete sõnastik | arengufond.ee | Glossarissimo! | Scoop.it

"Start-up ehk iduettevõte või idufirma on uuendusliku ja turgu muutva ärimudeliga alustav ettevõte, mis on suunatud alates alustamisest globaalsele turule. Ettevõtte müügi- ja tootmismahud kasvavad nii, et ettevõte kasumlikkus jääb samaks või kasvab, seejuures ettevõtte tootmis- ja müügikulud kasvavad müügimahu kasvuga võrreldes olulisemalt madalamas tempos toodetud ühiku kohta (nimetatakse skaleeritavuseks). Toodete skaleeritavus võimaldab ettevõtetel luua kõrgemat lisandväärtust võrreldes mitteskaleeritavate toodete ja teenuste müügiga. Start-up’i puhul räägime ühtaegu kõrgest kasvupotentsiaalist kui ka skaleeritavast ärimudelist."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ET) (PDF) - Kampaaniajuhend — Tervislikud töökohad – vähem stressi | healthy-workplaces.eu

(ET) (PDF) - Kampaaniajuhend — Tervislikud töökohad – vähem stressi | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"2014.–2015. aasta kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” eesmärk on teadvustada tööstressi ja töökoha psühhosotsiaalseid riske ning julgustada tööandjaid, juhte ja töötajaid ning nende esindajaid tegema nende riskide vähendamiseks koostööd.

Kampaaniajuhendis on esitatud stressi vähendamise kampaania põhimõtted ja eesmärgid. Juhend sisaldab stressi ja psühhosotsiaalsete riskide määratlust ning teavet ja andmeid, mida saab kasutada teadvustamistegevuses."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ET) - Ohutust ja tervishoidu käsitlevad Euroopa õigusaktid — Tööohutus ja töötervishoid | EU-OSHA

(ET) - Ohutust ja tervishoidu käsitlevad Euroopa õigusaktid — Tööohutus ja töötervishoid | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 137) alusel on vastu võetud palju erinevaid ühenduse tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid. Euroopa direktiivid on juriidiliselt siduvad ja liikmesriigid peavad need oma õigusaktidesse üle võtma."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(FI)-(FR)-(ET)-(DE)-(SV) – Suomalaiset sotilasarvot eri kielillä | Teekkarireserviläiset – TERES ry

(EN)-(FI)-(FR)-(ET)-(DE)-(SV) – Suomalaiset sotilasarvot eri kielillä | Teekkarireserviläiset – TERES ry | Glossarissimo! | Scoop.it

"Suomalaiset sotilasarvot englanniksi, saksaksi, ranskaksi ruotsiksi ja viroksi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ET) - KOOMIKSISÕNASTIK | Ivar

(ET) - KOOMIKSISÕNASTIK | Ivar | Glossarissimo! | Scoop.it
"Koomiksi, graafilise novelli ja manga termineid Niisiis, koomiksiterminid. Keeruline valdkond, sest kuna praktiliselt pole olemas eestimaist koomiksielu, ei peaks saama eksisteerida ka eestimaist terminoloogiat... Siiski - järgnevas olen ma püüdnud kokku koguda ja ära seletada võimalikult palju pildisarjandusega seotud termineid ja sõnavara. Allikaks ja abiliseks on seejuures olnud nii Internet kui ka päris paljud vastavateemalised raamatud. Eriti võiks esile tõsta näiteks Will Eisneri ja Scott McCloudi kirjutatuid. Neid soovitaksin kinnisilmi igale koomiksihuvilisele silmaringi laiendavaks lugemiseks. Kätte juhtunud levinumatest koomiksitermineist on järgnevast välja on jäetud vaid eriti spetsiifilised koomisivihkude kogumise ja säilumiskvaliteediga seotud mõisted, mis ilmselt siinmail veel niipea aktiivseks ja tarvilikuks ei saa saama. Joonistamist ja koomikislehekülje elemente puudutavad mõisteid on seevastu püütud lisada nii palju kui vähegi võimalik. Seoses mangade kasvava populaarsusega on seas ka päris palju jaapanimaist päritolu mõisteid, mis sealset sebimist seletavad. Lisaks tuli mõningaid mõisteid (näiteks comic strip) nende ilmselt triviaalse iseloomu tõttu ka suisa endal defineerida."
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Dictionary of general terms used in knitting patterns | DROPS Design

(MULTI) - Dictionary of general terms used in knitting patterns | DROPS Design | Glossarissimo! | Scoop.it

"To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns."

Stefano KaliFire's insight:

Languages:
english - to/from norwegian, swedish and danish
english - to/from finnish, german and dutch
english - to/from french, spanish and portuguese
english - to/from estonian, czech and icelandic
english - to/from italian

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ET) - Eestikeelsete taimenimede andmebaas | ut.ee

(ET) - Eestikeelsete taimenimede andmebaas | ut.ee | Glossarissimo! | Scoop.it

"Index of Estonian Plant Names (Urmas Laansoo, Sulev Savisaar, Ülle Reier). Nimekiri ei järgi ühtegi taimesüstemaatilist käsitlust ega esita ka enda oma. Tõde on mitmesugune ja pidevalt muutuv. Paljud liigid leiduvad nimekirjas mitme nime all, kas ühes või teises perekonnas või liigimahus.


Kasutajad on vabad järgima oma taksonoomiaalaseid eelistusi. Samuti ei pea nimekomisjon vajalikuks normeerida omadussõnade lühikesi ja pikki vorme. Seega on kasutajal vabadus kasutada taimede liiginimedes nii vorme “-õiene” kui ka “-õieline” (õiged on näiteks nii suureõieline kui ka suureõiene), “-hambaline” ja -”hambane”, “-ogaline” ja “-ogane”, “-viljaline ja -viljane”, “väikeseõieline” ja “väikseõiene” jne"

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters