Glossarissimo!
185.5K views | +37 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(DA) - Dødsårsager | Københavns Stadsarkiv Wiki

(DA) - Dødsårsager | Københavns Stadsarkiv Wiki | Glossarissimo! | Scoop.it

"Oplysninger om sygdomme, dødsfald og diagnoser findes i mange forskellige kilder, ofte på latin og ofte forkortet. Med hjælp fra forskellige ordbøger og lister kan man finde ud af, hvad den latinske diagnose betyder og få den oversat til dansk."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) - REACH – Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier - Arbejdsmiljø | EU-OSHA

(DA) - REACH – Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier - Arbejdsmiljø | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH er den engelske forkortelse for forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Under det fælles system for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier skal der tilvejebringes oplysninger om stoffers risici, og hvordan de skal behandles, gennem hele produktionskæden.
I henhold til REACH skal virksomheder eller enkeltpersoner, der anvender et kemisk stof, enten som sådan eller i en blanding, ligeledes videregive oplysninger til kemikalieproducenter eller til Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA  som led i deres industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter Disse virksomheder kaldes downstream-brugere. Downstream-brugere spiller en central rolle i forhold til at fremme sikker brug af kemikalier ved at implementere sikker brug på deres egen lokalitet og ved at formidle relevant information både til deres leverandører og kunder.
Forordningen står ligeledes i direkte sammenhæng med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af farlige stoffer og blandinger (CLP-forordningen), der fastlægger de faresætninger og sikkerhedssætninger og piktogrammer, der er en vigtig kilde til information med henblik på beskyttelse på arbejdspladsen."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) - CLP – Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - Arbejdsmiljø | EU-OSHA

(DA) - CLP – Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - Arbejdsmiljø | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

CLP (klassificering, mærkning og emballering) forordning (EF) 1272/2008 bringer den hidtidige EU-lovgivning i overensstemmelse med GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), der er det globale harmoniserede FN-system til klassificering og mærkning af kemikalier, der skal identificere farlige kemikalier og informere brugerne om disse farer. Den hænger også sammen med REACH-forordningen.

  • Forordning (EF) nr. 1272/2008 
  • REACH-lovgivning
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) (EN) (ES) (FR) (DA) - Glossar zum Thema Windenergie | motiva.fi

(DE) (EN) (ES) (FR) (DA) - Glossar zum Thema Windenergie | motiva.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Glossar zum Thema Windenergie"

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Erik Hansson on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) (DE) (NL) (EN) - Online database for the Fashion, Textile & Footwear industries | WORD4WORD

(DA) (DE) (NL) (EN) - Online database for the Fashion, Textile & Footwear industries | WORD4WORD | Glossarissimo! | Scoop.it

"Welcome to word4word, the online database for the Fashion, Textile and Footwear industries 

This database was constructed by a European consortium of Educational Institutions and Fashion, Textile and Footwear companies. It offers definitions and translation of fashion, textile and footwear terms into English, German, Danish and Dutch. Illustrations of the terms helps to clarify definitions and enhances the understanding of the database user.

The database will be of particular interest to students, trainers, teachers, lecturers, manufacturers and retail professionals.

The development of the database was supported by the European Community through Leonardo da Vinci funding."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
Brent Weaver's curator insight, September 4, 2016 1:06 PM
Germany sports fashion designers as well as companies pioneering the technical side of fabric and clothing design.
Scoop.it!

(DE) (EN) (ES) (FR) (DA) - Glossar zum Thema Windenergie | DWIA

(DE) (EN) (ES) (FR) (DA) - Glossar zum Thema Windenergie | DWIA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Glossar zum Thema Windenergie (Danish Wind Industry Association)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) (PDF) - Kampagnevejledning — Gode arbejdspladser tager hånd om stress | healthy-workplaces.eu

(DA) (PDF) - Kampagnevejledning — Gode arbejdspladser tager hånd om stress | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Den primære hensigt med kampagnen "Gode arbejdspladser tager hånd om stress" i 2014-15 er at øge opmærksomheden omkring stress og psykosociale risici på arbejdspladsen og opfordre arbejdsgivere, ledere og medarbejdere samt deres repræsentanter til at samarbejde om at håndtere disse risici.

Kampagnevejledningen indeholder hovedprincipperne og -formålene med kampagnen. Den indeholder også en definition af stress og psykosociale risici samt nyttige fakta og tal, der kan være dig til hjælp i forbindelse med dine aktiviteter med at skabe større opmærksomhed."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) - EU's arbejdsmiljølovgivning — Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen | EU-OSHA

(DA) - EU's arbejdsmiljølovgivning — Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Der er blevet vedtaget en lang række fællesskabsforanstaltninger på arbejdsmiljøområdet på grundlag af artikel 153 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (tidl. artikel 137 EF). EU-direktiverne er juridisk bindende og skal omsættes i national ret af medlemsstaterne."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (DE) (DA) (NL) (IT) (FR) (PDF) - Detector / Melder / Melderen / Melder / Rilevatore / Détecteur XEVOX DUPLEX MW VdS | abus.com

"Detector / Melder / Melderen / Melder / Rilevatore / Détecteur XEVOX DUPLEX MW VdS (abus.com)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 3 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) - ICD-10: Diagnoser i dødsattesten i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, vers 1.03 | medinfo.dk

(DA) - ICD-10: Diagnoser i dødsattesten i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, vers 1.03 | medinfo.dk | Glossarissimo! | Scoop.it

"Diagnoser i dødsattesten i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, vers 1.03 | medinfo.dk"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) (EN) (DE) (NL) - Online database for the Fashion, Textile and Footwear industries | word4word.dk

(DA) (EN) (DE) (NL) - Online database for the Fashion, Textile and Footwear industries | word4word.dk | Glossarissimo! | Scoop.it

"Welcome to word4word, the online database for the Fashion, Textile and Footwear industries
This database was constructed by a European consortium of Educational Institutions and Fashion, Textile and Footwear companies. It offers definitions and translation of fashion, textile and footwear terms into English, German, Danish and Dutch. Illustrations of the terms helps to clarify definitions and enhances the understanding of the database user.
The database will be of particular interest to students, trainers, teachers, lecturers, manufacturers and retail professionals.
The development of the database was supported by the European Community through Leonardo da Vinci funding.

---------------------------------

Velkommen til word4word, en online database inden for beklædnings-, tekstil- og skobranchen. Databasen er udviklet af et europæisk konsortium bestående af uddannelsesinstitutioner og beklædnings-, tekstil- og skovirksomheder og tilbyder definitioner og oversættelser af termer inden for beklædning, tekstil og sko på henholdsvis engelsk, tysk, dansk og hollandsk. Illustrationer og billeder af termerne er udviklet til at understøtte og tydeliggøre definitioner, samtidig med, at de forøger brugerens forståelse.
Databasen vil være interessant for især studerende, undervisere, producenter, leverandører og detailhandlere.
Udviklingen af databasen blev støttet af den Europæiske Union gennem økonomiske midler fra Leonardo da Vinci.

---------------------------------

Welkom bij word4word; een online database voor de mode-, textiel- en schoenindustrie.
Deze database is door een samenwerking van Europese opleidingen uit de mode-, textiel en schoenenbranche tot stand gekomen en biedt vertalingen en omschrijvingen in het Engels, Duits, Deens en Nederlands op het gebied van mode, textiel en schoenen. Bij veel termen staan illustraties die de omschrijvingen verduidelijken en zo het leren vergemakkelijken.
Wij denken dat deze database vooral interessant zal zijn voor studenten, docenten, fabrikanten en detailhandelspecialisten alsook voor opleiders en trainers in de aanverwante industrieën en opleidingen.
Het ontwikkelen van deze database is ondersteund door de Europese Gemeenschap en met behulp van Leonardo da Vinci sponsoring tot stand gekomen."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Dizionario medico multilingue | Salus Medicina in rete

(MULTI) - Dizionario medico multilingue | Salus Medicina in rete | Glossarissimo! | Scoop.it

"Multilingual lemmas - dizionario medico multilingue by VANDER STICHELE Robert - Heymans Institute of Pharmacology, Medical School, University of Gent De Pintelaan 185, B-9000 Gent, Belgium"

Stefano KaliFire's insight:

Languages: DANISH, DUTCH, ENGLISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, PORTUGUESE, SPANISH

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) (DA) - Suomi-Tanska filateelinen sanakirja / Finsk-Dansk filatelistisk ordbog | Markku Korhonen

(FI) (DA) - Suomi-Tanska filateelinen sanakirja / Finsk-Dansk filatelistisk ordbog | Markku Korhonen | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tanska-Suomi filateelinen sanakirja - Danks-Finsk filatelistisk ordbog"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA) (PDF) - Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet 2012/C 256/01 | europa.eu

"Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)
Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet 2012/C 256/01."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 50 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DA)-(EN)-(FR)-(DE) – Jernbanegloser | Dansk Jernbaneklub

(DA)-(EN)-(FR)-(DE) – Jernbanegloser | Dansk Jernbaneklub | Glossarissimo! | Scoop.it

"Officiel DSB terminologi, fagterminologi, fagjargon, historiske udtryk, damplokomotiver, ældre/forældede termer, forkortelser. Dansk oversættelse af amerikanske, britiske, franske og tyske jernbaneudtryk samt kort forklaring af damplokomotiv-typenavne. Jernbanegloser er en supplementsordbog. Indholdet er først og fremmest udtryk, man leder forgæves efter i almindelige ordbøger, bl.a. en række sammensætninger. En del udtryk fra det generelle ordforråd er dog også medtaget ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(DA)-(DE)-(PDF) – Dictionary on weighing instruments / Measuring system / Messsystem / Målesystem | WELMEC

Stefano KaliFire's insight:

PDF, 54 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Music Glossary: Music notation for everyone | LilyPond.org

(MULTI) - Music Glossary: Music notation for everyone | LilyPond.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"This explains musical terms, and includes translations to various languages. If you are not familiar with music notation or music terminology (especially if you are a non-native English speaker), it is highly advisable to consult the glossary."

Stefano KaliFire's insight:

Languages:
UK - British English (where it differs from American English)
ES - Spanish
I - Italian
F - French
D - German
NL - Dutch
DK - Danish
S - Swedish
FI - Finnish

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR)-(DE)-(EN)-(FI)-(DA)-(PDF) – Pension’s Glossary | gcactuaries.org

"GLOSSARY OF PENSIONS TERMINOLOGY IN THE COUNTRIES OF EUROPE - GROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN EUROPEAN ACTUARIAL CONSULTATIVE GROUP"

Stefano KaliFire's insight:

PDF, 22 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(DA)-(FI)-(NO)-(SV)-(IS) – Nordisk e-Tax Dictionary | nordisketax.net

(EN)-(DA)-(FI)-(NO)-(SV)-(IS) – Nordisk e-Tax Dictionary | nordisketax.net | Glossarissimo! | Scoop.it

"Nordic Council of Ministers and the tax administrations of Sweden, Denmark, Finland, Norway and Iceland

 

General info, Population register, Unlimited tax liability, Limited tax liability, Tax card, Tax return, Tax assessment notice, Tax rates, Social security, Working in another country, Pensions, Real estate in another country, Students, F.A.Q., Dictionary,..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Dictionary of general terms used in knitting patterns | DROPS Design

(MULTI) - Dictionary of general terms used in knitting patterns | DROPS Design | Glossarissimo! | Scoop.it

"To enable as many as possible to enjoy these web pages and our free patterns we’re pleased to list below general terms used in our patterns."

Stefano KaliFire's insight:

Languages:
english - to/from norwegian, swedish and danish
english - to/from finnish, german and dutch
english - to/from french, spanish and portuguese
english - to/from estonian, czech and icelandic
english - to/from italian

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(DA)-(FR)-(DE)-(IT)-(ES)-(PDF) – LanguaL is the multilingual thesaurus about Agriculture | Anders Møller and Jayne Ireland

"LanguaL stands for “Langua aLimentaria” or “language of food”. It is an automated method for describing, capturing and retrieving data about food. The work on LanguaL was started in the late 1970’s by the Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) of the United States Food and Drug Administration (FDA) as an ongoing co-operative effort of specialists in food technology, information science and nutrition. The original name of the thesaurus was Factored Food Vocabulary (FFV). Since then, LanguaL has been developed in collaboration with the US National Cancer Institute (NCI), and, more recently, its European partners, notably in France, Denmark, Switzerland and Hungary. Since 1996, the European LanguaL Technical Committee has administered the thesaurus. The thesaurus provides a standardised language for describing foods, specifically for classifying food products for information retrieval"

Stefano KaliFire's insight:

PDF 268 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Music Glossary | lilypond.org

(MULTI) - Music Glossary | lilypond.org | Glossarissimo! | Scoop.it

Music glossary

This glossary was brought you by:

Adrian Mariano - Italian glossary,
Bjoern Jacke - German glossary,
Christian Mondrup - Original author of LilyPond glossary, Danish glossary,
Dadiv Gonzalez - Spanish glossary,
François Pinard - Original glossary of GNU music project, French glossary,
Han-Wen Nienhuys - Dutch glossary,
Jan Nieuwenhuizen - Dutch glossary,
Mats Bengtsson - Swedish glossary,
Neil Jerram - English glossary translations,
Heikki Junes - Finnish glossary translations.

Stefano KaliFire's insight:

Languages:

• ES - Spanish
• IT - Italian
• FR - French
• DE - German
• NL - Dutch
• EN - British English
• DA - Danish
• SV - Swedish
• FI - Finnish

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) - Food terms translation | foodlexicon.net

(MULTI) - Food terms translation | foodlexicon.net | Glossarissimo! | Scoop.it

"The food-lexicon gives you food terms translations English
French German Danish Spanish and Dutch plus additional information about food."

more...
jasmin's comment, February 27, 2013 7:32 AM
vegetables are good for health.
Scoop.it!

(MULTI)-(PDF) - LanguaL 2010 - Multilingual Food Thesaurus | Anders Møller and Jayne Ireland

"LanguaL stands for "Langua aLimentaria” or “language of food". It is an automated method for describing, capturing and retrieving data about food. The work on LanguaL was started in the late 1970’s by the Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) of the United States Food and Drug Administration (FDA) as an ongoing co-operative effort of specialists in food technology, information science and nutrition. The original name of the thesaurus was Factored Food Vocabulary (FFV).

Since then, LanguaL has been developed in collaboration with the US National Cancer Institute (NCI), and, more recently, its European partners, notably in France, Denmark, Switzerland and Hungary. Since 1996, the European LanguaL Technical Committee has administered the thesaurus.The thesaurus provides a standardised language for describing foods, specifically for classifying food products for information retrieval.

LanguaL is based on the concept that:
• Any food (or food product) can be systematically described by a combination of characteristics
• These characteristics can be categorised into viewpoints and coded for computer processing
• The resulting viewpoint/characteristic codes can be used to retrieve data about the food from
external databases.

As constructed, LanguaL is a multilingual thesaural system using facetted classification. Each food is described by a set of standard, controlled terms chosen from facets characteristic of the nutritional and/or hygienic quality of a food, as for example the biological origin, the methods of cooking and conservation, and ..."

Stefano KaliFire's insight:

Languages: English – Czech – Danish – French – German – Italian – Portuguese – Spanish

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI)-(PDF) - The INTIX Dictionary: A glossary of ticketing terms | intix.org

"The INTIX Dictionary has been a work in progress for several years. While the official language of our conferences is English, we are very aware that it is not the first language of many of our members. Although the first version was published as an accommodation for these members, it soon became apparent that its usefulness was much better. As an example, many of our members find it valuable when traveling. It was first published in 1994 for the Europe Talks Tickets Conference & Exhibition in Amsterdam. Mathieu Heinrichs, Assistant Director, Music Centre Vredenburg, spearheaded the effort.

The European Conference Committee made out lists of ticketing terms that were subsequently translated into Danish, Dutch, Finnish, French, German, and Italian. Later, Japanese, Spanish, and Czech were added. This year there is a Swedish translation in time for Europe Talks Tickets 2002 in Gothenburg.

We depend on members to update and supply terms, translations and definitions. We ask your participation in the continuing work on the Dictionary and ..."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters